Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Huisgodsdienst (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Huisgodsdienst (2)

- Onderzoek de Schriften - Gebed - Zingen

7 minuten leestijd

Terugblik. De vorige keer schreven we over de opdracht en praktijk van de huisgodsdienst. We hebben iets gezegd over de plaats van Gods Woord in het gezin. Daar is veel meer over te zeggen. Ik stip het nog slechts aan: maak de kinderen Bijbelvast en leer hen daarnaast de waarde van de belijdenisgeschriften verstaan. Ook de bespreking van de preek biedt een goed moment om met elkaar over Gods Woord te spreken. Betrek elk gezinslid bij het gelezen gedeelte door op niveau hun vragen te stellen over het gedeelte. Onderwijs uw kinderen in de kernthemas van Gods Woord: bijvoorbeeld bij de Heilige Doop over het genadeverbond, over de zonden, het geloof, de rechtvaardiging, de heiliging, het gebed, over Israël. Breng uw kinderen ontzag en liefde bij voor Gods Woord. Zeg uw kinderen: Elk voorrecht dat de Bijbel goedkeurt, willen we je geven. Maar als we nee tegen je moeten zeggen, besef dan dat we dat doen uit liefde.

Evenzo zei J.C. Ryle: ‘Liefde is het grote geheim van het succesvol onderwijzen.’ Naast dat Gods Woord een centrale plaats moet innemen, moeten we niet vergeten persoonlijk te bidden of God Zijn Woord wil zegenen in ons gezin. Ook het voorleven van ouders is een krachtig middel om de kinderen uit te nodigen de Heere te dienen. Ds. J.R. Beeke zegt: ‘Goed luisteren betekent het Woord van God toepassen. Als u de gehoorde waarheid niet in de praktijk brengt, dan hebt u niet goed naar de boodschap van God geluisterd.’

Voorgaan in gebed
Gebed is ook een onderdeel van de huisgodsdienst. Wat is het een zegen voor kinderen als je vader of moeder mag horen bidden. Zó dat kinderen het merken: Vader, moeder spreekt met Vader in de hemel. Gelovige ouders zullen niet nalaten voor hun kinderen te bidden: ‘Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.’ (Samen) bidden is een groot voorrecht. Het is de gemeenschapsbeoefening van Gods kind met de HEERE. In het kader van huisgodsdienst veronderstellen we bij ouders en kinderen het persoonlijk gebed. Toch is het gebed vóór de kinderen niet het enige. Minstens zo belangrijk is het bidden mét de kinderen. In gezinsverband, maar ook met hen persoonlijk. Ik denk aan die jongen van 10 jaar die eens vloekte. Zijn vader vond het verschrikkelijk en sprak hem daar ernstig maar liefdevol op aan. Hij nam hem mee naar zijn kamer en samen gingen ze op de knieën. Toen hij de volgende week weer een lelijke vloek zei, kreeg hij een pak slaag (de eerste keer in zijn leven en de laatste keer in zijn leven). Hij sloeg hard, maar de jongen hield zich zogenaamd flink en huilde niet. Maar het erge was: vader huilde. Een halfuur later haalde hij zijn jongen op om samen tot de Heere te gaan. Dat gebed heeft die jongen nooit meer vergeten.

Het gezinsgebed mag een belangrijke plaats innemen. Een godvrezende vader merkte eens op: ‘Mijn kinderen hebben er recht op te weten hoe ik met God spreek en wat er in mijn hart leeft.’ De eerste die de taak heeft om hardop voor te gaan in het gebed is de vader. Hij is de priester in het gezin. Is vader niet thuis, dan neemt moeder zijn plaats in. Moeders bidden soms weer voor andere dingen en op andere wijze dan vaders. Bidden wordt vaak als moeilijk ervaren. Dat is het ook. Er kan een bepaalde schroom zijn. Voor het gebed hoeft niemand zich te schamen. Daarom is het goed dat kinderen thuis het gebed gehoord hebben en tijdens verkering en na hun trouwdag daar een vaste gewoonte van maken. Een gebed hoeft niet ‘mooi’ en lang te zijn. De geschiedenis van de biddende farizeeër en tollenaar leert ons dat. De Heere Jezus zegt: ‘Houd geen ijdel verhaal van woorden.’ Een eenvoudig, kort gebed uit het hart, ook al wordt het misschien schuchter uitgesproken, heeft voor God meer waarde dan een hoogdravende omhaal van woorden.

