Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

STADHOUDERS VAN CHRISTUS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

STADHOUDERS VAN CHRISTUS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dat is de titel van een bijzonder leerzaam en boeiend boek van Peter de Rosa (uitg. Arbor-Baarn, 603 blz. ƒ 59,50) over de 'grote' daden en 'onfeilbare' uitspraken van de pausen in de loop van de kerkgeschiedenis.

Reeds vanaf de proloog wordt de geest van Rome uit de sierlijsten gehaald, zodat scherp en duidelijk de ware toedracht van haar hele systeem aan het licht komt: honger naar absolute macht in handen van de 'Pontifex Maximus' van de 'onfeilbare' kerk van Rome.

Vanaf het begin was het zo dat Jodenhaat niet weg te cijferen was uit het roomse en pauselijke hart. Dit blijkt uit de meer dan honderd anti-semitische documenten die tussen de 6e en de 10e eeuw zijn gepubliceerd.

Die anti-semitische geest heeft het roomse gewaad gekleurd! Op blz. 10:

"In 1936 had bisschop Berning van Osnabrück een onderhoud van ruim een uur met de Führer. Hitler verzekerde de bisschop dat er tussen het nationaal-socialisme en de R.-K. Kerk geen fundamenteel verschil van mening bestond. Had de kerk immers niet, zo betoogde hij, eveneens de Joden altijd als parasieten beschouwd en hen in getto's opgesloten? 'Ik doe precies hetzelfde', zei hij trots, 'als wat de kerk vijftienhonderd jaar lang heeft gedaan, alleen doe ik het veel doeltreffender."

Macht en nog eens macht

Als een bijna buitenaards wezen wordt de paus door miljoenen getrouwen verheerlijkt. Woorden zijn te eng om de lof en de roem op zijn persoon te beschrijven: "Hij is de verpersoonlijking van integriteit", "Hij straalt majesteit uit", "de laatste der absolutistische vorsten", "het hoogste orakel", "toegerust met schier goddelijke onfeilbaarheid", "de enige door wie God spreekt"," 's werelds sterkste bolwerk tegen communisme", en nog vele andere termen worden gebruikt om de paus als 'hoofd van de wereldkerk' en 'plaatsbekleder van Christus' te verheerlijken. Deze excentrieke pausverheerlijking komt uiteraard ten goede aan het grote doel: alle volken brengen onder het juk van Rome!

"De paus weet dat de kerk verantwoordelijk is geweest voor de Jodenvervolging, voor de Inquisitie, voor het bij duizenden ter dood brengen van ketters, voor het in Europa invoeren van foltering als onderdeel van de rechtspraak. Hij moet echt etvoorzichtig zijn. De leringen die voor die gruweldaden verantwoordelijk waren, zijn nog altijd de pijlers onder zijn positie. De methoden mogen verschillen, maar het doel is gelijk gebleven. De hele wereld moet tot de erkenning van Christus en Zijn Kerk worden gebracht. De R.-K. Kerk, geregeerd en geleid door de paus, bezit als enige de universele waarheid, die door andere religies op zijn best kan worden benaderd." "Hoe zou wie ook het recht kunnen hebben iets als waar te verkondigen, terwijl de Kerk leert dat het onwaar of immoreel is! Evenals iedere paus vóór hem beschouwt hij (Johannes-Paulus II) het als vanzelfsprekend dat de Kerk overal waar zij macht bezit, die macht moet gebruiken om alles wat zij veroordeelt onwettig te verklaren" (p. 29).

Is dit niet de ware gedaante van het roomse systeem?!

Och, ik weet het wel, we kunnen er niet over blijven 'zeuren'. Maar de konsekwenties van dit systeem zijn zo ingrijpend voor de r.-k. mens, dat het ons zeker niet onberoerd kan laten. Immers, zijn eeuwig zieleheil wordt afhankelijk gemaakt van zijn trouw aan dit kerksysteem!

O rampzalig systeem dat de mensen dwingt tot gehoorzaamheid aan een paus en zijn leugenleer! Het feit alleen al dat hij beweert de 'Plaatsbekleder van Christus'te zijn, is God-onterend en God lasterend! Een zondig en onrein mens wordt in de plaats gesteld van de Reine en de Heilige Jezus Christus!

O heilloze godsdienst, die Christus en Zijn Heilige Geest meent te mogen binden aan zijn geestverdervende traditie!

Hoe is het toch mogelijk dat één man, ongehinderd, zoveel macht en zoveel eer naar zich kan toehalen!

De Vaticaanse stal

"Jezus kwam in een stal ter wereld. Tijdens Zijn prediking had Hij geen plaats om Zijn hoofd ter ruste te leggen.

Zijn Plaatsbekleder van vandaag zetelt in een stalletje met elfhonderd vertrekken. Voorts is er nog Castelgandolfo aan het Albanmeer, waar de pausen heen plegen te gaan om de hitte van de zomer te ontlopen. Bij het prachtige Castelgandolfo, dat iets groter is dan het vaticaan zelf heeft Johannes- Paulus II voor zijn persoonlijk gebruik een niet bepaald goedkoop zwembad laten aanleggen.

Jezus predikte:" Verzamel u schatten in de hemel". De plaatsbekleder van Christus is echter aan alle kanten omringd door schatten, waarvan er sommigen van heidense oorsprong zijn… De grote dichter Petrarca beschreef in de 14e eeuw een pauselijke mis in Avignon, die veel minder luisterrijk was dan de ceremonieën van vandaag in de St. Pieterskerk.

'Ik sta versteld', schreef Petrarca, 'als ik terugdenk aan de voorgangers van de paus en deze met goud behangen en in purper gehulde mannen voor mij zie. Het is alsof we hier de koningen der Perzen of Parthen voor ons hebben, voor wie wij ons allemaal in het stof moeten laten vallen om hen te vereren.

O, apostelen en vroege pausen, gij haveloze en vermagerde oude mannen, is dit waarvoor gij hebt gewerkt?" (p.37)

Peter de Rosa vergoelijkt de machtshonger van Rome niet, met de voor velen noodlottige konsekwenties: "In strijd met Jezus'gebod zouden christenen andere mensen aandoen wat zij niet wilden dat anderen hén zouden aandoen, of nog vee! erger. De leiders van een religie, die er zo trots op waren dat zij door lijden over vervolging hadden getriomfeerd, werden zelf de felste geloofsvervolgers die de wereld ooit heeft gezien " (p. 47).

(wordt vervolgd)

Dit artikel werd u aangeboden door: In de Rechte Straat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1991

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

STADHOUDERS VAN CHRISTUS

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1991

In de Rechte Straat | 32 Pagina's