Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zwitserland. Herstel der verbroken gemeenschap onder de Protestanten gezocht.

De Bernsche «Synodalrat" heeft aan de andere Zwitsersche Kerken den voorslag gedaan, het Amerikaansche kerkelijk Concilie tot het saamroepen van een algemeene conferentie der Evangelische kerken uit te noodigen, omdat de Christelijke gemeenschap, in het bijzonder met het Duitsche Protestantisme, weer te herstellen. Daar dit voorstel bij de Zwitsersche kerken van het Westen, waar de Fransche taal en de Fransche geest den boventoon heeft, op tegenstand stuitte, werd het op een buitengewone vergadering, van de Zwitschersche Kerkelijke Conferentie die op 28 Jan. 1.1. gehouden werd, door den Bemschen Synodohat teruggenomen.

De hoogleeraar Hadorn gaf daarover zijn leedwezen te kennen, er op wijzende, dat de Roomschgezicden de door den oorlog nooit verbroken gemeenschap op nieuw wisten te sterken en te documenteeren, terwijl ook de rootfe Internationale eene eerste conferentie' te Bern hield, waarop de Duitsche en Fransche socialisten den band der internationale gemeenschap weder zochten aan te knoopen. Prof. Hadorn betreurt het, dat de Protestantsche of Evangelische kerken gelijk hij ze noemt, niet in staat zijn over het doode punt heen te komen.

Wat ons betreft, het verwondert ons niet, dat tot dusver de pogingen, die bij Roomschgezinden en Sociahsten aanvankelijk gelukten, bij Protestanten niet slaagden. Roomschgezinden hebben eenzelfde belijdenis en behooren tot eenzelfde kerkelijke organisatie; ook de Socialisten zijn één in hunne ontkenningen en ééa in hetgeen zij voor waarheid houder; zij zijn ook goed georganiseerd. Bij de Protestanten ontbreekt: zoowel eenheid van orgariisatie als eenheid in belijdenis; men noemt Protestanten dezulken die de Geref. belijdenis beamen, maar ook de­ zulken die deze gansch verwerpen. Velen die Protestanten genoemd worden, staan wat hunne belijdenis betreft dichter bij de Roomschgezinden dan bij de z.g. Unitariërs in Engeland, die de Heilige Dricëenheid verwerpen, of bij de • leden van dtn Protestantenbond in Nederland. Ea wat de organisatie betreft, is van eenheid onder de Protestanten geen sprake. Volgens ons zou een conferentie als de Berner «Synodalrat* voorstelde, niet veel kunnen uitwerken. Wel zou er veel goeds kunnen tot stand komen wanneer belijders des Heeren uit verschillebde Kerken te zamen kwamen om den Heere te smecken, dat de verbroken gemeenschap hersteld werd. Wij belijden als een stuk des geloofs «de ge-metnschap der heiligen*. Ea als deze verbroken is, moet er geworsteld tot zij weder hersteld is.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 mei 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 mei 1919

De Heraut | 4 Pagina's