Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Prof. Grosheide verzoekt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Prof. Grosheide verzoekt

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Prof. Grosheide verzoekt ons het volgende wel te willen opnemen : .

Hooggeachte Redactie.,

In Bergopwaarts van 22 Febr. 1.1. verscheen een artikel, eetiteld: »Prof. Grosheide over Christuservaring", geteekend: > Een Gereformeerde", waarin een aanval werd gedaan op mijn brochure «Christuservaring”.

Naar aanleiding van hel genoemde artikel zond ik aan de Redaktie van Bergopwaarts ïitt volgende schrijven:

Hooggeachte Redactie,

Zou ik U beleefd mogen verzoeken aan den schrijver van het stuk Prof. Grosheide over Cnristuservaring {Bergopwaarts 22/2 '19) te berichten, dat ik gaarne bereid ben zijn artikel te beantwoorden, mits,

lo. hij mij per partikulieren brief zijn naam bekend maakt. Zijn geheim zal bij mij veilig zijn. Ik geloof in mijn brochure, die geen namen noemt, geloond te hebben, dat het mij niet over personen, maar over zaken-gaal. Doch ik kan niet antwoorden, als ik niet weet, met wien ik te doen heb.

2o. bij publiek zijn leedwezen betuigt over den minder vriendelijken toon, die — niet alleen naar mijn, maar ook naar anderer oordeel — in hel bijzonder aan het slot van het stuk is aangeslagen. Ik kan me toch moeilijk voorstellen, dat iemand prijsslelt op het antwoord van een man, wiens werk hij teekenl als in het bedoelde artikel is geschied.

Nog verzoek ik U te berichten, dat mocht de schrijver aan de twee gestelde voorwaarden niet voldoen, en dus geen antwoord van mij volgt, ik me voorbehoud overal, waar ik zulks noodig acht, mee te deelen, waarom ik op het artikel niet ben ingegaan.

Met de meeste hoogachting,

Uw dw.,

(W. g.) F. W. GROSHEIDE

De Redaktie van Bergopwaarts was zoo welwillend aan mijn verzoek te voldoen, doch moest mij meedeelen, dat de schrijver van het bewuste artikel niet van zins was aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Ik reken mij daardoor van de verplichting om te antwoorden ontslagen. Nu zou het evenwel kunnen zijn, dal er anderen waren — vooral Aaax Bergopwaarts sa-n 22 Y& hr. I.l. op nogal ruime schaal schijnt te zijn verspreid — die toch wel gaarne zagen, dal ik antwoordde op de legen mij gerichte beschuldigingen. Laten zij dit mij dan even, al is het slechts per briefkaart, berichten, dan ben ik alsnog bereid een wederwoord te schrijven. Daar dit zeer kort kan zijn en eigenlijk slechts een tweetal opmerkingen behoeft te bevatten, ver trouw ik, geachte Redaktie, dat U eventueel bereid zoudt zijn, nog een ingezonden stukje van mij op te nemen.

Met dank voor de plaatsing.

Uw dw.,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Prof. Grosheide verzoekt

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 maart 1919

De Heraut | 4 Pagina's