Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen beter geschenk dan een goed boek.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen beter geschenk dan een goed boek.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

.

K. FERNHOUT Mzn.

De man die den

Heere vreest

Omslag %-a. hamd van Isiags; Prijs ƒ 2.35. In band ƒ2.90 (met 15 % criBisverhoogiiig).

Een boek dat iedere jonge man, aleer tiij in het 'huweliji: gaat, tcnoet lezen,

W^ Voor uw zoon, uw ecttiKenoot of uw vriend een geschenk bij uitnemendheid.

IVIevr. AD. HOFFMANN

lyBeisjesPoeping

Omslag en band van Isings. Prijs ƒ 2.25. Ia band ƒ2.90 (met 1& % crisisverhooging).

Een boek dat door iedere jongedoohter moet wonden gelezen. Hier laat de bekende scihrü'fster het licht van Gods Woord schijnen over het leven van de jongedoohter, om haar de roeping te doen verstaaji, idie deze tijd haar oplegt.

Wtf Geef dit boek aan uw dochter, uw varloofde of uw vriendin.

Mevr. AD. HOFFMANN

U^N

ECHT

Omslaig en band van Isings. Prijs ƒ 2.25. In band ƒ2.90 (met 15 % crisisverhooging).

In dit boek beschouwt .de schrijfster het huwelijk uitsluitend van den kant van bet verloofde meisje en de geihuwde vrouw. Zij doet dit teederj hartelijk en godvruöhtig.

W^ Een keurig boekgeschemk voor verloofde en gehuwde vrouwen.

Msvr. AD. HOFFMANN

•Omslag en band van Isings. Prijs ƒ 2.25. In band ƒ 2.90 (met 15 % crisisverhoogiug).

In dit voortreffelijk boek wordt al iwat e»n moederhart kan belang' inboezemen bezien ia het light van iGods Woord.

Wtr Geef dït voortreffelijk boek aan uw echtgenoote, uw gehuwde dochter, zuster of vriendin, die den kinderzegen deelachtig werd.

B. WESTERA

Opvoedkunde

voor het huisgezin

Prijs ƒ 1.50. In baad ƒ 2.— (m«t 15 % criaisverhooging).

Een bumded populaire* opstellen, ingeleid door (Dr. 'H. iBavin'Ck, den grooten paedagoog. De verdiensten van deze opstellen schuilen hierin, dat d, e stof uit het volle leven gegrepen Is.

Over straffen, gehoorzamen, belovem, bedreigen, tact, beleefdheid en zooveel meer krijgen wij hier hartelijfce dingen te hooren.

^IV 'Lezing van dit boekje zai onze oudera wezenlijk helpen goede opvoeders te worden.

Christeiiike Kunst

Verzen van Seerp Anema, Peter van Alsingha, Geerten Gossaert, Willem de Mèrode, Nellie J. Jac. Thómsoin. J- M. Westerbrink-Wirtz, JacqueJine lE. v. d. Waals, laurens v. d. Waals, bijeengebraöht en van een inleiding voorizien door P. KEUNING.

Prijs ƒ 1.75. In bamdije ƒ2.30 (met 5 % crisijyerhoogimg).

8^" Een bundeltje •verzen ofn zelf te bezitten en om aam anderen ten geschenke t« gaven.

H. S. S. KUYPER

Hongarije in Oorlogstijd

In en om de Nederlandsche ambulance te 'Boedapest.

Omslag en band vam Isinga. Prijs ƒ 2.90. In band ƒ3.90 (met 5 % crisisverhooging).

Moj. Kuyiper. heeft ziCh een goeden naam verworven idoor haar prettig geschreven reisverhalen. Ook dn dit boCk handhaaft zij haar naam.' Het is een prachtboek; met enthousiasme geschreven, literair een genot om te lezen. Een der recenten noemt het Een boek van zeldzame bekoring!

A. VAN DER FLIER

Uit Oranjes verleden

(met artistieke bandteekening). Pj-ijs ƒ2.90. In band ƒ3.50 (met 15 % crisisverhooging).

Dit boek geeft niet slechte ontspanning, maar ook letterkunidig genot. Menige epa< ninende bladzijde wordt u hier-geboden, die uw eerbiedige bewondering doet aangroeien voor het oude helden-geslaöht. dat ao£> jnenigmaaJ het schild ophief boven degenen, die om des geloofs wil vervolgd werden.

W. A.VROEGOP

Schets uit den arbeid der Middernaohtzending. Prijs ƒ 1.60. In band ƒ 2.20 (met 15 % crisisverhooging).

'Een aangrijpend verhaal, dat waarschuwt tegen 'het kwaad en de slavernij der zonde beziet bij eeuwigheidslicht.

g^" Een boek dat in handen moet komen van iOnze jonge menschen, ook van onse jonge dochters. '•'•W^ Al deze boeken zijn verkrijgbaar in den ooekhau'del of, na 'Ontvang'St van het bedrag, bij den uitgever

E. J. BOSCH Jbzn. te Baarn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Geen beter geschenk dan een goed boek.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's