Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

1 minuut leestijd

De Banier Dagboekkalender 2011
Zoals elk jaar verschijnt bij uitgeverij De Banier een dagboekkalender, waaraan meegewerkt hebben predikanten uit vijf verschillende reformatorische kerken: 29 van de HHK, 13 van de Gereformeerde Gemeente synodaal, 6 Christelijk Gereformeerd, 2 Gereformeerde Gemeente in Nederland en 2 Oud Gereformeerde Gemeente. Ieder van deze predikanten heeft gedurende een volle week zijn bijdrage geleverd. Daarnaast staat op de achterzijde van elke pagina een passend gedicht of een mooi verhaal of een citaat uit een goed boek. Van harte kunnen we dit dagboek ter dagelijkse lezing voor 2011 aanbevelen.
De Banier dagboekkalender 2011, auteurs zijn diverse predikanten uit de gereformeerde gezindte, De Banier Apeldoorn, 735 pag.; ISBN: 97890336 09169; prijs € 10,95.

Verzamelde aren, Bijbels dagboek
Al 25 jaar verschijnt het dagboek Verzamelde aren, samengesteld onder redactie van ds. Tj. de Jong. Het dagboek werd oorspronkelijk opgezet vanuit de beweging van ‘het gekrookte riet’. Volgens het woord vooraf wil het dagboek datgene wat deze beweging bedoelde, doorgeven binnen het huidige bestel en kerk-zijn. Twaalf predikanten (Zoet, Van Rooijen, Kleiberg, Heikamp, Blankers, Juffer, Britstra, De Jong, Roos, Den Hartog, Vlietstra, Bijl) hebben elk een maand voor hun rekening genomen. Elke maand wordt een kort Bijbelgedeelte uitvoerig behandeld. Zo wordt in de maand juni 1 Joh. 1-3 behandeld. In november komen de verzen 6-9 van het boek Judas aan de orde. Het dagboek is keurig uitgegeven in de vertrouwde band en zal zijn weg wel weer vinden bij de trouwe lezers. De prijs bedraagt slechts € 12,50.
Verzamelde aren, Bijbels dagboek 2011, onder redactie van ds. Tj. de Jong, Den Hertog, Houten, ISBN 9789033123054; prijs € 12,50.

Leer mij Uw weg
Onder deze titel verscheen bij uitgeverij De Banier een dagboek, door J. Kranendonk-Gijssen samengesteld uit de werken van Thomas Boston. De naam van deze Engelse prediker uit de zeventiende eeuw zal bij velen bekend zijn. Het lezen van het dagboekje heeft mij bijzonder aangenaam verrast. De stukjes zijn eenvoudig, duidelijk en van veel zeggingskracht. Telkens weer wordt de lezer getroffen door de kernachtige en praktische lessen die uit het betreffende Bijbelwoord worden getrokken. Het dagboek is gebonden en voorzien van een leeslint. We bevelen deze verzorgde uitgave van harte aan bij oud én jong.
Leer mij Uw weg, Thomas Watson, De Banier Apeldoorn, 372 pag., ISBN 9789033609145, prijs € 16,50.

Alvin Plantinga. Zijn betekenis voor de christelijke apologetiek
We merken dat er een nieuwe belangstelling is voor apologetiek. In de internationale christelijke wereld is de apologetiek van Alvin Plantinga bekend. P. de Vries heeft ons een dienst bewezen door in een heel kort bestek van ca. 100 pag. een inleiding in het denken van deze grote apologeet te geven. De kern in dit werkje is de confrontatie met Immanuël Kant. Kant staat bekend om zijn scheiding tussen geloven en weten. De dingen van God zijn van een andere orde dan de dingen die we weten. Daarom kunnen we aangaande de dingen van God en het geloof niet spreken over ‘weten’. We geloven dat God er is, maar we weten het niet. De volgelingen van Kant hangen in het algemeen het empirisch realisme aan. Dit wil zeggen dat alleen zintuiglijke waarnemingen tot kennis leiden. We kunnen hierbij denken aan de bekende atheïst Herman Philipse. Over het bovenzintuiglijke kunnen we dus niets zeggen. Vaak zeggen atheïsten er dan ook nog bij dat het daarom bewezen is dat het niet bestaat.
Het punt dat Plantinga maakt is dat we voor kennis niet afhankelijk zijn van zintuiglijke waarneming. Welke argumenten hanteert Plantinga daarvoor?
1. Ten eerste geeft hij aan dat de stelling dat empirische waarneming tot kennis leidt niet empirisch bewijsbaar is.
2. Vervolgens geeft hij aan dat het beschrijven en interpreteren van de waarneming onderscheiden moet worden van het waarnemen zelf. Daarmee knabbelt hij aan de stelligheid van empiristen en probeert hij duidelijk te maken dat empiristen ook werken met een interpretatiekader en vooronderstellingen.
3. Een belangrijke vooronderstelling van empiristen is hun vooronderstelling dat zij ervan uitgaan dat hun ogen goed functioneren, dat hun verstand goed interpreteert en dat hun geheugen hun op de juiste wijze voorgaat. Kortom, er zijn tal van vooronderstellingen in het wetenschappelijk bedrijf.
4. Vervolgens doet Plantinga een beroep op de ‘common sense.’ We maken in het leven van alledag en in de wetenschap gebruik van veronderstellingen die aannemelijk zijn. Als iemand mij vraagt naar mijn geboortedatum, kan ik dat met een paspoort voor ieder toegankelijk bewijzen. Maar als ik zeg dat het op mijn geboortedag sneeuwde, zal niemand dat in twijfel trekken. Ik heb dat van mijn vader gehoord en ik ken mijn vader als een betrouwbaar getuige. Het is niet vreemd als wij in de wetenschap uitgaan van de vooronderstelling dat onze ogen, ons verstand en ons geheugen ons niet bedriegen. Maar dan moeten we niet zeggen dat er geen sprake is van vooronderstellingen.
5. Zo komt Plantinga tot zijn centrale bewering dat de werkelijkheid en de kenbaarheid van de werkelijkheid het zintuiglijk waarneembare overstijgen. Hij kiest hiermee de lijn van Augustinus.
6. Om dat nader te onderbouwen maakt hij duidelijk dat niet alles empirisch bewijsbaar kan en moet zijn. Er is in het dagelijkse leven een verschil tussen de bewijsbaarheid dat iemand een misdadiger is en het feit dat hij het is. Als het niet bewezen kan worden, kan daaruit niet worden geconcludeerd dat iemand de misdadiger niet is. In ieder geval is dat geen eis voor het bestaan van God. Als God niet van onze orde is, ligt het voor de hand dat we God niet met de instrumenten uit onze orde kunnen bewijzen. Dawkins vraagt dan ook onterecht naar de bewijsbaarheid van God.
7. In dit verband spreekt Plantinga over het geloof in God als ‘properly basic’. Christenen hebben een basisovertuiging over God. Uitgaande van het geloof in God kunnen zij daar redenen voor geven. Die redenen kunnen door een atheïst anders geïnterpreteerd worden, maar daarmee is niet bewezen dat de christen zich vergist. In ieder geval is het een vorm van reductionisme om er bij voorbaat van uit te gaan dat er geen metafysica is en dat God niet bestaat.
P. de Vries, Alvin Plantinga. Zijn betekenis voor de christelijke apologetiek, De Groot Goudriaan, 2010, ISBN 978 90 8865 202 8, 106 pag., prijs € 12,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2010

Kerkblad | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2010

Kerkblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken