Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Liturgische Studiën.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Liturgische Studiën.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De heer Oscar Huf S. I, heeft in twee deelen een uitvoerige studie gegeven, die onder den tekst 'Liturgische Studiën bij Paul Brand te Bussum is uitgekomen en waarin hij heeft nagegaan wat invloed in den loop der tijden de Oorlog heeft uitgeoefend op de Liturgie of meer bepaald op het Liturgisch Gebed en den Liturgischen Feestkalender. In het eerste deel, , dat den ietwat zo"nderHngen titel draagt - van Oorlogsfeesten, wordt dan nagegaan welken invloed de oorlog gehad heeft op den Liturgischen Feestkalender of het Kerkelijk Jaar. In het tweede deel, welke sporen de Oorlog heeft achtergelaten en het Officieele Gebed der Roomsche Kerk,

Ongetwijfeld blijkt uit deze studie, die van zeer nauwgezette studie en veel omvattende kennis getuigt en als zoodanig een belangrijke bijdrage is voor de kennis van de Roomsche liturgie, hoe de oorlog, zooals de schrijver opmerkt, de Kerk, en deze goede Moeder haar kinderen, om vrede heeft leeren bidden en voor den vrede heeft leeren danken. Daaruit leidt de schrijver dan af, dat aan het groote goed, dat »Vrede < heet, ook in de toekomst, gelijk nu reeds, een dieper gevoelde en meer bewuste bewaardeering als «geschenk van den Hemel» zal te beurt vallen. Zeker blijkt uit dit geschrift, hoe de Kerk in haar liturgie telkens weer het gebed opzendt om vrede onder de menschen, en dat zij zoowel in oorlogstijd om den lang begeerden vrede heeft gesmeekt als, wanneer de vrede verkregen was, daarvoor heeft gedankt. In zoovere draagt deze

studie dan ook een zeer actueel karakter, nu de schrikkelijkste en meest moordende krijg onder de menschen is uitgebroken. In het - gebed om den vrede voelen we als Christenen ons één, bij alle scheidsmuren, die tusschen de Kerken zijn opgetrokken.

Maar tegelijk blijkt ook uit deze interessante studie, hoe deze gebedstemming bij den Protestant toch een geheel ander karakter draagt dan bij den Roomsche. Reeds het eigenaardige feit, dat van de tien zoogenaamde oorlogsfeesten, die de schrijver behandelt, slechfs twee in verband staan met Christus en zes met de maagd Maria, die de «Koningin des Vredes" w^ordt genoemd, wijst hier het verschil aan. Leerrijk is dit geschrift dan ook in zoover voor den Protestant, als juist uit de hier meegedeelde orebeden en hymnen der Roomsche Kerk zoo duidelijk blijkt, hoe juist de klacht is van de Reformatoren, dat in de Roomsche Kerk feitelijk Maria verheven wordt tën koste van haar Zoon. > Verdedig ons voor 't aangezicht van uwen Zoon in 't scheidsgerecbt, bemiddelend kalm en krachtig, " zoo luidt, om slechts één voorbeeld aan te halen, één dezer gebeden. (Deel I blz. 56.)

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Liturgische Studiën.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1918

De Heraut | 4 Pagina's