Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen beter geschenk dan een goed boek.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen beter geschenk dan een goed boek.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

k. FERNHOUT Mzn.

De man die den Heere vreest.

Omslag en banid van Isingis. Prijs ƒ 2.25. In baud ƒ2.90 i(met 15 % crisisverhooging).

Een feoek dat iedere jonge mam, aleer hij in het huwelijk gaat, moet lezen.

Wier' Voor uw zoon, uw echtigenoot of uw vriend een geschenk bij uitnemendheid.

Mevr. AD. HOFFMANN

Meisjesroeping

Omslag en tend van Isings. Prijs ƒ2.25. In band ƒ2.90 (met 15 % crisisverhooging).

Een boek dat door iedere jongedoohter moet worden gelezen. Hier laat de Ibefcende schrijfster het licht viam iGods Woord söbijneu over het leven van de jongedochter, om haar de roeping te doen verstaan, idie deze tijd haar oplegt.

8^" Geef "dit boek aan uw doohter, uw verloofde of uw vriendin.

Mevr.'AD. HOFFMANN

UVIf ECHT

Omslag "en hand van Isings. Prijs ƒ 2.25. In band ƒ2.90 (met 15 % crisisverhooginig).

In dit boek beschouwt de schrijfster het huwelijk uitsluitend van .den kant van het verloofde meisje en de gehuwde vrouw. Zij doet-dit teeder, hartelijk en godvrudhtig.

S^" Een keurig hoekgescheinik voor verloofde en gehuwde vrouwen.

Mevr. AD. HOFFMANN

'Oimslag en band van Isin®s. Prijs ƒ 2.25, In band ƒ 2.90 (met 15 % crisisverhooging).

In dit voortreffelijk boek wordt al wat «en moederbart kan belang inboeizemen bezien in het licht van iGods Woord.

W^ ' iGsef dit voortreffelijk hoek aan uw echtgenoote, uw göhuwde dochter, zuster of vriendin, di« iden kinderzegen deelachtig werd.

B. WESTERA

OpvoedkuRile

voor het huisgezin

Prijis ƒ 1.50. In Iband ƒ 2.— (met 15 % erisisv.erhooging).

Een bundel populaire opstellen, ingeleid door Dr. H. Havinck, .den grooten paedagoog. De verdiensten van deze opstellen ischuilen hierin, dat de -stof uit 'het v«lle leven gegrepen is.

Over straffen, gehoorzamen, beloven, bedreigen, tact, beleefdheid en zooveel meer krijgen wij hier hartelijke dingen te. hooren. "• Wftf^ Lezing- van dit hoekje zal onze ouders wezenlijk helpen goede opvoeders te woriden,

Chpisteiijice Kunst

Verzen van Seerp Anema, Peter van Alsingha, Geerten Gossaert, "Willeni de Mèrode, Nellie J, Jac, Thomsan. J. M. Wesiterhrink-Wirtz, Jacqueline ; E. v. d. Waals. Laurens v. d. Waals, bijeengebraöht en van een inleiding voorzien door P. KEUNING.

Prijs ƒ 1.75. In handje ƒ 2.30 (m«t 5 % crisisverhooging).

S^^'Een hundeltje verzen om z»lf te bezitten en om aan anderen ten geschenke te gsven.

H. S. S. KUYPER

Hongarije in Oorlogstijd

In en om de Nederlandsche ambulance te Boedapest.

Omslag «n baad van Isings. Prijs ƒ2.90. In band ƒ3.90 (met 5 % crisisverhooging).

Mej. Kuyiper heeft izicih een goeden naam verworven idoor haar prettig geschreven reisverhalen. Oök dn dit hoek hamdhaaö zij haar naam. Heit ds een prachtboek; met «nüiousiasme geschreven, literair een genot om te lezen. Een der recenten noemt het Een boek van zeldzame bekoringl

A. VAN DER FLIER

Uit Oranje's verleden

(met artistiieke b'andteekening). Prijs ƒ2.90. In band ƒ3.50 (met 15 % crisisverhooging).

Dit hoek geeft niet slechts ontspanning, maar ook letterkunidig genot. Menige spaninende bladzijde wordt u hier gelboden. die uw eerbiedige beiwondering doet aangroeien voor het oude helden-geslaöht. dat zoo menigmaal het aöhild ophief hoven degenen, die om des geloofs wil vervolgd werden.

W. A. VROEGOP

Schets uit idén aiheid der Middernachtizemding. Prijs ƒ1.60. In band ƒ2.20 (met 15 % crisisverhooging),

lEen aangrijpend verhaal, dat waarschuwt tegen het kwaad en ide slavernij der zonde beziet hij eenwigheddslicht,

ü^" Een hoek dat in tanden moet komen van onze jonge mensohen, lOok van onz9 jonge dochters.

SW^ Al deze boeken zijn verkrijgbaar in den öoekhandel of, na ontvangst van het bedrag, hij den uitgever

E. J. BOSCH Jbzn. te Baarn

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Geen beter geschenk dan een goed boek.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's