Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren - pagina 39

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren - pagina 39

Hoe dit onkruid werd bestreden ter Nat. Synode der Gereormeerde Kerken te Dordrecht

10 minuten leestijd

v e r s p r e i d z i j n g e w o r d e n , t e r w i j l t e n s l o t t e i n a l l e k e r k e n des l a n d s h i e r d o o r e e n „ i n w e n d i g e " o o r l o g , een s t o r m w i n d g e l i j k , is o n t s t a a n , d i e a l l e s i n de R e p u b l i e k o n d e r s t b o v e n d r e i g t t e w e r p e n . D e H e e r e m o g e n u het g e n e e s m i d d e l , d a t w o r d t a a n g e w e n d , d o o r Z i j n G e e s t zó w i l l e n d o e n w e r k e n , d a t h e t h a r t v a n „de K e r c k e d e r g h e l o v i g e n e n d e d e r i n g e s e t e n e n n u één z i j " . Niet minder dan achttien gecommitteerden ( a f g e v a a r d i g d e n ) v a n de S t a t e n - G e n e r a a l w a r e n a a n g e w e z e n o m de gehele z i t t i n g s p e r i o d e v a n de S y n o d e bij t e w o n e n . Z o a l s g e w o o n l i j k w e r d e n d a a r n a de v o l m a c h t e n v o o r g e l e z e n v a n de a f g e v a a r d i g d e n u i t a l l e provinciën, a l s m e d e d i e v a n de W a a l s e (Franse) Kerken in Nederland. D e S t a t e n d e r P r o v i n c i ë n h a d d e n d e p r o f e s s o r e n i n de t h e o l o g i e a f gevaardigd. Deze moeten we w e l even onthouden. Z o k w a m e n Prof. Polyander v a n L e i d e n , Prof. Gomaris v a n G r o n i n g e n , Prof. Xhysius v a n H a r d e r w i j k t e r v e r g a d e r i n g , t e r w i j l Z e e l a n d Prof. Walaeus u i t M i d d e l b u r g h a d a f g e v a a r d i g d . D e a f g e v a a r d i g d e n hebben s a m e n gekozen tot voorzitter der Synode: Ds. Johannes Bogerman, p r e d i k a n t t e L e e u w a r d e n . De predikanten Rolandus (Amsterdam) en Faukelius (Middelburg) werden zijn a s s e s s o r e n en de p r e d i k a n t e n D a m m a n u s (Zutphen) e n H o m m i u s (Leiden) w e r d e n tot s c r i b a verkozen. O n d e r de a f g e v a a r d i g d e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n p r o v i n c i a l e s y n o d e n t r e f f e n w e e n k e l e b e k e n d e p r e d i k a n t e n a a n , die w e h i e r a l l e e n m a a r e v e n n o e m e n m e t d e p l a a t s e n , w a a r z e t o e n s t o n d e n : Voetsius ( H e u s d e n ) , T r i g l a n d ( A m s t e r d a m ) , Sibelius (Deventer). I n totaal tellen we dus achttien heren der Staten-Generaal, vier professoren,'zeven en dertig predikanten, en tenslotte negentien ouderlingen, zeer geleerde heren, enkele burgemeesters, enz. H e t i s o o k w e l v a n b e l a n g e v e n TJ t e n o e m e n , w a a r de b u i t e n l a n d s e afgevaardigden vandaan kwamen. U i t E n g e l a n d w a r e n er v i e r a f g e v a a r d i g d e n , w a a r o n d e r één b i s s c h o p (van de A n g l i c a a n s e K e r k ) . U i t Duitsland t r e f f e n w e d r i e a f g e v a a r d i g d e n a a n u i t de P a l t z . d r i e u i t Hessen, vier uit Zwitserland, twee uit Bremen, twee uit E m b d e n . Eén h u n n e r k o m e n w e l a t e r n o g w e l eens t e g e n : P r o f . M a r t i n u s u i t Bremen. B i j z o n d e r e a a n d a c h t v e r d i e n e n de a f g e v a a r d i g d e n u i t Genève, de s t a d v a n C a l v i j n . E é n v a n d e b e i d e a f g e v a a r d i g d e n w a s de s c h o o n z o o n v a n B e z a . O o k i n d e h a n d e l i n g e n d e r S y n o d e w o r d t op d e z e a f v a a r d i g i n g onze a a n d a c h t g e v e s t i g d , w a a r de b r i e f v a n de K e r k v a n Genève g e h e e l d a a r i n is opgenomen. W a t m o e t d e z e s c h o n e b r i e f e e n d i e p e i n d r u k h e b b e n g e m a a k t op de saam vergaderde broederen! D e o d a t u s en T r o n c h i u s , „ghetrouwe d i e n a r e n C h r i s t i , p i l a r e n onser K e r c k e e n S c h o l e , m e t t r e f f e l i c k e g e t u y g e n i s s e n , so v a n g e l e e r t h e y t a l s v a n G o d s a l i c h e y t v e r c i e r t " , h e e f t de K e r k v a n Genève a f g e z o n d e n , o m d a t z e v r e e s t , d a t de b e s m e t t i n g d e r v a l s e l e e r „allengskens v o o r t z a l k r u i p e n " , t o t d a t s t r a k s G o d s o o r d e e l o v e r de K e r k z a l l o s b a r s t e n . Z e l d e n l a z e n w e s c h e r p e r v e r o o r d e l i n g d a n i n w a t de G e n e e f s e K e r k s c h r e e f a a n de S y n o d e . O o k v o o r d e z e t i j d e n g e l d t : „ A l z o z i e n w i j , d a t n u de a r t i k e l e n des g e l o o f s , d i e o n b e w e e g ' l i j k e n i n de s c h a t v a n een g o e d e consciëntie b e w a a r d e n o p g e s t o t e n b e h o o r d e n te b l i j v e n , d o o r t w i s t i g e d i s p u t e n en verdachte n i e u w i g h e d e n verstoord e n v e r s c h e u r d 38

Dit artikel werd u aangeboden door: Driestar Educatief

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1950

Koop de waarheid | 69 Pagina's

Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1950

Koop de waarheid | 69 Pagina's

PDF Bekijken