Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort Verslag van de vergadering der Classis Deventer, gehouden te Almelo, Woensdag 16 October 1918.

Art. 1. De praeses der vorige vergadering. Ds. Jongbloed van Deventer B, opent de samenkomst, laat zingen Psalm 119:17, leest 1 Petr. 3:8 v.v. en gaat voor in gebed.

Art. 2. De broeders Ds. Trenning en ouderl. H. Watermk Jzn. zien de lastbrieven na. Van Hengelo en Enschedé zijn door ziekte de z e s dienaren Zijlmans en Prinsen afwezig. Hengelo en Enschedé hebben maar één afgevaardigde, eveneens Haaksbergen. De redenen geboord, wordt de vergadering geconstitueerd. Glanerburg heeft eene instructie.

Art. 3. Moderamen wordt aldus gevormd:

Ds. B. A. Knoppers, praeses.

Ds. G. Sybesma, assessor.

Ds. P. I. Jongbloed, scriba, daar Ds. Prinsen niet aanwezig kan zijn.

Art. 3. De notulen der vorige vergadering worden door den scriba. Ds. Parlevliet van Enter gelezen. Na enkele veranderingen worden ze aldus vastgesteld.

Art. 5. Zaken uit de notulen:

a. Rapport wordt uitgebracht inzake de vertegenwoordiging bij het ambtsjubileum van Ds. Prinsen te Ehschedé.

b. Schriftelijk rapport omtrent de handelingen der Prov. Synode is nog niet ter tafel. Tot de betrokken broeder zal een opwekking uitgaan om dit alsnog in te dienen.

Art. 6. Rapport wordt uitgebracht namens de commissie inzake een bezwaarschrift uit een der kerken.| Rapporteur is Ds. B. A. Knoppers. Tot aller blijdschap wordt vernomen, dat de zaak geheel in orde gekomen is. De commissie ontvangt den dink der vergadering.

Art. 7. Inzake de collecte voor de kerk van Glanerbrug wordt rapport uitgebracht. Vele kerken hebben reeds aan de opwekking van de Prov. Synode voldaan; de andere zijn het voornemens.

Art. 8. Regeling der vacature-beurten:

3 Nov. Delden, Ds.' Trenning; Deventer A, Ds. Parlevliet; Vriezenveen, Ds. Zijlmans ; Glanerbrug, Ds. Sybesma. — 1 Dec. Delden, Ds. Prinsen ; Deventer A, Ds. Knoppers ; Vriezenveen, Ds. Scheps; Glanerbrug, Ds. Trenning. - — 5 Jan. Delden, Ds. Jongbloed; Deventer A, D. Bax ; Vriezenveen, Ds. Parlevliet; Glanerbrug, Ds. Voerman. Verder nog een reeds toegezegde vacature-dienst voot Deventer A, Ds. Sybesma.

Art. 9. Onderzoek naar Art. 41 D. K. O.

Enschedé vraagt vertegenwoordiging van de Classis bij de intrede van Ds. Voerman. De genabuurde kerken van Glanerbrug en Hengelo worden daarvoor aangewezen. — Glanerbrug vraagt advies inzake een attestatie. — Almelo doet verblijdende mededeelingen inzake het tractement van haar predikant. — Een der kerken vraagt advies inzake een broeder, die onder den eersten trap van censuur staat en dikwerf vermaand is. — Nijverdal vraagt een consulent in haar vacature. Na eenige bespreking wordt hiervoor aangewezen Ds. Parlevliet van Enter.

Art. 10. Naar aanleiding van eenige moeilijkheden bij plotseling vertrek van een Dienaar des Woord uit de Classis, worden aangewezen de twee genabuurde kerken om de desbetreffende stukken te approbeeren. De kerken van H. en E. wordt opgedragen, volgende vergadering over de approbatie van een beroep nadere inlichtingen te verschaffen.

Art. 11. Approbatie van het vertrek van Ds. J. Lugtigheid van Nijverdal naar de Geref. kerk van Uithuizermeeden heeft plaats. Inzake de approbatie van het beroep van Ds. Voerman naar de Geref. kerk van Enschedé, wordt aan het moderamen opgedragen deze zaak af te handelen. Een schrijven van afscheid namens de Classis zal worden gezonden aan de vertrokken dienaren Ds. Brinkman en Ds. Lugtigheid.

Art. 12. Een schrijven van Ds. E. Th. Ploos van Amstel van Amsterdam wordt gelezen.

Art. 13. De kerk vau. W. blijkt voldaan te hebben aan de opwekking om de emeritaatsbijdrage van haar emeritus-dienaar te verhoogen. Eenige mededeelingen inzake Art. 13 D. K. O. worden gedaan.

Art. 14. Inning der collecten, verrekening der onkosten en vacature-penningen heeft plaatsgehad.

Art. 15. Instructie van de kerk van Glanerx brug komt ter tafel. Opgedragen wordt aan de kerk van Enschedé, een harer Dienaren als consulent aan te wijzen en tot de kerk van H. een verzoek te richten inzake de waarneming der catechisatiën. Vermindering wordt aangevraagd in de bijdragen der classiskosten en van de bijdragen inzake Art. 13 D. K. O. door de buitengewone omstandigheden. Hierop wordt besloten deze niet toe te staan, maar tevens wordt de weg aangewezen om hierin , te voorzien.

Art. 16. Als deputaat voor de collecten der Jodenzending wordt aangewezen Ds. G. Bax van Holten, wiegens vertrek van Ds. Brinkman.

Art. 17. Een bespreking van de nieuwe regeling van Art. 13 D. K. O. heeft plaats

Art. 18. Art. 43 D. K. O. behoeft niet te worden toegepast.

Art. 19. Lezing der korte notulen.

Art. 20. Sluiting der vergadering door den praeses. ^

Namens de Classis, B. A. KNOPPERS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's