Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

N.-Amerika. Vooral iii de nieuwe wereld gaan er stemmen op die roepen, dat het te betreuren is, dat de kerken van Christus zoo verdeeld zijn. Het aantal onderscheidene kerken in N.-Amerika is dan ook verbazend groot. Alle kerken die in Duitschland, Engeland, Rusland enz. gevonden worden, treft men ook aan in Amerika, daar in den regel de landverhuizers aan de kerk, waartoe zij in het oude vaderland behoorden, getrouw bhjven, terwijl bovendien een aantal nieuwe secten ontstonden. Nu is de gedeeldheid op het terrein van de kerk des Heeren te betreuren. Er is vaak naijver en jaloerschheid. En daarom zeggen sommigen : als men de verschillen niet zoo zeer op de spits dreef en niet aldoor sprak over beginselen en nog eens beginselen, zou er heel wat meer gedaan kunnen worden voor de uitbreiding van het Koninkrijk Gods.

Op deze wijze redeneert ook ongeveer de jonge Rockefeller, die tot de Baptistische kerk behoort. Hij wil dat zijn kerk zal prijsgeven wat haar als afzonderlijke..kerk kenmerkt. Hij zou bijv. gaarne zien dat het doopen door onderdompeling zoo niet afgeschaft, dan. toch aan de keuze van den doopeling werd overgelaten. Hij beschouwt de wijze van doopen in zijn kerk gebruikehjk, als een menschelijke inzetting, waaraan in de toekomst al minder waarde zal toegekend worden.

Wij Gereformeerden geven toe, dat de doop door onderdompeUng niet de eenige wettige bediening van het Sacrament is; wij meenen niet onschriftuurlijk te handelen, wanneer wij doopen door middel van besprenging. Maar in de Baptistische kerk zijn er die vreezen, dat wanneer vandaag het eene punt wordt prijsgegeven, morgen het andere punt volgen zal.

Ten opzichte van den jongen Rockefeller is men dan ook niet zonder vrees wat zijn belijdenis omtrent de grondwaarheden der Chr. kerk betreft, zoodat de predikant Matherson in een schrijven aan de New-York T'mw de vraag heeft gesteld, of het wel oorbaar is dat deze rijke hd blijft van de Baptistische kerk ? De leerstukken van de inspiratie en onfeilbaarheid der Heilige Schrift, het plaatsbekleedend lijden van Christus, dé opstanding en de wederkomst, van Christus, worden door hem niet beleden.

Het is niet te verwonderen dat deze afwijking bij den jongen Rockefeller gevonden wordt. De Baptistische kerk van de Fifth Avenue te New-York (de wijk waar de rijken wonen) is bediend geweest door Dr. Johnston, een aanhanger der Evolutie-theorie van Dr. Aked, een modern predikant. Al worden geen van beiden meer als predikers gezocht, toch blijkt er iets, wellicht veel, van hetgeen zij hebben gezaaid, althans bij den jongen Rockefeller, te zijn ontkiemd.

In zijn schrijven in de Times zegt de predikant Matherson, dat hij dankbaar is voor hetgeen Rockefeller offert voor de wetenschap. Maar hij raadt hem toch aan de Baptistische kerk te verlaten, en zich bij eene vrijzinnige gemeente aan te slniten.

Deze raad is zeker niet verkeerd. Maar zou Rev. Matherson niet verder moeten gaan? Als het toch gebleken is dat de Baptistische kerk van de Fifth Avenue van New-York door moderne leeraars gediend werd en de predikanten Dr. Johnston en Dr. Aked niet de eenige Baptistische predikanten geweest zijn of nog zijn, die de moderne leer verkondigen, wordt het dan geen tijd dat er in de eerste plaats leertucht uitgeoefend, wordt over de predikanten?

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 mei 1918

De Heraut | 4 Pagina's