Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

1918 ENORME BALANS-OPRUIMING.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

1918 ENORME BALANS-OPRUIMING.

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

M

.

1918

1. HL. V. O. Hagob. Treffende Episode uit het lijden der Armenische Christenen, 160 pag. met 10 illuatr. fr. uitgaaf f 0.86.

2. J. H. V. R. Het Morgenrood der Vrijheid. Aangrijpend verh. uit de Siberische Karamijnen, 180 pag. in prachtomsl., fr. uitgaaf f 0.91.

3. Alfred R. Jagende naar 't Wit. Héél mooi verhaal, 160 pas- la prachtomsl., fr. uitgaaf f 0.86.

i. S. Bison. Bochel-Hannes. In geïU. bandje, 90 pag., »1. { 0.31.

5. /S. Éison. Tot eere en aanzien. In geïll. bandje, 80 pttfe., si. f 0.31.

6. S. Bison. Liefde overwint. In geïll. bandje, 80 pag., ü. f 0.31.

7. S. Bison. Het verhoorde Kindergebed.^In geïll. omslag, 32 pag., »1. f 0.12. BISON'S 4 prachtw. ineens f 1.—.

8. De Nieuwe Kiesnet, zooals die luidt na de Grondwetsherziening. Met tabellen der Kieskringen, -76 pag. f 0.35.

9. M. Veren. Om een Leuze! Pacifistisch verhaal uit Duitschland in Oorlogstijd. Treffend! In prachtband, 208 pag. f 1.35.

10 Mej. H. S. S. Kuyper. Brieven

uit de Bergen. Groots boeiend prachtwerk, met vele kunstpl, 256 pag., f 2.10, nu f 1.29.

11. J. H. V. Linschoten. Een Zakbijbel verhaalt zijn Geschiedenis, Merkwaardig, treöeni verh. Groot werk, 240 pag., nu f 0.82.

12. Joh. Breevogrt. Haar idealen. Prachtverhaal in beschermomslag met portret van de schrijfster, 182 blz. f 0.95.

13. Joh. Breevoort. Het Huis op den Heuvel. Boeiend' verhaal, 73 pag., 27 et.

14. Andriessen. Gedenkboek den Z.-Afr. Oorlog. Beuzenprachtwerk, 600 gr. pag. met 280 prachtplaten, vroeger f 9.50, nu fin. uitverk. f 2.16 in prachtband.

15. Quo Vadis. (Waarheen gaat

gij? ). Aangrijpend verhaal uit Nero's dagen, 228 blz., si. f 0.49.

16. Vrbi et Orbi. (Naar de stad en in de Wereld). Vervolg op 't

voorgaande. Inhoud o.a.: Jerusalem's verwoesting enz., ' , 208 blz. t 0.49.

17. L. Pennine. Voor., Vrijheid en Recht. Verhaal uit den Wereldoorlog, 190 blz. met pi. in prachtb. f 0.59.

18. Ds. O. Schrieke. Volksverhalen o.a.: De Kerkweg. -— Liefde én liefde (een ware gebeurtenis) enz., 240 bl., si. f 0.44.

19. Idsardi. Al» door Vuur. Prachtverhaal uit het Friesche volksleven, 290 blz. nu f 1.10.

20. C. Beyer. Een Huwelijk uit de 17e Eeuw. Zeldz. boeiend verha«l

uit den 30-j. Oorlog, 240 bl, gr. form., nu f 0.79, geb. f 1.10.

21. F. Betiex. Salomo Daniël en De Hope Israël*. Eenig van schoonheid, 210 bl. f 1.50, nu f 0.79. Net geb. f 1.10.

22. J. Schouten. Van den Troon naar de Valbijl. De Gesch. der Fransche Revolutie. Groot, breed prachtboek, 270 pag. met 45 platen, f 2.40, nu f 0.79.

23. Jonkvr. Gaan. Uit het Zendingsleven. Treffende verh. uit de Héidenwereld, 160 bL met 20 pi. BL f 0.36.

24. Knoppers. Herinneringen aan ons Vorstenhuis. Verhalen en annecdoten met pi. 100 blz. »1. "f 0.16.

25. Sparenhurg. Het ouderlijk Huis te Nazareth. Zeldzaam keurig, 44 pag. f 0.40, nu f 0.12.

26. Hocking. Tot delging der Schuld. Prachtverh. uit het leven, 260 pag. f 1.75, nu f 0.69.

27. Mei. H. S. S. Kuyper. Brieven uit Rusland.. Met fr. platen, 160 pag. nu si. f 0.38.

28. Joh. Breevoort. Burgemeester

ENORME BALANS-OPRUIMING.

