Bekijk het origineel

Bijbel met uitleg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bijbel met uitleg

6 minuten leestijd

Uit verschillende onderzoeken in de gereformeerde gezindte blijkt dat veel jongeren niet of nauwelijks begrijpen wat ze in de Bijbel lezen. We merken het in het gezin, op school en de catechisatie. Het taalgebruik van de Statenvertaling ervaren ze vaak als moeilijk. Het gevolg is dat ze de Bijbel dicht laten of modernere bijbelvertalingen gebruiken. De Bijbel in de betrouwbare Statenvertaling is bij velen van ons vertrouwd en geliefd. Tegelijk moeten we erkennen dat veel woorden in de Statenvertaling in onze tijd niet meer zomaar begrepen worden. Natuurlijk is de werking van de Heilige Geest nodig om de Bijbel teverstaan. Dit ontslaat ons echter niet van de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Bijbel voor jongeren (en ouderen) verstaanbaar blijft. We zijn dat aan de God van het Woord verplicht en bovendien hebben ouders dit beloofd bij de doop van hun kind(eren).

Gericht op jongeren
Eind 2013 heeft een grote groep predikanten uit verschillende kerkverbanden nagedacht over de vraag hoe jongeren geholpen kunnen worden om de Bijbel in de Statenvertaling beter te begrijpen. Unaniem is toen besloten om met uitgeverij De Banier uit Apeldoorn een Bijbel met uitleg te gaan maken, die vooral gericht is op jongeren. Deze Bijbel moet tegelijkertijd geschikt zijn voor alle niveaus en leeftijden. Om jongeren te bereiken moet de uitleg kort en bondig zijn. Beeldmateriaal in kleur moet de uitleg verduidelijken.

Er is een stuurgroep samengesteld die dit breed gedragen plan verder zou uitwerken. Naast dhr. W.B. Kranendonk en ir. B. Visser (‘De Banier’/ Erdee Media Groep) hebben ds. J. Belder (PKN), ds. A.A. Egas (CGK), ds. J. Joppe (HHK), ds. B. Labee (GG), ds. J.A. Weststrate (GGinN), drs. P.A. Zevenbergen (OGG) in de stuurgroep zitting genomen. Vanuit de stuurgroep is G. Roos, voorheen adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, benoemd als projectleider. Samen met hem is een projectplan geschreven en zijn de medewerkers benaderd. Meer dan vijftig predikanten verzorgen de uitleg van één of meer Bijbelboeken. Daarnaast zijn er nog heel wat andere theologen, taalkundigen, docenten en medewerkers van jeugdbonden bij dit grote project betrokken. Ruim honderd mensen, onder wie velen uit de Hersteld Hervormde Kerk, hebben de afgelopen maanden met grote inzet aan de Bijbel met uitleg gewerkt.

Eenvoudige en beknopte uitleg
Hoe gaat de Bijbel met uitleg eruitzien? De basistekst van deze Bijbeluitgave is de Statenvertaling. We zijn dankbaar dat de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) haar tekst van de Statenvertaling geheel belangeloos voor dit project ter beschikking heeft gesteld. Naast deze onveranderde Bijbeltekst staat op elke pagina in een aparte kolom de uitleg van oudere woorden of moeilijke begrippen vaak in de vorm van een synoniem. Onder aan de bladzijde wordt per Bijbeltekst (of van enkele samenhangende teksten) een eenvoudige en beknopte uitleg gegeven. Deze uitleg sluit aan bij de ‘gereformeerde theologie’ zoals die verwoord is in de kanttekeningen. Verder wordt elk Bijbelboek voorafgegaan door een inleiding, waarin de belangrijkste achtergrondinformatie wordt gegeven die nodig is tot een goed verstaan van het Bijbelboek. Wie schreef het en wanneer? Over welke tijd gaat het en aan wie is het gericht? Wat is de kern en wat is opvallend in het Bijbelboek? Hoe is de indeling? Aan het begin van ieder Bijbelhoofdstuk komt een korte samenvatting van de inhoud. Verder worden er tal van foto’s, illustraties, landkaartjes en tijdschema’s opgenomen om de uitleg nog duidelijker te maken. Ook zal er een register komen met de belangrijkste Bijbelse kernwoorden met toelichting. Er zijn kaders opgenomen waarin opmerkelijke zaken worden omschreven. Door het gebruik van kleuren wordt een zo duidelijk mogelijk en leesbaar geheel gemaakt.

