Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

1 minuut leestijd

Brieven van Ruth Bryan
Bij uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen is een boek verschenen met daarin een groot aantal brieven van Ruth Bryan, een tamelijk onbekende en eenvoudige Engelse christin, die leefde van 1805-1860. Tevens is er een uitgebreide levensbeschrijving van haar gegeven. Eenmaal aan het lezen in dit boek blijft het je bezig houden. Duidelijk blijkt uit haar levensbeschrijving haar tere geloofsleven, waarin moeiten en zorgen haar niet bespaard zijn gebleven. Maar ook deze hebben moeten medeweken ten goede en haar aan de troon der genade gebonden. Het tweede deel (pag. 69-282) bestaat uit brieven die zij geschreven heeft aan andere gelovige vrienden en vriendinnen. Het waren brieven met inhoud: in elke brief komt haar verbondenheid met de hemelse Bruidegom sterk naar voren. Zij leefde midden in de maatschappij, maar gelijktijdig was er een verlangend uitzien naar haar Liefste. Het is zeer opmerkelijk dat deze eenvoudige vrouw zo’n grote Schriftkennis had en uit en bij het Woord leefde. Het zijn brieven die meer dan 150 jaar geleden zijn geschreven, maar die door het dagelijkse geloofsleven van Ruth ook vandaag nog veel zeggingskracht hebben. Hartverwarmend wordt haar omgang met haar hemelse bruidegom beschreven. Dit boek wordt dan ook van harte ter lezing aanbevolen.

De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Brieven van Ruth Bryan, De Groot Goudriaan te Kampen, 2008. 282 pagina’s. ISBN-nummer 978 908865 065 9. Prijs € 24,90.

Ds. H.G. Abma: Het boek Esther
In 1965 is bij De Banier verschenen: Het boek Esther, van de hand van ds. H.G. Abma. Al jaren was dit boek niet meer verkrijgbaar. Onlangs is een herdruk verschenen. In 35 overdenkingen wordt het boek Esther besproken op de karakteristieke wijze zoals we ds. H.G. Abma hebben leren kennen. Zijn taalgebruik is heel bijzonder, waardoor hij ook een bekende geschiedenis als nieuw weet voor te stellen. Voortdurend verbindt hij de oudtestamentische geschiedenis met de heilsgeschiedenis in het Nieuwe Testament. Het is een goede gedachte geweest van de uitgever dit boek opnieuw uit te geven en aan de vergetelheid te onttrekken. We willen dit boek van harte aanbevelen. Het is voor niemand te moeilijk geschreven; de overdenkingen zijn kort genoeg om de aandacht erbij te kunnen houden en voldoende lang om aan iedere meditatie diepere inhoud te geven. Je begint een overdenking te lezen en je blijft lezen doordat hij pakkend schrijft. Het boek is ook zeer geschikt als leidraad voor Bijbelkringen en voor jongeren-, vrouwen- en mannenverenigingen. Het ISBN-nummer is: 978 90 336 0755 4; omvang 184 bladzijden; de prijs bedraagt € 14,90.

Spurgeon: Naar Zijn belofte
Bij uitgeverij De Banier is een herdruk verschenen van het boek van C.H. Spurgeon: Naar Zijn belofte; eerste druk 1992. Deze uitgave is een herziene uitgave. Het woordgebruik is aangepast aan onze tijd. In een twintigtal hoofdstukken wordt een bijbelse belofte uitgelegd, zoals we dat van Spurgeon gewend zijn: helder beschreven en appelerend. De beloften zijn geschonken ter bemoediging en versterking, waarmee wij werkzaam moeten zijn, maar ook wetend dat wij ze niet kunnen toepassen en naar ons toe halen. De meeste overdenkingen zijn kort, enkele pagina’s; een enkeling is wat uitgebreider, maximaal 12 pagina’s. De inhoud van het boek is de moeite waard om zorg aan het gehele boek te besteden. Het is ook zeer geschikt om afzonderlijk per hoofdstuk te lezen en de stof te overdenken. Van harte ter lezing aanbevolen. Helaas heeft de uitgever geen hoofdstukindex gegeven, evenmin is er een inleidend woord te vinden. Deze zaken behoren toch in ieder boek aanwezig te zijn om snel en gemakkelijk een overzicht van een boek te krijgen. ISBN-nummer 978 90 336 0754 7; omvang 140 pagina’s; prijs € 7,90.