Ij^»^

BW^

Wa deze léétste Qroote Aanbieding, die slechts ÉÉN MAAND duurt,

gaan de prijzen belangrijit omhóög! Vele uitnemende werlcen worden

THANS NOG zéér laag aangeboden. Wij hebben nu nog flinke voorraden. Niemand

wachte' voor het te laat Is. Zie de Boekenl Zie de. Sehfijven 1 Zie de PtIjzBnl

tegen Schout. Hist, verh., 200 pag., in prachtb. f 1.—.

29. L. Pennmo. D« Broeder» van St. Jan. Groot prachtverh. met 20 pi. 272 pag.. nu l 0.98.

30. J. de Ryke. Door Siberië naar Oost-Azië. Reisverhaal, 140 pag. met fr. platen, in prachtb. f 0.64.

31. J. A. Wormser. De Vurige Oven, Prachtverhaal uit de vervolging der Afgescheidenen, 190 bl. f 1.75, nu f 0.72.

32. A. C. de Zwart. Da boeken van de Waarzegster.

33. ld. De Stiefmoeder. 34. ld. Het Oude Verlaten Woonhuis. Déze 3 zeer boeiende verhalen per no. ieder 48 bl. si. 11 et. De 3 no.'s ineens si. f 0.30, 144 bl.

35. Joseph Hocking. Een Vuurvlam der Liefde. Prachtig verhaal uit den Hervormingstijd, 520 bl. il. f 0.68.

36. Mej. H, S. S. Kuyper. Van het Lidit dat schijnt in de Duisternis. In symb. omsl. 212 pag. nu f 0.95.

37. Mej. H. S. S. Kuyper. Gulden Vensteren, In symb. omsl. 160 pag. öu f 0.95.

38. Mevr. Howard. Van Slaaf tot

Overwinnaar. Prachtverhaal uit China, groote uitcaaf, 200 bl. f 1.90, nu f 0.74.

39. Runa. Zoekende Liefde. Keurig verhaal, 320 bl. ia fr. prachtb. f 1.25.

40. Runa. Uit het Stof der Aarde, 320 bl. in fr. prachtb. f 1.25.

41. Morj. Botven. Ik zal Handhaven. Beroemd verhaal, nieuwe uitg, 500 bL in prachtb. f 1.50.

42. J. P. Hasehroek. Een Dichteralbum. Het leven o.a. van Staring, van Alphen, Stilling enz., 340 bladz. f 2.40, nu f 0.41.

43. Christie Redfer». Een jeugdig

leven van Strijd en Overwinning, 390 bl. f 0.48.

44. Silas Hocking. Wilskracht, of sterke koorden der liefde. Treffend, 270 blz. si. f 0.46. Net gebonden f 0.75.

45. M. V. d. Staai. Bange Dagen. Oorlogsverhaal uit de bange dagen van Antwerpen's val, 286 bl. Keurig geb. f 0.95.

-46. P. J. Kloppers. Door Hooge Zeeën. Groot prachtwerk, 280 pag. mét pi. nu f 1.10. •

47. E. V. Malteahn. Een Koningin v»n Frankrijk en Navarre. Prachtwerk, 2 gr. dln., 360 pag., nu f 1.70.

48. L. Penning. Ons oude Nederland.

Groot Prachtwerk, 576 pag. met 150 gewone en 18 prachtplaten, In gèïU. band f 9—, nu f 3.30.

49. Dr. P. A. Klap. Gesch. des Christendoms 320 bl. f 3.50 nu f 0.54.

50. /. Postmus. Calvinistische

Vertoogen. Studiën en Schetsen, 481 pag. f 1.15.

51. É. C, Reade. De Pastoor van Tergouw. Keurig verhaal uit de dagen der Hervorming, 2 gr. dln. 700 bl. met pi. f 4.50, nu f 1.50, in 2 pr. b. f 2.50 '52.'D». W. J. de Haas. De AnU- (Arist en het Spiritisme. Inh. o.a.: Het vragen der dooden. — Ontdekt bedrog. — De Tafeldans — enz., 184 bl. si. 54 et.

53. Hugo Binning. Des Zoiidaars Heiligdom, 40 ber. Pred. over Hom. 3:1—15, 500 bl. f 1.80 nu 85 fct.

54. Th. Boston. 'sHenschen natuur in zijn Viervoudigen Staat Groot beroemd uitgebr. werk, 376 bl. f 1.95, in fr. prachtb. f 2.55.

