Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eerlijk.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eerlijk.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gelijk in de verschillende bladen reeds erd medegedeeld, heeft Dr. Jansen, preikant te Eindhoven, zijn ambt in de Geeformeerde Kerken neergelegd, omdat hij egenover de H. Schrift een critisch standunt innam en gevoelde, dat met dit criische standpunt het ambt van predikant n onze Kerken niet te vereenigen was. f zooals hij zelf aan den Kerkeraad verlaarde : > op grond van zijn algemeen ritisch standpunt ten opzichte van de H. chrift zag hij zich eerlijkheidshalve verlicht zijn ambt als predikant in de Gereormeerde Kerken neer te leggen, overuigd dat deze zijne opvatting hem plaatste uiten de grenzen van de Gereformeerde elijdenis.

Geheel bevreemdend is dit feit niet. Wie ndertijd met aandacht het proefschrift las, aarop Dr. Jansen tot Doctor in de Theoogie promoveerde, bemerkte reeds, dat hier lementen waren, die op sterken invloed van e nieuwe Bijbelbeschouwing wezen. Maar Dr. Jansen meende toen nog, dat hij ter oeder trouw de Belijdenisschriften der ereformeerde Kerken 'onderteekenen en het predikambt in onze Gereformeerde erken bedienen kon. Het proces werkte chter door; wat eerst slechts een kleine cheur bleek, werd een steeds dieper klove, en toen Dr. Jansen zich zelf bewust werd, dat hij met het gezag van de H. Schrift gebroken had, deed hij den beslissenden stap n legde zijn ambt als predikant in onze erken neder.

Hoe smartelijk het nu ook zijn moge, dat een predikant onzer Kerken aldus onder den invloed van de critische beschouwingen omtrent den Bijbel kwam, en hoe van harte we hopen, dat hij, die enkele jaren niet zonder zegen op zijn arbeid in onze Kerken gediend heeft, nog van deze critische beschouwing der Schrift moge terugkomen, toch valt het niet anders dan in hem te loven, dat hij, zijn geloof aan de Schrift ziende bezwijken, de eerlijkheid had een ambt, dat hij niet langer met een geruste conscientie bedienen kon, te verlaten, hoeveel strijd hem dit ook gekost hebbe.

Natuurlijk zal de Kerk, die hij dusver diende, zorgen, dat Dr. Jansen, zoolang hij nog geen andere betrekking gevonden heeft, niet van huis en inkomsten wordt beroofd. In dat opzicht zijn er ook reeds maatregelen genomen. Een predikant, die eerlijkheidshalve zijn ambt neerlegt, mag niet naakt aan den dijk komen te staan. Maar over de aanvrage om ontslag kan geen oogenblik geaarzeld worden. Wie de Heilige Schrift niet meer als Gods Woord erkent, kan geen oogenblik langer als predikant in onze Gereformeerde Kerken geduld worden. Indien Dr. Jansen dit niet zelf gevoeld en zijn ambt neergelegd had, zou de Kerk, die hij diende, niet anders hebben kunnen doen, dan zelf hem uit dit ambt te ontstaan.

De weg, dien Dr. Jansen insloeg, schijnt ons echter de eerlijkste en oprechtste. Het is een onzedelijke daad, langer een ambt te willen blijven bekleeden in een Kerlc, wier belijdenis men niet deceit, vooral wanneer dit het fundament betreft, waarop heel die Belijdenis rust, nl. het gezag der Heilige Schrift, Wie dat gezag principieel heeft losgelaten en toch als predikant in onze Kerken zich handhaven wil, schendt de plechtige belofte bij de aanvaarding van dit ambt afgelegd, maakt misbruik van het vertrouwen, dat de Kerk in hem gesteld heeft, en komt in een oneerlijke en onoprechte positie tegenover de Kerk te staan. En vooral bij een predikant, die een zoo hoog ambt ontvangen heeft, past een dergelijke onware houding niet. Hij zou zich zelf verlagen, wanneer hij met] allerlei uitvluchten een ambt trachtte te behouden, dat hij eerlijkheidshalve niet langer bedienen kan,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Eerlijk.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's