Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ananias in de Rechte Straat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ananias in de Rechte Straat

5 minuten leestijd

We hebben bijzonder mooie avonden gehad met br. en zr. Thottil. Wat mij daarbij vooral opviel, was het enorme werk dat door de plaatselijke comité's was verzet. Vaak hebben ze honderden folders huis aan huis verspreid om de mensen op te roepen deze avonden bij te wonen. Ze hebben gezorgd voor de bespreking van de gebouwen, voor de uitnodiging van een koor enz. Ja, ons werk berust voor een groot gedeelte op deze plaatselijke comité's. We zijn hen daar heel erg danbaar voor. Misschien zijn er nog meer abonnees, die zich voor dit werk van een plaatselijk comité willen inzetten. Ze kunnen zich dan opgeven bij br. S. J. Schaap op ons kantoor te Velp (Gld.). Erg dankbaar zijn wij ook jegens de predikanten, die aan deze avonden hebben meegewerkt hetzij door opening hetzij door sluiting. Wij weten hoe druk bezet ook hun tijd is; daarom waarderen we het des te meer. Graag hadden wij dikwijls de tekst gehad van de bezielende toespraken, die predikanten op die avonden hielden. Maar meestal hadden ze alleen maar wat krabbels op papier gezet. En een ander zei: „U zou mijn handschrift toch niet kunnen lezen". Maar één predikant had zijn toespraak ook in het Engels vertaald voor de familie Thottil en de tekst uitgetypt. Dat was ds. C. P. Plooy te Ede. Zodoende zijn we in staat om de inhoud daarvan hieronder te laten volgen.

Dierbare broeder en zuster Thottil,

We zijn erg blij dat we met u konden kennis maken en we zijn getroffen door de enorme krisis, die u hebt doorgemaakt. De Heere heeft u bevrijd van de banden van roomse ideologie en superstitie.

Wij hopen en bidden dat u in Nederland en straks in Schotland, gezegende dagen zult hebben en geestelijk verrijkt naar India zult terugkeren om daar tot een zegen te zijn voor uw land en volk.

En nu, broeders en zusters hier aanwezig,

Welke vraag komt deze avond tot ons? Deze: Wat kunnen wij doen voor de rooms-katholieken in India, die in zulk een grote nood verkeren? Maar ook: Wat kunnen wij doen voor onze naaste hier in onze onmiddellijke omgeving?

En het antwoord: U kunt zijn als een Ananias.

Ananias, die naar Saulus van Tarsus ging, toen die in de straat, genaamd De Rechte was aangekmoen, als een blinde, aan de hand geleid door een ander.

Wie was Ananias?

„Een zeker discipel te Damascus" (Hand. 9:10); geen man die in het kerkelijke leven een hoge plaats bekleedde, maar wel: een discipel van de Heere; geen theoloog, maar wel een discipel, die gevormd was door de Heere Zelf.

Wat Ananias deed, kannen ook wij doen, wanneer de Heere ons daartoe roept en gebruiken wil.

De Heere had direkt tot Saulus kunnen spreken, maar Hij gebruikte daarvoor „een zeker discipel", Ananias.

Ananias kwam met zijn bezwaren aandragen. Hij was bang voor Saulus, de bekwame theoloog en de felle christenvervolger. We kennen allemaal die angsten en we komen ook met dergelijke bezwaren aandragen, wanneer de Heere ons roept: ga! Ananias ging, maar hij kreeg een bemoediging mee van de Heere: „Zie, hij (Saulus) bidt."

Ananias hoefde het eigenlijke werk niet te volbrengen. Dat was het werk van de Heilige Geest. Die had Saulus er toe gebracht om te bidden. De Heere zorgt voor de oogst, niet wij. Maar wij mogen de oogst binnen halen. Er zijn echter weinig werkers in de oogst. Bidt de Heere, opdat „Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote" (Matth. 9:38).

De Heere heeft arbeiders nodig, zoals Paulus, maar ook een arbeider als Ananiaj en zoals u en ik.

Als Ananias dan aanklopt in dat huis in De Rechte Straat, dan treft hij daar een man aan, die al helemaal is voorbereid door de Heilige Geest. Hij groet hem dan ook als broeder: „Broeder Saulus".

Zo mogen wij ieder aanspreken in wie de Geest heeft gewerkt, zonder achterdocht, zonder aarzeling. Ananias heeft erkend en gezien, wat de Heere was begonnen in het hart van deze verschrikkelijke christenvervolger.

En het moet een enorme ervaring zijn geweest voor Saulus, toen de christen, Ananias, hem begroette met de naam: „Broeder".

Maar Ananias sprak niet alleen met Paulus, hij raakte hem ook aan, hij legde hem de handen op en maakte zo kontakt met hem.

Dat is van groot belang, niet alleen voor lichamelijk blinden, maar ook voor geestelijk blinden. Neem hen bij de hand en leid hen naar de éne weg: Jezus Christus.

„En terstond vielen af van zijn ogen als schellen en hij werd wederom terstond ziende." En de eerste mens die hij zag, was Ananias, zijn broeder. En de naam van deze broeder was louter Evangelie, blijde boodschap, want Ananias betekent: „Jahweh is genadig".

De naam van zijn broeder predikt het Evangelie aan Saulus, ook al was hij een vervolger van de Gemeente van Christus.

We horen daarna nooit meer over Ananias. Hij werd geroepen, hij deed wat hij moest doen, hij hielp een blinde op de rechte weg en hij verdween. Maar hij heeft de heiligen gediend.

Dat kunnen ook wij doen op vele wijzen, ook door steun aan de Stichting In de Rechte Straat. „When you will read In de Rechte Straat", you will know how to pray and what to pay." (In het Nederlands rijmt het niet. We kunnen het zo vertalen: Sta met uw gebed en met uw offer achter het werk van „In de Rechte Straat" H.J.H.).

Wees een instrument in de handen van de Zaligmaker van zondaren en bidt dat De Heere menige arbeider zal uitzenden in de oogst, want de velden zijn wit om te oogsten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

Ananias in de Rechte Straat

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1973

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

PDF Bekijken