Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De tyrannic van de Bolsjeewiki.

In een Engelsch blad lezen wij:

»Gelijk bekend is neemt het Rabbinaal tractaat «Zedeleer der vaderen", een belangrijke plaats in bij het onderwijs der Joodsche jeugd. Hoe uitnemend gepast moet in deze dagen van Bolsjewikische tyrannie' in Rusland, Polen en Hongarije, de uitspraak van Rabbi Chanina in hoofdstuk 3 afd. 2 klinken: «Bidt voor het welzijn van de Regeering, al was het maar alleen uit vrees, dat demenschen elkander levend zouden verslinden.”

De uitdrukking is ontleend aan Ps. 124 en het doel is, te laten uitkomen dat zonder de straf die door de bestaande macht zou kunnen opgelegd worden, een veilig leven in de wereld niet mogelijk is.

Swarzburg—Sondershausen. De Reichsbote schrijft: ^Gelijk recht voor alleen! De Landdag van Schwarzburg—Sondershausen besloot aan alle dienstdoende Staatsambtenaren met insluiting van de onderwijzers der volksschool met hunne weduwen en weezen een duurtetoeslag te geven. Alleen de predikanten werden daarvan uitgesloten, ofschoon zij volgens het daar bestaande recht staatsambtenaren zijn. Het besluit om den predikanten geen toeslag te geven, werd aangenomen met zes burgerlijke stemmen tegen. Nader wordt hieromtrent bericht, dat deze gelegenheid door de sociaal-democratische sprekers werd aangegrepen om hatelijke uitvallen tegen de kerk en de predikanten te doen. De predikanten moesten hun tekort maar uit hun nevenverdiensten dekken, terwijl men altijd het hebben van nevenverdiensten bij ambtenaren afkeurt. Waarin zouden bovendien die nevenverdiensten op het land bestaan? Dat de in April 1918 besloten scheiding van kerk en staat nog niet ten uitvoer gelegd was, werd den predikanten geweten. Ten onrechte; zij waren toch niet in staat geweest met de Staatsregeering te onderhandelen, terwijl zij sedert jaren de noodzakelijkheid van een bespreking dezer taak hadden bepleit. Verder werd den predikanten verweten, dat zij bij hunne toespraken op den kansel en op de kerkhoven strafpredikatiën hielden, die een pijnlijken indruk op de hoorders maakten. Ook werd de uitdrukking gehoord, dat wanneer al de predikanten hunne plaatsen verloren, zij spoediger vergeten zouden zijn dan al de afgeschafte dynastiën. De vertegenwoortiiger der regeering antwoordde hierop, dat deze bewering weersproken werd door de langdurige ervaring, dat eene gemeente de opheffing van een predikantsplaats zich zeer ongaarne liet welgevallen. ^Overigens vrees ik, dat wij allen, ook gij, naar Staatssteun mtzien. Wij zullen er wellicht nog naar verlangen, dat eene Kerk onzen Staat steunt? ”

Deze onverkwikkelijke dingen doen zien, wat eene kerk heeft te verwachten, als hare belangen aan de sociaal-democratie zijn toevertrouwd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 mei 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 mei 1919

De Heraut | 4 Pagina's