65. Otto Funcke. Tijdelijke dingen in het Licht der Eeuwigheid, 420 pag. f 2.90, nu f 1.20.

56. Ds. H. Feringa. De Heidelb. Catechismus in 52 Lewredenen, 900 bl. f 4.50, in prachtb. f 1.75.

57. B. Smyiegeld. Keurstoffen, 50 Predication w.o. gewichtige practicale stoffen, zéér groot werk, 680 bl. f 2.90.

68. Joh. Coiwön. De Profetiën van

Ezechiël. Gr. nieuwe uitg., 570 pag. f 3.90, nu f 1.65.

59. Joh. Cdvyn. De profetiën van Hosea—Joel. Gr. nieuwe uitg. 640 pag. f 3.90 nu f 1.65.

Met name voor onze dagen 'zijn Galvijn's Profetiën 'n kostelijk bezit.

60. Döchsel, verklaring van Mattheus, 400 bladz. in gec. baud, f 2.90. nu 76 et. ~ Homoeopatische Bibliotheek —

De 10 Geneeskundige werkjes, waarvan reuzengetallen reeds verkocht zijn, gaan goedkoop van de hand. Per no. f 0.50 nu f 0.28. Alle 10 no.'s t 2.50.

61. Dr. Wouters. Kouvatten. 62. Dr. V. d. Harst. Mazelen ea

Roodvonk. 63. Dr. V. d. Harét. Tuberculose. 84. Dr. Voorhoeve. Influenza. - 65. Dr. Wouters. Rheumatiek en Jicht.

66. Dr. Voorhoeve. Bloedarmoede «n Bleekzucht.

67. Dr. Hoffman. Tuberculine- Inspuiting. Moderne bestrijding van Tuberculose.

68. Dr. V. d. Stempel. Engelsche Ziekte.

69. Dr. Voorhoeve. Kinkhoest. 70. Dr. Voorhoeve. Het Hom.

Dieet.

i^ Bestel deze keurige, practiache werkjes vóór het te laat is.

71. Jan Luiken. De Bye-Korf des Gemoeds. Met 60 plaatjes, 212 pag. Vanouds beroemd, si. f Ö.31.

72. Jan Luiken, 's Menschen begin, midden en einde. Met 50 plaatjes, 110 pag. keurig, si. f 0.22.

73. Ds. Diermanse. Tie Uitverkoren Kinderen Wedergeboren, Eisch des Verbonds? 163 pag. f 1.10, nu f 0.55.

74. Idem. De Uitverkoren Kinderen Wedergeboren, Eisch des Doop»? 132 pag. f 1.—, nu f 0.50.

75. Idem. De Uitverkoren Kinderen Wedergeboren, een Leer niet in overeenstemming met de Schrift, 70 pag. f 0.55, nu f 0.25.

76. Idem. Verbond en Kerk, Woord en Doop, 88 pag. f 0.75 nu f 0.40,

i^ , Deze 4 boeken ineens f 1.50.

77. David Bruininas. De Leeuw uit den stam van Juda — als een lam ter slachting geleid' in 16 doorwr. leerr. Prachtw., groot form. 280 pag. si, f 1.05.

78. Netvtott. Omicron, 244 blz. f 0.48.

79. Idem. Nalatenschap, 450 blz. f 0.76. J^ De werken van Joh. Newton, die van Slavenkoopman Evangeliedienaar werd zyn uitnemende stichtelijke lectuur.

80. Ds. A. Roorda. Jözua. de Held Gods. Prachtw., groot form, , nieuw, 336 pag, f 2, 25, nu si. 88 et.

81. Petrus Nahuijs. 12 Uitgez. Leerr. Keurstoffen, 208 blz. f 1.25, nu f 0, 58,

82. Ds. J. J. Bajema. Geloof én Liefde. Bundel Leerr. f 0, 75, nu si. f 0, 24.

83. Ds. W. H. Gispen. Eehige Brieven aan een Vriend te Jeruzalem. Zeldz. mooi, 312 pag., nu si. f 0.76.

84. Dr. J. C. de Moor. Kerkordetting. Ger. Kerken met Zendingsórde, 160 pag. f 0.60, nu f 0.18.

85. Dr, A. Kuyper. Scolastica. Het doel van echte studie, f 0.40 nu f 0.13.

86. Dr, A. Kuyper. Band aan het Woord. Zeldzaam, f 0.40, nu f 0.13.

87. Ds. O. Wisse. Geloof en Wetenschap, Groot belangrijk werk, 212 oag. f 1.90. nu f 0.95, —

88. Ds. G. Wisse. De Vrijz. Staatkunde. In haar Aard, Wezen, Beteekenis enz., 100 pag, f 0, 75 nu f 0, 28, - 89. J. Kuiper. De geheele Wereld

