Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de Pers.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Amsterdamsche Kerkbode blijft waarschuwen tegen het gevaar vaa de uitwissching der grenzen

De scherpe Ignen dreigen wel eens uit te slijten ; en zoo loopt menigeen gevaar, in eenen zoeten slaap te vallen en zich van den ernst der tegenstellingen geen rekenschap te geven.

En dan dreigt voorts nog erger gevaar, het gevaar van geen recht onderscheidingsvermogen meer te hebben en in geheel valsch licht de dingen te zien. Of liever, daarbij valt niet slechts te spreken van gevaar dat dreigt, want het is er.

Treffend is wel, dat juist in dezen tgd in het maandschrift van de Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging eene beschouwing gewgd wordt aan mevrouw Roland Holst, de bekende socialistische dichteres, waarin de schrijver hare ontwikkeling nagaat en haar noemt eene „door en doo' reiigieuse (godsdienstige) natuur", hoewel hij er bij moet vermelden, dat zij „met onverholen minachting" over de reiigieuse dingen spreekt, als zij er over spreekt

Het kost moeite, zijn oogen te gelooven, wanneer men zulke dingen leest!

Hoever is een, die aizoo oordeelt, verwgderd van wat de Heilandsprak: „Dit is het eeuwige leven, datzij U kennen, den eenigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt."

Voor wie alzoo spreekt en schrijft, is alle tegenstelling uitgewischt tusschen ware religie en valsche religie, pseudo-religie, afgoderij.

Hoe noodij is de vermaning, om de geesten te beproeven; door geen klanken zich te laten misleiden, maar terdege bij het licht des Woords zich rekenschap te geven van het ware karakter v»n wat aangeprezen wordt als goed."

De Friesche Kerkbode, die het stuk overnam, teekent er bij aaü:

't Gaat met die Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging hoe langer hoe meer in verkeerde richting. De vraag is zelfs gewetigd, of het niet dringend noodzakelijk is, de a.s. Dienaren des Woords, die in onze kerken zich straks zullen aanmelden voor de examina, ter deeg aan den tand te voelen wanneer zy ran die N. Ch. S. V. lid zqn geweest.

Wat baat ons het meest rechtzinnige onderwijs aan de Theologische School of de Vrije Universiteit, wanneer de TheoL studenten bij gansche scharen in de K. Chr. S. V. worden overdropen met beweringen, als in bovengenoemd citaat uit de „Amsterdamsche Kerkbode" aan de kaak worden gesteld ?

Kwade samensprekingen bederven immers goede zeden I

't Is hoog noodig, dat in onze classicale en synodale vergaderingen op het gevaar, dat niet meer dreigt, maar reeds aanwezig is, wordt gelet. Anders krijgen we een da capo van de 18e eeuw.

Misschien wat scherp - uitgedrukt, maax ligt er geen waarheid in?

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's