Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bijzondere inkomsten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bijzondere inkomsten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dank zij den volhardenden arbeid der deputaten voor de verbetering der tractementen .zijn de meeste predikantstractementen niet onbelangrijk verhoogd geworden, en deputaten zullen met dien arbeid ook verder voortgaan. Ook heeft de Synode door haar duurtetoeslag van 12 pCt. althans iets gedaan om den nijpenden nood te verlichten.

Dit alles geldt echter de gewone inkomsten van de Dienaren des Woords, die zij bij wijze van tractement, kindergeld, betaling van belasting enz. ontvangen. En alleen daarop heeft de actie der Deputaten zich te richten.

Toch mogen onze Kerken wel bedenken, dat daarnaast ook bijzondere inkomsten voor de predikanten bestaan, die dikwijls voor hen een niet onbelangrijke bijdrage beteekenen. Zoo de vacaturegelden, de vergoeding van catechisatie-onderwijs in een andere gemeente gegeven en ook de zoogenaamde reisgelden, wanneer op een andere plaats een beurt vervuld wordt. Voor menig predikant is wat hij door zijne vacantie-Zondagen nog bij verdient, een ware uitkomst in den nood.

wanneer hij met zijn tractement niet toekomen kan.

Het is daarom niet meer dan billijk, dat onze Kerken de bedragen, die dusver hiervoor werden uitgekeerd, verhoogen. De koopkracht van het geld is wel tot de helft gedaald, nu alles zoo schrikbarend duur is geworden. In het maatschappelijk leven ziet men dan ook, hoe ieder, die voor een ander een dienst verricht, daarvoor een veel hoogere betaling eischt. Geen werkman werkt meer voor hetzelfde loon, geen kapper kapt meer voor den ouden prijs, geen dienstbode kunt ge meer krijgen of ge moet meer betalen; geen dokter, die zijn rekening niet verhoogt. Heel het economisch, leven verandert, doordat het geld bijna de helft in waarde daalde.

Maar dan is het ook niet recht en billijk, dat - de diensten, waartoe men de predikanten uitnoodigt, nog op den ouden voet gesalarieerd worden. Feitelijk wil dit dan zeggen, dat men aan hen uitkeert de helft van wat men vroeger betaalde. En al zijn onze predikanten veel te kiesch om hierover een klacht te doen hooren, toch' mag dit voor de Kerken geen., reden zijn, om dien toestand te bestendigen. Veeleer hebben zij uit eigen beweging te zorgen, dat ook wat deze bijzondere inkomsten betreft, de belooning in overeenstemming worde gebracht met de waarde, die het geld nu heeft.

Dat is niet meer dan een eisch van billijkheid.

En we twijfelen dan ook niet, of deze enkele wenk zal reeds voldoende zijn, om onze Kerken hare roeping in dezen te doen verstaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Bijzondere inkomsten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's