Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

China voorheen en thans. In The Chinese Recorder, een orgaan van de Engelsche Zending in China, wordt het vesschil van den toestand toen China een keizer had en nu het keizerrijk Veranderd is in een republiek, aldus beschreven:

»Onder het regime der Mantsjoes zocht de zendeling öp allerlei manieren een punt van aanraking te vinden. Gehaat, verdacht, uitgeworpen, beschuldigd van kinderen te vermoorden, verafschuwd als erger dan het uitvaagsel der aarde, hield hij vol. In weerwil van mi.eilijVheden die een man van zaken zouden afschrikken, is hij er in geslaagd een houTast te krijgen, door boeken te vertalen, kerken, scholen, hospitalen, boekdrukkerijen te stichten en door menigeen te bewegen de waarheden van^het Evangelie te gelooven. Onder het tegenwoordige regime is verdenking en vooroordeel geheel verdwenen en veel lelf-onderzoekende menschen volgen de zendeling, om geld, uitheemsche gewoonten en kennis der Engelsche taal te verkrijgen, en in menige plaats ook om de kennis van God. De zonen en dochteren der eerste Christenen lijn opgegroeid, en velen hunner nemen een plaat» der eere in of zijn nuttig werkzaam. In al de afdeelingen van ons werk vindt men een half millioen Christenen en aanhangers."

Zou dit niet een - al te rooskleurige schildering zijn? Over het algemeen kan men echter zeggen, dat de verandering van regeering aan de Zending in China ten goede lavam. Doch het is niet te ontkennen, dat de welwillende houding van de zijde der republikeinschè regegring ten opzichte van de Christelijke zending, ten deele te verklaren is uit het streven om de Mantsjoedynastie haar laatste bolwerk, dat der religie, te ontnemen. De Chineesche Keizer was wel onttroond, doch hij bleef het hoofd der Confuciaansche religie. Verzwakte men nu den invloed dier religie door bevordering van het Christendom, dan verloor de monarchale partij aan kracht.

Een Mormoon veldprediker. Brigham H. Roberts, een Mormoon die in veelwijverij leeft, werd eenige jaren geleden ongeschikt geacht om een zetel in te nemen in het Huis van Volksvertegenwoordigers. Nu heeft de Gouverneur van. Utah, den Mormoonschen Staat, hem benoemd tot chaplain of veldprediker en krachtens deze qualiteit bevindt hij zich thans in het Kearney kamp in het zuiden van Califomië. Zeker heeft de Gouverneur van Utah het recht Roberts een aanstelling als veldprediker te geven. Nu de itofmonen, ondanks den heftigen strijd die gevoera is toen Utah vroeg om toelating tot de Staten der Unie, dezelfde rechten hebben als de andere burgers in de Vereenigde Staten, kon er op de benoeming van Roberts geen captie gemaakt worden. En toch is het te betreuren, dat een man die »unfit'' verklaard werd om als volksvertegenwoordiger op te treden, thans als geestelijk verzorger onder de Amerikaansche troepen #al arbeiden. Immers heeft Roberts niet met de veelwijverij gebroken; hij heeft nog meer dan een vrouw. Er is in de Constitutie van N. Amerika geen bepaling waarbij veelwijverij verboden wordt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's