Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classe Haarlem.

L. S.

De Kerken der Classe Haarlem wórden uitgenoodigd ter Classicale Vergadering op Dinsdag Il Maart a.s.

Punten voor het agendum worden vóór 22 Februari a, s. ingewacht aan het adres van ondergeteekende

Namens de roepende Kerk van Haarlem,

G, R. KUIJPER, Schotersingel 81.

Vergadering van de Classis Breukelen, gehouden 14 Nov. 1918.

Op verzoek van de roepende kerk te Vreeland opent Ds. v. d. Kamp de vergadering; gaat voor in het gebed, laat zingen Ps, 75 : 4 en leest Ps, 62,

Ds, V. d. Kamp deelt mede, dat Ds. Wolf verhinderd is ter vergadering te zijn.

Ds. de Koning en oud.l. Kreek worden aangewezen tot nazien der credentialen.

De B.B. rapporteeren, dat door elk der kerken Tienhoven en Kockengea een diaken is afgevaardigd; welke diakenen — nadat bevredigend verslag is gegeven waarom voor hengeen ouderlingen tegenwoordig zijn — keurstem ontvangen. Het Moderamen wordt als volgt aamesgesteld : Ds. Visser, praeses ; Ds. v. d. Kamp, scriba; Ds. Mulder, assessor.

De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding der notulen doet Ds. de Koning eene vraag, welke op voor hem zeer streelende wijze wordt beantwoord.

Omtrent een verzoek van een broeder te Waverveen om te Uithoorn te mogen kerken, teneinde meer geregeld den dienst des Woords te kunnen bijwonen, wordt na ampele bespreking, der Kerk te Vinkeveen geadviseerd dit verzoek in te willigen, voor zoolang zoodanige inwilliging geen aanleiding geeft tot moeilijkbeden en bedoelde broeder bereid blijft ten opzichte zijner financieele bijdragen zich niet aan de kerk te Vinkenveen te onttrekken.

Naar aanleiding van een vraag in verband met att. 41 D.K. door de B.B. van Vinkenveen gedaan, wordt opgemerkt, dat een door hen geopperd bezwaar reeds is ondervangen.

Tot deputaten ad examia worden ter vervulling van ontstane vacatures aangewezen : voor Ethiek Ds. de Jager; voor Kerkrecht, Ds. Wolf.

Als sec.-deputaat voor Hulpbeh. K.K. wordt benoemd Ds. Visser; als sec.-deputaat nsiarart. 13 D.K. Ds. Wolf; als sec.-deputaat voor de Zending Ds. Krüger; als deputaat naar art. 19 Ds. Krüger; als deputaat naar art. 19 Ds. de Jager; als deputaat voor Rijn-Pruissen Ds. Visser ; als classic, qusestor voor de Theol. School en V. U. Ds. Wolf.

Ds. de Koning zal voortaan de vacaturebeurten regelen.

Deze worden ditmaal als volgt vastgesteld:

December: Nichtevecht, D.D. van Loo en V. d. Kamp; Baambrugge: D.D. Offricga en Mulder; Wilnis: D.D. Mulder en Visser; Tienhoven : D. D. Goedbloed en Kiüger.

Nichtevecht: Ds. Goedbloed ; Baambrugge : D.D. V. d. Kamp en Goedbloed ; Wilnis : D.D. de Jager en Wolf; Tienhoven: Ds. de Koning.

Nichtevecht: D.D. Offringa en Mulder; Baambrugge : Ds. v. d. Loo ; Wilnis : D.D. de Koning en Kiüger ; Tienhoven : D.D. Visser en de Jager.

Een voorstel der kerkvisitatoren om de kerkvisitatie tot D.V. het voorjaar uit te stellen, wordt aangenomen. In de plaats van Ds. Aalberts zal Ds. de Jager als Kerkvisitator optreden.

Ds. V. d. Kamp deelt mede, dat de classis nog in de classicale onkosten heeft bij te dragen f 7S. Omdat dit bedrag vooralsnog niet nobdig is, stelt Z. Eerw. voor deze som niet te innen. Aldus wordt besloten.

Over het niet bijwonen der Vergadering zal met een broeder op eene volgende samenkomst worden gesproken.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit depraesis de vergadering en gaat voor in dankgebed.

Op last der classis voorn. Ds. A. MULDER.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 februari 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 februari 1919

De Heraut | 4 Pagina's