Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Finland. De ontzettende nood waarin de Duitschers in Finland tengevolge van het woeden der Russische moordenaarsbenden verkeeren, is door de bladen bekend. In een particulieren brief, die in Duitschland door een predikant ontvangen werd, wordt dringend om de voorbede der geloovigen gevraagd. In dien brief staat: «Er is niet één Bartholomeusnacht, maar een gansche reeks van zulke nachten en dat niet op één plaats, maar op verschillende plaatsen, geweest. Wijl de burgers door de Bolsjewikis gedwongen werden alle waj ens uit te leveren, zijn zij geheel in de macht der bandieten overgeleverd. Deze dringen des nachts in particuliere woningen binnen en doorsteken de jonge zonen van onze beste familiën, dikwijls in tegenwoordigheid van hun arme ouders. Vele andere feiten konden genoemd wórden, maar die zult gij uit de bladen vernemen. Bidt toch, met uw vrienden, om Jezus' wil voor ons arm vaderland; het zijn toch uwe geloofsgenooten en voor een groot deel uwe bloedverwanten. Wij gelooven in de kracht van de voorbede en ervaren daarvan dikwijls in het leven de macht, en daarom veroorloof ik mij, u in dezen vreeselijken nood deze zaak zoo dringend mogelijk op het hart te binden».

Eene gemeente die zich zelve geholpen heeft. In 1913 werd te Hamburg de ultra-moderne predikant Heijdorn beroepen. Het geloovig deel van de Hamburgsche Landskerk besloot toen voor de St. Joh^nnes-kapel in Hammerbrook, deel uitmakend van Hamburg, een rechtzinnig predikant te beroepen.

Kort voor het begin van den oorlog kon de pastorale arbeid aan de kapel worden begonnen, met het gevolg dat in 1917 reeds 714 Avondmaalgangers geteld werden en 30 belijdenis des geloofs aflegden. IJe schaal-collecte voor de kapel, bij den uitgang der Godsdienstoefeningen gehouden, bracht 2000 Mark op, terwijl nog 2C)00 Mark den predikant der lohannes-kapel werd' ter hand gesteld. Daardoor werd een begin gemaakt met de uitvoering van het plan, om elk stads4eel een plaats te geven waar de Christus naar de Schriften verkondigd wordt. In welke verhouding de predikant der St. Johanneskapel tot het bestuur der Landskerk staat, is ons onbekend; wel weten wij dat diens ambtelijke handelingen, als bediening van de H. doop, enz., door het bestuur der Landskerk als wettig erkend worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 maart 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 maart 1918

De Heraut | 4 Pagina's