Zorgvuldigheid
Wanneer een auteur een concept-uitleg gereed heeft, wordt die vervolgens door een aantal commissies bekeken. Allereerst beoordeelt een niveaucommissie de tekst op leesbaarheid en bekijkt of 16-jongeren die begrijpen. Daarnaast is er een taalcommissie, die de literaire kwaliteit bewaakt. Ten slotte is er de eindredactiecommissie die zorg draagt voor de inhoudelijke/theologische toetsing en waakt voor de eenheid in het geheel. Ook zijn er mensen betrokken bij het opstellen van de synoniemenlijsten, het zoeken naar illustraties, het maken van kaartjes en tijdbalken voor de vormgeving. Een aantal – inmiddels afgeronde – gedeelten van de Bijbel met uitleg zijn op zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs ‘getest’. Voor belangrijke zaken kan de stuurgroep gebruikmaken van de adviescommissie waarvan onder meer dr. W. van Vlastuin deel uitmaakt. Verder is er een ‘meeleesgroep’ gevormd, die in alle rust de afgeronde Bijbelboeken nogmaals nauwkeurig doorneemt. Zorgvuldigheid staat bovenaan.

Psalmberijming en belijdenisgeschriften
De Bijbel met uitleg bevat ook de psalmberijming van 1773 met een inleiding en synoniemen bij minder bekende woorden. Zo kan bijvoorbeeld tijdens het zingen gezien worden dat met ‘slechten’ uit Psalm 19 vers 4 ‘eenvoudigen’ bedoeld wordt. Tevens zijn de gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals de Heidelbergse Catechismus, opgenomen. Ook daarbij zijn niet gangbare woorden van uitleg voorzien. De liturgische formulieren, zoals het Doopformulier en het Avondmaalsformulier, staan ook in deze Bijbeluitgave. Hierdoor is deze Bijbel met uitleg niet alleen geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie, maar ook voor gebruik in het gezin, op school en de catechisatie.

Verschijning
Momenteel is de Bijbel met uitleg in de afrondende fase. De bedoeling is dat deze eind mei van dit jaar te koop is. De Bijbel met uitleg is straks in 11 verschillende uitgaven verkrijgbaar. De inhoud van iedere uitgave is gelijk. Het verschil zit in de grootte en de band (hard of flexibel, zwart, blauw of bruin, al of niet met goudsnede). Er is een kleine uitgave (140x198 mm) die past in de schooltas van jongeren, maar ook een grote editie (190x270 mm) voor degenen die een wat grotere letter op prijs stellen. Verschillende ouderen kwamen met dit verzoek. Deze grote editie wordt alleen in een zwarte, harde band met goudsnede uitgegeven en is ook uitstekend geschikt als huwelijksgeschenk. Tussen het kleine en grote formaat zit een tussenmaat (170x240 mm). Verdere informatie is te vinden op de website: www.bijbelmetuitleg.nl. De Bijbel met uitleg kan via deze website besteld worden bij uitgeverij De Banier of bij de plaatselijke boekwinkel.

Uniek project
Het is opmerkelijk dat we met zoveel medewerkers uit verschillende kerkverbanden in grote eensgezindheid samenwerken aan dit mooie en omvangrijke project. De Bijbel met uitleg wil geen vervanging zijn van de Bijbel met kanttekeningen, zoals die door de GBS in een handzaam formaat wordt uitgegeven. Af en toe wordt in de Bijbel met uitleg verwezen naar een kanttekening van onze Statenvertalers. De uitleg en toelichting op de Bijbelboeken is echter geen vereenvoudigde samenvatting van de kanttekeningen. Ook wil deze Bijbel geen tegenpool zijn van de Herziene Statenvertaling of HSV-jongerenbijbel. Het is een uniek project met de vertrouwde en betrouwbare Statenvertaling als uitgangspunt en ook uitstekend bruikbaar naast ander Bijbeluitgaven. We hopen dat straks iedereen deze Bijbel met uitleg in huis heeft en dat deze in onze gemeenten op catechisatie, Bijbelkringen en verenigingen gebruikt gaat worden. Het verlangen en gebed van de stuurgroep en alle betrokkenen is, dat jongeren en ouderen door deze Bijbel met uitleg, lezend verbonden blijven aan Gods Woord. Allermeest dat door Gods genade en de werking van de Heilige Geest de inhoud rijk gezegend wordt aan vele harten tot Gods eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Ds. J. Joppe, lid van de stuurgroep

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

Bijbel met uitleg

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 2015

Kerkblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken