Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De sleutel der kennis - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De sleutel der kennis - pagina 9

3 minuten leestijd

ingeblazen". V a n G o d ingegeven of ingeblazen door het ingeven des Heiligen Geestes, Die een Geest der W a a r h e i d is en de schrijvers van deze Schriften i n alle waarheid geleid heeft, zodat zij niet hebben kunnen dwalen. W i j leggen hiernaast wat de Nieuwe V e r t a l i n g bevat van dit 2 T i m . 3 : 1 6 . D a a r lezen wij : „ E l k van G o d ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten enz." Hiermede is gezegd, dat er in de Bijbel van G o d ingegeven Schriftwoorden zijn. D a a r is tevens mee gezegd, dat niet alle woorden v a n G o d ingegeven zijn. D e invoering en totale doorvoering van de N i e u w e V e r t a l i n g vindt tegenstand bij de streng Orthodoxen, meest bij de ouderen. E r zijn echter ook vele vereerders van de N i e u w e V e r t a l i n g en zij hebben hoop, dat de jongeren van de tegenwoordige tijd er gretig gebruik van zullen maken en als het oudere geslacht weggestorven is, alle verzet en bedenking tegen de N i e u w e V e r t a l i n g zal weggenomen zijn. A l s G o d het niet verhoedt, weet een volgend geslacht van de aloude Statenbijbel niet meer, dan dat het een antiek stuk is, dat vroeger gebruikt werd, omdat men zogenaamd toen niet beter wist. W i e door Gods Geest de inhoud van onze zeer gewaardeerde Statenbijbe! mag kennen, begeert terstond geen nieuwe wijn, maar de oude. Het is een gemoderniseerde Bijbel. D o o r alle tijden heen heeft de Heere Z i j n V o l k geleerd en geleid door Z i j n eigen W o o r d . Z i j hebben op dat W^oord vertrouwd. W a n n e e r de kracht v a n dat W o o r d in hunne harten kwam, hebben zij gemerkt, dat de Heere zelve in hen sprak. G o d heeft wel mensen gebruikt om alles op te tekenen, ook heeft H i j mensen gebruikt om alles uit de grondtaal in onze taal over te zetten, maar geen woord is verloren gegaan en geen meningen v a n mensen zijn ingevoegd. „ W a n t de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wille eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de H e i lige Geest gedreven zijnde, hebben zij gesproken". 2 Petrus 1 : 2 1 .

Voor de wijzen en verstandigen verborgen. D e grote Leraar en Profeet, van G o d gezonden, vond veel tegenstand bij Schriftgeleerden en Wetgeleerden. Z i j hadden de sleutel der kennis weggenomen en H i j droeg deze sleutel, om het volk te onderwijzen. H u n leer lag aan de oppervlakte, H i j sprak uit de diepte der verborgenheden. D a a r konden de geleerden niet in en niet bij komen. „In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide : Ik dank U , V a d e r ! Heere des hemels en der aarde ! dat G i j deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze den kinderkens geopenbaard. Ja V a d e r ! want alzo is geweest het welbehagen voor U " . M a t t h . 11 : 25—26. D i t dankgebed van de Heere Jezus is heden ten dage nog geldig. Hoever de weten8

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1955

Koop de waarheid | 21 Pagina's

De sleutel der kennis - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1955

Koop de waarheid | 21 Pagina's

PDF Bekijken