Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Is het Oost-Afrikaansche volk anti-Duiisch? In de Nordd. Alg. Ztg. stond dezer dagen een getuigenis omtrent de Duitschgezindheid der Oost-Aiiikaan^che bevolking, gegeven door den zendeling Röhl die onlangs uit Belgisch-Fransche gevangenschap ontslagen werd. Röhl heeft den strijd in Roeanda mede doorleefd en verklaart, dat de bewering alsof-de Oost-Afrikaners de bevrijding van het Duitsche juk met blijdschap begroetten, ongegrond is. Hij schreef in het Duitsche orgaan: «Ofschoon ik met honderden gewonde zwarte sol-^ daten te doen had, heb ik er geen enkele ontmoet, die er over morde, dat hij voor de E^itsche heeren verminkt was''. De inboorlingen waren er trotsch op, 'onder Duitsche aanvoering te strijden en gaven ook hunne verontwaardiging duidelijk te kennen over de smadelijke bejegening die r^en Duitschers in hunne gevangenschap aangedaan werd. Velen zijn aan het Duitsche vaandel getrouw gebleven en lieten zich liever met ketenen boeien, dan voor soldij in het Engelsche leger dienen. Toen zendeling Röhl Roeanda verliet, gaven de inboorlingen hem hun geld ten bewaring, in de overtuiging, dat het bij den zendeling, bij de dreigende overweldiging door de Belgen, het beste bewaard was. Zij spraken : «Gij zult later zeker terugkomen en dan zullen wij ons geld komen halen".

Het oude Babel. In een telegram uit Mesopotaitiië te Londen ontvangen, schrijft zekere Edm. Candler over zijn bezoek, kort geleden gebracht aan de plaats waar eenmaal Babel lag en over de jongste ontdekkingen aldaar. Hij zegt o. a :

«Wij bevonden Mesopotamië een doodsch land en het meest doodsche in deze woestenij is Babel. Oudheidkundigen zijn er van overtuigd, dat zij de plaats waar de eetzaal van Belsazar stond, waar de hand aan den wand verscheen, kunnen aanduiden, evenals die waar vroeger de hangende tuinen gevonden werden. De Koningen van Babel waren trotsch en ijdel. Nebukadnezar gelastte dat op eiken steen een spreuk moe* ingegrift worden, waarin zijn werk verheerlijkt werd. Dit is mij het wonderlijkste dat deze koningen duizenden jaren aaneen, met al de schatten en hiffpmiddelen waarover zij te beschikken hadden, daar a< £n den Eufraat, in die hel wilden wonen; dat de grootste heerschers in dit helsche klimaat gaarne vertoefden".

Wij zouden den heer E. Candler, als wij zijn adres wisten, wel opmerkzaam willen maken op hetgeen in Jesaja 13 : 19—21 geschreven staat, waar wij lezen: Alzoo zal Babel, het sieraad der Koninrkijken, de heerlijkheid en hoovaardigheid der Chaldeën, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft; daar zal geen woonplaats zijn in eeuwigheid, en het zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht, en de Arabier zal daar geen, tent spannen, en de herders zullen daar niet legeren ; maar daar zullen nederliggen de wilde dieren der woestijnen, en hunnen huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten, en daar zullen de jonge struisen wonen, en de duivelen zullen daar huppelen". Het is duidelijk dat de profetieën van den zoon van Amoz in vervulling zijn gegaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1918

De Heraut | 6 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1918

De Heraut | 6 Pagina's