Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Literatuur artikel Ds. Daniel Bakker en zijn gemeenten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Literatuur artikel Ds. Daniel Bakker en zijn gemeenten

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Daar in het artikel in No. 2 geen  plaatsruimte meer was voor literatuuropgave volgt deze hier alsnog.

* Gods groote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al Zijne geboden door D. Bakker, Geref .Leeraar te 's-Gravenpolder ('s-Gravenhage 1871)

 * Schibboleth of Sibboleth. Beantwoording van de vraag: Hoe denkt gij over hel wezen van den godsdienst dergenen, die tegenwoordig den naam "Gereformeerd' voeren ? Vervat in een brief, geschreven door D. Bakker, Gereformeerd Leeraar te 's-Gravenpolder. (Goes 1881).

* De arbeiders in den wijngaard des Heeren. Of tweede brief over den godsdienstigen toestand van onzen tijd, strekkende ter aanvulling en nadere verklaring van den brief "Schibboleth of Sibboleth" door D. Bakker, Gereformeerd Leeraar te 's-Gravenpolder. (Goes 1881).

* Een predicatie over Jeremia 31: 11, benevens eenige verhandelingen, brieven en voorvallen in het leven van den eerwaarden leeraar Ds. D.Bakker, in leven leeraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te 's-Gravenpolder. Verzameld en met eene voorrede door G. van der Garde, Geref. leeraar te Opheusden (Rotterdam 1918).

* De weg welke de Heere gehouden heeft met den persoon van Marinus Ruben, in leven leeraar en bedienaar des Goddelijken Woords in de verstrooide gemeenten Jesu Christi in de provinciën Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland, in vereeniging afgezonderd tot den Standaard der Waarheid, vervat in Gods onfeilbaar getuigenis en de belijdenisgeschriften der Nederduitsch Gerefdrmeei de Kerk, vastgesteld in de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Met een voorrede van Ds.G.van der Garde.(Terneuzen z.j.

* Mijn 42-jarige loopbaen in de Kerk Gods tevens als eene verantwoording aan het levendig volk van God door W.C. Wüst, bedienaar des Evangelies in de Ned. Geref. Gemeente te Lodi New Jersey. (Holland-Mich. 1882) .

* Een Merkwaardig vijftal: Ds . B. Smytegelt, Ds . H. J. Budding, Ds.Daan Bakker, Ds P.van Dijke en Ds.L.Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie in Zeeland door A.M. Wessels (Goes 19?)Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1965

Kerkhistorische Kroniek | 12 Pagina's

Literatuur artikel Ds. Daniel Bakker en zijn gemeenten

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1965

Kerkhistorische Kroniek | 12 Pagina's