Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

4 minuten leestijd

Ds. G. H. KERSTEN - FACETTEN VAN ZIJN LEVEN EN WERK door M. Golverdingen. 224 pag. met 25 foto's, gebonden in linnen band, prijs ƒ 15,50. Uitgave van de Bond van Jeugdverenigingen der Geref. Gemeenten, Korte Bergstraat 16, Amersfoort.

Dit boek werd door bovengenoemde Bond uitgegeven als herinnering aan zijn 40-jarig jubileum. De aan deze bond verbonden jeugdleider M. van Golverdingen werd verzocht een werk samen te stellen dat gewijd was aan leven en arbeid van Ds. G.H. Kersten. Zoals de titel reeds aangeeft, heeft de auteur zich moeten beperken tot het geven van facetten uit het veelzijdige leven en werken van Ds. Kersten. Dit boek is zeer zeker een aanwinst voor de Nederlandse kerkhistorie van deze eeuw, waarop eigenlijk reeds al te lang werd gewacht. De naam van Ds. Kersten toch was vooral tussen de beide wereldoorlogen (1918-1940) een begrip in Nederland. De beschreven facetten dan geven een interessante beschrijving van deze veelzijdige predikant, die behalve een geliefd predikant, ook theoloog, onderwijsman, journalist en politicus was. In het eerste hoofdstuk "Van onderwijzer tot predikant" worden vele onbekende gegevens over de jonge Kersten vermeld (dankzij de medewerking van familie en relaties) zoals uit zijn jeugd, zijn bekering en roeping tot het "wondere ambt" en zijn onderwijzerschap aan de Keucheniusschool te Den Haag. Vervolgens zijn relaties met Ds. C. Pieneman te Den Haag, zijn benoeming tot oefenaar bij de Geref. Gemeenten o/h Kruis en i n 1902 tot lerend-ouderling van de Geref. Gemeente te Meliskerke, waar hij in 1905 tot predikant werd bevestigd. Het tweede hoofdstuk "De vereniging van 1907" brengt zijn streven naar voren om de kerkformaties die weliswaar dezelfde grondslagen hadden, maar toch onderling verdeeld waren (i .c . de "Ledeboeriaanse" gemeenten-tak Ds. P. van Dijke en de Geref. Gemeenten o/h Kruis) te verenigen. Door zijn stuwend en organiserend talent kwamen dan de Geref. Gemeenten in Nederland tot openbaring; op 9-10 okt. 1907 kwam de eerste synode van de verenigde kerken bijeen.

Het derde hoofdstuk "Een kerk met orde" schetst de strijd van Ds. Kersten in eigen kring tegen allerlei kerkelijk onbegrip inzake gereformeerd kerkrecht en tuchtoefening, voornamelijk voortvloeiende uit het jarenlange isolement van vele gemeenten, waardoor kerkelijk besef veelal weinig'of niet aanwezig was. Hierop sluit aan het 6e hoofdstuk waarin zijn streven om de predikantsopleiding aan een Theologische School te doen plaats vinden, geschetst wordt. Het 4e hoofdstuk geeft bijzonderheden over Ds. Kerstens politiek optreden. Wij noemen slechts: de oprichting van de S.G.P.
op 24 april 1918, zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer in 1922, zijn bestrijding van en door de Anti-Rev. Partij,
de aanneming van zijn amendement om het gezantschap bij de paus af te schaffen i n 1925 en zijn botsingen met
Dr. Colijn. De auteur heeft vooral met behulp van citaten uit de geschriften van Ds. Kersten deze zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten. Het 5e hoofdstuk geeft zijn strijd weer om eigen gereformeerde scholen op te richten.

Het 7e hoofdstuk handelt over de tijd voor en tijdens Wereldoorlog II en geeft de achtergronden van zijn standpunt in die jaren (De roede in Gods hand). Het laatste en 3e hoofdstuk '''Dienaar des Woords" gaat in op zijn eigenlijke roeping: het zijn van dienaar des Woords. Verder over zijn preken, het karakter van zijn.prediking en zijn verwantschap met de "oude schrijvers". Ten slotte een en ander uit zijn laatste levensdagen tot zijn overlijden op 6 sept. 1948. Als bijlagen zijn toegevoegd: de eerste uitgegeven preek van Ds. Kersten, getiteld "God vaart op met gejuich", een leerreden over Psalm 47 vs 6, uitgesproken op Hemelvaartsdag 1907* Vervolgens de "Bepalingen", betref fende de kerkelijke vereniging van 1907 en een beknopte bibliografie, waarin de titels vermeld worden van 98 boeken en brochures van de hand van Ds. Kersten, welke in druk verschenen. Opgemerkt zij nog dat aan ieder hoofdstuk vele noten zijn toegevoegd, die de bronnen c.q. nadere informatie geven. Nogmaals: voor de Nederlandse kerkhistorie is het werk inderdaad een aanwinst . Men zal er geen spijt van hebben dit te hebben gekocht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1972

Kerkhistorische Kroniek | 12 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1972

Kerkhistorische Kroniek | 12 Pagina's

PDF Bekijken