Helaas gaat niet elke vader van een gezin hardop voor in het gebed. Er was eens een onderwijzer, die nooit gewoon was geweest thuis hardop voor te gaan in het gebed. Totdat zijn opgroeiende dochter hem eens verweet: ‘Papa, u bidt wel elke dag met de kinderen in de klas, maar waarom doet u het nooit met ons in het gezin?’ Welke goede reden hebben we om niet hardop voor te gaan in het gebed? Hoe moeten uw kinderen het dan leren? Een goede zaak is het om ook uw kinderen hardop te laten voorgaan in het gebed. Bij de jonge kinderen hoor je soms het gebed van de juf of meester erin terug. Dat geeft niet. Of zoals eens een kind zei: ‘Als ik vader hoor bidden, is het alsof ik opa hoor.’ We kunnen onze kinderen straks veel moeite besparen, wanneer wij hen al jong hardop hebben leren bidden. Sommige gezinnen hebben de mooie gewoonte om ’s morgens samen eerst de knieën te buigen aan het begin van de dag.

Voorbede
Waar bidden we voor? De toonzetting van het gebed is al verschillend. Er is dankzegging en lofprijzing, verootmoediging en schuldbelijdenis. Het vragen om vergeving en vernieuwing van ons hart, het gebed voor de dagelijkse noden en behoeften. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Om daarbij aan te sluiten, een formuliergebed of elke dag het Onze Vader is niet verkeerd. Toch heeft een vrij gebed wel de voorkeur. Wat is het nodig elke dag te bidden of het gezin bewaard mag worden op de weg, maar bovenal voor de zonden. Gebed om staande te blijven in deze wereld en de geestelijke strijd.

De inhoud van het gebed is heel breed. De nood in de wereld. Voor land en volk. Voor regering en Koningshuis. Voor de school en het onderwijs. Voor de kerk in ons land en wereldwijd. Voor de plaatselijke gemeente. De predikant, kerkenraad en de (zieke) gemeenteleden. Dit is oneindig aan te vullen. Het is goed om daar eens over na te denken. Je kunt een lijstje maken van gebedsonderwerpen per dag(deel). Bid vooral om de doorwerking van de Heilige Geest. Het geestelijk welzijn van ons en onze kinderen is van allergrootst belang. Hoe zal een maatschappij de invloed van Woord en Geest ondervinden, als wij de Heere niet kennen en dienen? De reformatie moet bij ons hart beginnen. Het kan goed zijn om de kinderen te vragen naar een gebedsonderwerp. Het woord van Paulus uit de brief aan de Filippenzen (4:6) geldt ook voor huisgodsdienst: ‘Laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.’

Onderschatten we vaak het gezamenlijk gebed niet? Een moeder van een gezin zei eens: ‘Als ouders hebben we op bepaalde momenten ook wel de kracht van het gebed ervaren. Toen onze oudste zoon op vrijdagavond weg wilde met vrienden uit de kerk, wisten we dat ze geen goede plannen hadden. De vorige keer hadden we gemerkt dat hij had geblowd. We konden hem echter niet bewegen thuis te blijven. Toen hij wegging, heb ik tegen hem gezegd: We kunnen je niet tegenhouden. Maar je vader en ik gaan vanavond voor je op de knieën. Dat hebben we ook gedaan. Je begrijpt dat ik die nacht weinig geslapen heb. De volgende dag zou er ’s avonds een grote muziekparty zijn. Daar wilden ze met elkaar ook heen. ’s Middags werden we gebeld, dat mijn zoon een ongeluk had gehad met zijn voet. Na een bezoek aan de EHBO mocht hij naar huis, hij moest twee weken rust houden. Ik was erg aangedaan. Toen hij dat zag, zei ik tegen hem: Ik huil niet om wat er met je voet gebeurd is, maar omdat de Heere je ondanks je zonden heeft bewaard. Hij heeft na die dag nooit meer geblowd.’ Van David lezen we in Psalm 72 een gebed voor zijn zoon Salomo. Het gebed van ouders blijft, zelfs als kinderen volwassen zijn.

Veenendaal, ds. H. van der Ziel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 juni 2015

Kerkblad | 1 Pagina's

Huisgodsdienst (2)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 juni 2015

Kerkblad | 1 Pagina's

PDF Bekijken