één Republiek, Oorlogsbroch. f 0, 30 nu f 0.10. -

90. Jakob Durham. De Zaligheid der Dooden, die in den Heere sterven.- Naar Openb, 14:13, 216 blz. si, f 0, 52.

91. Huisvrouw zijn! Nieuw Handboek voor Vrouwen en Meisjes. Honderden onderwerpen, 160 blz. si, f O 55.

92. M. E. Barentz. Practisch Boekhouden voor iedereen. Zéér eenvoudig met voorb. toegelicht, 156 blz, si. f 0, 55.,

93. J. P. V. d. Maas. Kindergedichtjes als: Weesje. — Schijn bedriegt, — De Wreede Knaap. — De Storm enz, , 70 blz, met 6 gekl. platen 50 cent, nu 14 et.

94. D; V. Wyck. 25 mooiste Vaderlandsche liederen op muziek, voor School en Huis, 62 blz. al. f 0.13.

95. ACTA. Gen. Sijnode. 'Geref. Kerken 1899, Groningen, f 2.—. nu f 0.60.

96. ACTA. Gen. Synode Geref. Kerken 1905 Utrecht, f 4.40 nu f 1.25.

97. Ds. Felix. Voor Hart en leven

'n

Boek voor veelbewogen dagen.

Keurig nieuw werk, 128 bl. f 0.90

nu f 0, 39.

•»

9§. Chr. Scheurkalender 1918. Nog

verscheidene

soorten,

uitverkoop

f 0.25.

99. T. M. Looman. Gids voor den

Bijbellezer.

Nieuwe

druk.

Groot

prachtw. 500 pag., keurig geb. nu

f 2.55.

100. L. Penning. In het Granaatvuur.

Uitgebreid prachtverhaal uit

den strijd van Hindenburg tegen Rusland 1914. In prachtb. gr. formaat, 214 pag. nu f 1.35.

101. Joh. Dekker. Een Pelgrim in Sion aangeland. Zeldz. schoon, 64 blz. si. f 0.16.

102. Idem, Beschouwing over God den H. Geest, 24 blz. si. f 0.07.

103. Idem. Het Laatste Oordeel, 24 bl. si. f 0.07. •• Deze drie zeldz. keurige werkjes f 0.25.

104. A. C. De Mammon- en Venus-priester.

De afzetting van Ds. M. H. A. V. d V., Af) blz. met plaatjes slechts f 0.11.

105.. A. C. De onttroonde Koning. Waarachtig verhaal van het Kerk»lijk conflict te Oud-B., 26 blz. m. foto's f 0.07.

No. 104 en 105 samen f 0.15.

Voorwaarden:

1, Opgaaf der TIo.'s is voldoende

2, Voor minder dan f 1, — wordt niet geleverd.

3, Alles franco thuis. 4, Bestellingen liefst per postwissel,

5, Dit aanbod duurt ét'n maand!

GRATIS PREM'SNl

Wie voor ƒ 2.— en moer bestelt ontvangt gratis: Dr. Th. Ohler.. Dl Bijbel Gods Woord. (Serie Levcasvi'agen).

Wie voor ƒ 4.— en meei be.'steU ontvangt gratis: Ds. Haerinjen. Geschiedenis der Kerkhervorming. Groot, keurig werk.

Wie voor ƒ 6.— en meer bestelt ontvangt gratis: J. Bressen. De 5edachtenis des llechtvaardigen in de lu-xe uitgave met platen, '140 pag.

Wie voor ƒ 10.— en meer be.stelt ontvangt gratis: Dr. v. GHFRL OIL- DEMEESTER: Morgendauw. Groot prachtig Dagboek, samenganield uit de geschriften van Spurgeon, Luther.

Bunjan, Gunning, «nz., 580 pag., uitgaafpr. ƒ 4.75. Wie voor f 15 en meer bestelt •(rijgt alle premlin gratis,

1. W. BOEIlEHGt & ZOON

S N E E K.

Plaatsgebrek noedsaakt ons Advertentün tot een volgena nummer uit te stellen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 februari 1918

De Heraut | 4 Pagina's

1918 ENORME BALANS-OPRUIMING.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 februari 1918

De Heraut | 4 Pagina's