Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dui' schland. Bij de verkiezingen voor de nationale vergadering.

Het is te denken dat in Duitschland, nu de republiek in plaats van de monarchie getreden" is, de hand aan den ploeg geslagen wordt om zooveel doenlijk de nadeelen, die uit den veranderden toestand voor de Kerk kunnen voortvloeien, af te wenden. Scheiding van Kerk en Staat was reeds aan de orde vóórdat de revolutie tot stand kwam. Maar nu is te vreezen dat deze op een manier zal tot stand komen, die de Kerk in haar beweging zal belemmeren.Konden de leidslieden der kerk maar tot het besluit komen: wij aanvaarden het beginsel van de Vrije Kerk. Doch nog steeds blijft men in toonaangevende kringen het denkbeeld van de Volkskerk vasthouden, waarin ook, maar niet uitsluitend, plaats zal zijn voor hen die hare belijdenis beamen. Daaruit is te verklaren dat de Opper kerkeraad en de permanente Commissie der Algemeene Synode, toen het ging tegen de verkiezingen voor de Nationale vergadering die over de bestuursvormen der republiek zou hebben te beslissen, eischte dat alle Evangelische mannen en vrouwen tegenover de politieke partijen de volgende sForderungen* zouden laten gelden: lo. Vrijheid van Godsdienstoefeningen en volle bewegingsvrijheid voor de Evangelische Kerk; 2o. dat er overleg zal gepleegd worden tusschen de organen van de Kerk en die van den Staat voordat er een verandering gemaakt wordt in de verhouding die er tusschen Kerk en Staat tot hiertoe bestaan heeft; indien deze niet plaats heeft, zal er een sKulturkampf* ontstaan, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien; 3o. dat de Kerk als een publiekrechtelijk lichaam zal erkend blijven, en dat haar dientengevolge het recht zal gewaarborgd zijn om belastingen te heffen; dat zij in het bezit zal blijven van haar vermogen en zij voldoende schadeloos gesteld wordt, indien zij geen geld nieer uit de Staatskas zal verkrijgen; 4o. dat hoe ook de verhouding tusschen Kerk en Staat geregeld wordt, een openbaar schoolwezen staatsrechtelijk gegrond op het fundament eener Christelijke vorming en opvoeding, en waarbij niet daarnaast Evangelische Godsdienstonderwijs gegeven wordt; een openbaar onderwijs waarvan het middelpunt een Godsdienstlooze zedeleer is; ontoereikend en verderfelijk moet genoemd worden voor de grondslagen der Duitsche cultuur; tenslotte, dat de Theologische faculteiten als noodzakelijk voor een alle wetenschappen omvattende Hoogeschool bestaan büj ven.

De dreiging met een > Kulturkampf« is opmerkelijk. Rome heeft zulk een strijd eenmaal gevoerd met het gevolg, dat de rechten en vrijheden der Roomsche kerk in Duitschland, die door de z.g. Meiwetten waren aangerand, door den Staat moesten erkend worden. Doch de Roomsche Kerk vormde een eenheid en kon daardoor een kracht ontwikkelen, welke tenslotte een Bismarck noodzaakte om tt capituleeren. Doch deze ontbreekt juist in de Evangelische Kerk. Zij is jammerlijk verdeeld, en het besef dat zij zich als vrije kerk op het fundament der belijdenis heeft te reformeeren, waardoor zij wel klein worden, maar aan innerlijke kracht winnen zou, schijnt maar te veel te ontbreken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's