John Piper: God is het Goede Nieuws
Vorig jaar heeft John Piper een boeiend boek geschreven over: ‘De vreugde van God’. Daarin beschrijft Piper op een Schriftuurlijke wijze de vreugde die de Heere heeft in Zijn schepping. Dit jaar is een boek van hem vertaald met als titel: ‘God is het Goede Nieuws’, uitgegeven door De Banier. Hierin beschrijft Piper de kernzaak van het Evangelie: de verlustiging van een waar gelovige in de Heere. Alle gaven die door Christus’ verzoening geschonken worden, vormen niet het doel van het christelijk geloof. Alleen de vereniging met God de Heere is het doel: de verheerlijking van Zijn grote Naam: aanbiddelijke Heerlijkheid (Ps. 111). Waar het niet om Hem te doen is, daar bedoelt de mens zichzelf en heeft dan genoeg aan de gaven. Maar de gaven moeten de christen uitdrijven tot de Gever. De Heere Zelf is het Goede Nieuws van het Evangelie. Als kerntekst loopt door dit hele boek 2 Korinthe 4 vers 6: ‘Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting van de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.’ De schrijver gaat grotendeels uit van ware gelovigen. Onderbelicht blijft in dit boek hoe de mens tot bekering en verzoening komt met God de Vader. Niettemin staan er vele goede en Schriftuurlijke zaken in dit boek beschreven, die het overdenken meer dan waard zijn. ISBN-nummer: 978 90 336 0735 6; 178 bladzijden; prijs € 18,25.

Zij zochten een stad
In herdruk verscheen bij uitgeverij De Banier het in 1973 geschreven boek van Lydia Buksbazen Zij zochten een stad. De schrijfster beschrijft op een ontroerende manier de waargebeurde geschiedenis van een Joodse familie die christen werd. Het speelt zich af in de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog. De hoofdpersonen getuigden met hun leven (men leze zelf hoe!) dat zij gasten en vreemdelingen op deze aarde waren en de stad verwachtten die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. Verwacht u die stad ook?

Lydia Buksbazen, Zij zochten een stad, De Banier, Utrecht; Aantal pagina’s: 286; ISBN: 978-90-336-0771-4.

Dagboek van Kohlbrugge: Genade alleen

Bij uitgeverij De Banier is een nieuw dagboek van dr. H. F. Kohlbrugge uitgegeven: Genade alleen. De werken van Kohlbrugge behoeven geen nadere aanbeveling: zij zijn eenvoudig, Schriftuurlijk en bevindelijk. Hij leefde zelf van genade en beschrijft in zijn werken ook de dagelijkse afhankelijkheid van God de Heere. Het is een mooi, stevig en handzaam boek geworden. Jammer is dat er nauwelijks thema’s worden behandeld. Daardoor zit er geen vaste lijn in de dagelijkse stof. Bovendien is er geen register van de beschreven bijbelteksten opgenomen, waardoor het niet eenvoudig is om even op te zoeken wat Kohlbrugge schrijft over een bepaalde tekst, die door de lezer nog eens extra nagelezen wil worden. Het lezen van de dagboeken van Kohlbrugge, en eigenlijk al zijn werken, wordt van harte aanbevolen. Dit dagboek is samengesteld door mevr. J. Kranendonk-Gijssen. De prijs bedraagt € 14,90; ISBN nummer 978 90 336 0762 2.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 januari 2009

Kerkblad | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 januari 2009

Kerkblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken