Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

L J. BOSCH Jbzn. te Baarn.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

L J. BOSCH Jbzn. te Baarn.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

r

Geen beter geschenk dan een jgoed boek.

K. FERNHOUT Mzn.

De man die den Heere vreest.

Omslag en hanid van Isings. Prijs ƒ 2.35. _In band ƒ2.90 (met 15 % crisisverhooging).

Een boei dat iedere jonge m.atti, aleer 'hij in het huwelijk gaat, moeit ï& zen.

S^~ Voor niw zoon, uw echti^enoot of uw vriend een gescheni bij uitnemendheid.

Mevr. AD. HOFFMANN

iVieisjesroepini©

lOmalag en hand van Isings. Prijs ƒ 2.25. In hand ƒ 2.^90 (met 15 % crisis verhooging).

Een hoek dcut door iedere jongedoohter moet worden gelezen. Hier laat de hetende scihrüfster het licht van iGo'ds iWoord sdhünen orer het leven «van ide jongedoohter, om haar de roeping te doen verstaan, idie deze tijd haar oplegt.

^•^'Geef dit hoek aan uw dochter, uw verloofde of uw vriendin.

Eind November komt de derde druk van „Meisjesroeping" ter levering gereed.

Mevr. AD. HOFFMANN

UVi

ECHT

Omslag en hand van Isings. Prijs ƒ 2.25. In band ƒ2.90 (met 15 % crisisverhooging).

ia 'dit boA beschouwt de schrijfster het huwelijk uitsluitend van den kant van het verloofde meisje en de gehuwde vrouw. Zij doet dit teeder, hartelijk en godvruöhtig.

S^T'iEen keurig hoekgeschecoik voor verlootde en gehuwde vrouwen.

Mevr. AD. HOFFMANN

'Oimslag en hand van IsingiS. Prijs ƒ 2.25. In band ƒ 2.90 (met 15 % crisisverhoogiag).

In dit voortreffelijk boek wordt al wat een moederhart kan belang Imboezemcn hezlen in hot licht van Gods Woord.

WW iGeef dit voortreffelijik boek aan uw echtgenoote, uw ge^huwde dochter, .zuster of vriendin, die den kinderzegen deelachtig werd.

B. WESTERA

voor het

Prijs ƒ 1.50. In hand ƒ 2.— (met 15 % crisisverhooging).

Een bundel populaire opstellen, ingeleid door 'Dr. 'H. JBaviu'Ck, den groeten paedagoog. De verdiensten van > deze opstellen ischuilen hierin, dat de stof uit 'het volle leven gegrepen is.

Over straffen, gehoorzamen, beloven, hedreigen, tact, beleeMheid en zooveel meer ikrügem wij hier hartelijke dingen te hooren.

S^" 'Lezing van dit löoekje zal onze ouders wezenlijk helpen goede opvoeders te worden.

dirisfelijice

Kunst

Verzen van Seerp Anema, Peter van Alsingha, Geerten Ooasaert, Willem de Mèrode, Nellie J. Jac. .Thomson. J. M. Wealerbrink-Wirtz, Jaoqneline E. v. d. Waals. Laurens v. d. Waals, hijeengebraöht en van een inleiding voorzien door

P. KEUNING.

Prijs ƒ 1.75. In hamdije ƒ 2.30 (met 5 % crisisverhoogiing).

8^^ Een bundeltje verzen om zelf te bezitten en om aan anderen ten geschenke te geven.

H. S. S. KUYPER

Hongarije in Oorlogstijd

' In en om de Nederlandsche ambulance te •Boedapest.

lO.mslag •ea hand van Isings. Prijs ƒ 2.90. In hand ƒ3.90 (met 5 % crisisverhooging).

Mej. Kuyper heeft zicih een goeden naam verworven door haar prettig geschreven reisverhalen. Ook dn dit hoek handhaaft zij haar naam. Bet is een prachtboek; met enthousiasme geschreven, iHterair een genot om te lezen. Een der recenten noemt het Een boek van zeldzame bekoringl

A. VAN DER FLIER

Uit Oranje's verleden

(met artistieke handteekening). Prijs ƒ2.90. In band ƒ3.50 (met 15 % CTisisverhooging).

Dit hoek geeft niet slechts ontspanning, maar ook letterkundig genot. Menige spaninende bladzijde wordt u hier geiboden, die uw eerbiedige bewondering doet aangroeien voor het oude helden-ges'laöht. dat 200 menigmaal het sohüd ophief hoven degenen, die om des geloofs wil vervolgd werden.

W. A. VROEGOP

Schets uit iden aaèeid dex iMiddernaohtzemding. Prijs ƒ 1.6Ó. In band ƒ 2.20 (met 15 % crisisverhooging).

lEen a/ahgrijpend verhaal, dat waarschuwt tegen het kwaad en de slavernij der zonde beziet biJ eeuwigihaidslicht.

^09^ iEen boek dat in (handen moet komen van onze jonge mensohen, ook van onz* jonge dochters.

Si^" lAl deze boeken zijn verkrügbaar in ideoi óoekhandel of, na ontvangst van het bedrag, hij den Tidtgever

L J. BOSCH Jbzn. te Baarn,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's

L J. BOSCH Jbzn. te Baarn.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's