Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. Naar aanleiding van den toestand.

„Kan men een woord daarover spreken? Gebeurtenissen van een grootheid dat zij de wereldgeschiedenis beheerschen, die van verpletterend gewicht zijn, spelen rondom ons af en hebben met schier waanzinnige snelheid plaats. Nauwelijks zijn wij een weinig tot het besef gekomen wat de slag beteekende, die ons en onze vrienden trof, of reeds komt een onzichtbare macht om een nieuwen slag ons toe te brengen. Het mislukken van het groote offensief in het b Westen, de terugtocht, die tot op dit oogenblik nog altijd doorgaat, het ineenstorten van het Macedonische front, de afval der Bulgaren, de nederlaag der Turken, de inwendige ontbinding der Donau-monarchie, de parlementaire regeering in Duitschland, htt verzoek om een Wilson-vrede, die het erfdeel v^n tientallen en honderdtallen jaren dreigt te vernietigen, het vernederende antwoord van den Amerikaan schen president — wie weet wat verder gebeurd is wanneer deze bladzijden in handen van onze lezers zijn!

De machtige hand van den levenden God rust zwaar op ons. Maar konden wij het anders verwachten ? De oorlog van 1870 begon met een boete-en bsdedag, e de wereldoorlog van 1914 slechts met een bededag. Hadden wij geen boete noodig? God weet het. Maar zelfs de schijnbaar godsdienstige beweging in de Augustusdagen van 1914 had mecr^angst voor de vijanden dan vreeze Gods tot grondslag. God liet ons vier jaar lang groote dingen beleven. In plaats dat de goedertierenheid Gods ons tot bekeering leidde, antwoordde ons volk met hemeltergende onboetvaardigheid. Nu wederstaal God de hoovaaidigen.

Volk van Duitschland, wilt gij u niet in deze laatste ure verootmoedigen? Gij hebt vleeschtot uwen arm gesteld en zijt daarmede te schande geworden. Komt, laat ons wederkeeren tot den Heere! God zal ons volk van 70 millioen zielen, waaraan hij zooveel arbeid besteed heeft, aan hetwelk Hij zoo bijzonder rijke gaven des geestes toevertrouwde, en in hetwelk Zijn Woord trots alles nog een rijke plaats heeft, niet laten ondergaan. God zal ons volk de plaats onder de zon geven, die goed voor ons is. Hij alleen weet hóeveel verootmoedigingen voor ons noodig zijn, opdat wij tot rechte bezinning kom_en. Wellicht moeten vaderland en volk, kerk en gemeente nog door diepten heen, waarbij ons hooren en zien vergaan zal. Maar wanneer wij dan maar leeren hooren naar Zijne stem, leeren zien op Zijn Heilandsgestalte, dan zal er nog een tijd aanbreken, waarin wij als de gezegenden zullen beschouwd worden en een zegen mogen zijn in de ^olkenwereld. iHeere Jezus, ontferm u over ons volk.”

Aldus schrijft de Ref. Kirchenzeitung. Ons dankt dat hier de rechte toon wórdt aangeslagen. Mocht deze weerklank vinden bij het Duitsche volk. Dan werd uit verlies winst geboren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 november 1918

De Heraut | 4 Pagina's