Bekijk het origineel

Beknopt overzicht van de geschiedenis der kerk - pagina 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beknopt overzicht van de geschiedenis der kerk - pagina 7

2 minuten leestijd

tinopel, het nieuw en krachtig centrum van christelijke godsdienst naast Rome. In 380 christendom staatsgodsdienst. (Theodosius de Grote). IV. 1.

Kerkvaders - Concilies - Kloosters. Constantijn de Grote en andere keizers bewerkten : de christelijke kerk wordt i n plaats van vervolgde heerseres. Hierdoor steeds meer weelde, steeds minder Godsvrucht. In de 5e eeuw: einde van het west-romeinse rijk (in verband met volksverhuizing). De bisschop van Rome erft de belangstelling van het volk voor de keizer van weleer (bijv. voor Augustus). A l spoedig w i l de kerk de staat gaan beheersen. Dat leidt tot vele conflicten, zodra het hoofd van de staat opkomt voor zijn rechten.

2.

Eertijds : christen-zijn levensgevaarlijk. L a t e r : christen-zijn zeer aan te bevelen. (Gedoopt ? Dan kans op mooi staatsambt). Daardoor weer invloed van heidense denkbeelden en levensgewoonten i n de kerk : saecularisatie i n leer en leven, i n orde en dienst. Talloze dwalingen. Dat geeft toch ook weer aanleiding zich te bezinnen op de leer der waarheid. (Concilies !).

3.

Leergeschillen worden door de keizers op oecumenische concilies (vergadering van bisschoppen) gebracht. a. Concilie van Nicea (325). Samengeroepen door Constantijn de Grote. Door de Heilige Geest had Petrus van de Heere Jezus beleden : „Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods" (Matth. 16 :15). De Alexandrijnse presbyter Arius (ong. 320) meende het beter te weten: Jezus is niet Gods Z o o n ; wel een hoogverheven schepsel, een groot profeet, een voorbeeldig mens. De kerkvader Athanasius, eveneens uit Alexandrië, bestreed Arius met de Bijbel i n de hand. (Belangrijk: alléén de Zoon van God, Zelf waarachtig en eeuwig God, kan de mens uit zijn diepe zondeval verlossen !) Nicea's besluit: Athanasius heeft gelijk. Toch nog wat halfslachtig. b. Concilie van Constantinopel. Daar i n 381 helder en klaar de Drieëenheid Gods geleerd. c. Concilie van Chalcedon (451). Nieuwe dwalingen met betrekking tot de naturen van Christus. Alexandrië : alle nadruk op Goddelijke natuur. 7

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1964

Koop de waarheid | 32 Pagina's

Beknopt overzicht van de geschiedenis der kerk - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1964

Koop de waarheid | 32 Pagina's

PDF Bekijken