Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Produktie en prijzen van aardappelen in Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Produktie en prijzen van aardappelen in Nederland

Ruim 13% van aanvoer bestemd voor frites e.d.

4 minuten leestijd

DEN HAAG — De consumentenprijzen voor aardappelen zijn de laatste maanden in Amsterdam en Den Haag vrijwel gelijk gebleven, zo blijkt uit mededelingen van liet secretariaat van het produktschap voor aardappelen. Bintjes deden in Amsterdam gemiddeld 29 cent per kilo, met variaties tussen 20 en 36 cent, in Den Haag gemiddeld 27 cent, met variaties tussen 18 en 34 cent.

De groothandelsnoteringen op de Rotterdamse aardappelbeurs daalden tot in februari, trokken na half maart . weer aan en toonden op 19 april weer een teruggang. Voor de sortering bintjes van 35 mm en groter was het ver-loop: 22 febr.: ƒ 8, 13,4 ƒ 10,25, 19/4 - ƒ 10.

Volgens het produktschapssecretariaat zijn de telersprijzen van kleiaardappelen, in het bijzonder die van de bintjes die drie kwart van de kleiaardappelen uitmaken, al in de herfst beneden de kostprijs gekomen. Sindsdien zijn ze steeds verder naar beneden gegaan.

De telersprijzen voor zandaardappelen steken dit seizoen, ook nog in februari, gunstig af bij de klei-aardappelprijzen. dat komt door omvangrijke leveringen rechtstreeks aan consumenten. De voor deze leveringen berekende prijzen variëren van jaar tot jaar weinig. Daardoor doen zandaardappelen het bij een ongunstige marktsituatie naar verhouding beter, bij een gunstig marktsituatie minder goed dan kleiaardappelen.

De gemiddelde telersprijzen voor aardappelen over de laatste vijf jaren hebben ongeveer de kostprijs gedekt. Kleibintjes van deze vijf oogsten brachten bijvoorbeeld gemiddeld ƒ 13,40 per honderd kilo op bij een kostprijs van ƒ 13,50.

EXPORT

De Nederlandse uitvoer van consumptie- en industrie-aardappelen van oogst 1970 heeft tot 1 april 460.000 ton bedragen, tegen 458.000 ton een jaar tevoren. Er was een invoer van oude aardappelen van 5600 ton, waarvan 1300 ton voeraardappelen. Tot 15 april waren nog niet meer dan 300 ton nieuwe aardappelen ingevoerd, de helft uit Marokko, de helft uit Italië.

FRITES

De aardappeleveredelingsindustrie, met als belangrijkste produkt yoorgebakken frites, verwerkte in 1970 ongeveer 250.000 ton aardappelen, bijna een verdubbeling sinds' er binnenlandse consumptie van industrieel bereide aardappelprodukten (ook chips, puree, aardappeltjes in blik e.d. horen ertoe) is. In verse aardappelen uitgedrukt steeg het gebruik van twee kilo per hoofd der bevolking in 1960 tot 11,5 kilo in 1970, dat betekent 13,5 procent van de totale aardappelconsumptie. 

De export van aardappelprodukten bleef in de tweede helft van 1970 wat achter bij de verwachtingen en kwam daardoor over het gehele jaar gerekend niet op de verwachte ƒ 50 miljoen, maar op ruim ƒ 45 miljoen. Ten opzichte van 1969 is dat toch nog een stijging met ruim ƒ 10 miljoen, ten opzichte van 1965 bijna een verdriedubbellng. De exporthoeveelheid, ruim 29.000 ton, was bijna dubbel zo groot als in 1965 de voornaamste afnemer is West-Duitsland. Ook de exportstijging is voornamelijk aan de voorgebakken frites te danken.

De invoer van aardappelprodukten is vergeleken met de uitvoer maar klein: vorig jaar 1.788 ton ter waarde van ruim ƒ 2,4 miljoen, maar sinds, 1968 is ze toch verviervoudigd.

Na 19 april zijn de groothandelsprijzen weer flink gezakt. Bintjes van 35 mm. en groter deden op 26 april op de Rotterdamse beurs nog maar ƒ 8,— per honderd kilo, dus ƒ 2,— minder dan een week tevoren.

De relatief gunstige prijspositie van zandaardappelen bleef in maart niet gehandhaafd. De telersprijs in die maand was ƒ 8,40 per honderd kilo, tegen ƒ 9,25 gemiddeld voor alle soorten klei-aardappelen en ƒ 8,50 voor kleibintjes. In februari was het,nog: zandaardappelen ƒ 10,30, alle klei-aardappelen ƒ 9,15, klei-bintjes ƒ 8,—.

AARDAPPEL STOMEN

Van de kant van het produktschapssecretariaat, zo werd in de vergadering afgesproken, zal getracht worden de veevoederhandel weer te interesseren voor het stomen van aardappelen. In 1968, toen er zeer grote aardappeloverschotten waren, hebben zoWel de veehouders als de veevoederhandel grote belangstelling aan de dag gelegd voor met behulp van grondstomers gestoomde aardappelen. Proeven met die grondstomers werden toen door het produktschap gesubsidieerd. De veevoederhandel, zo meende de heer Glotzbach van het secretariaat, zou de aardappelwereld een grote dienst bewijzen door ook nu werk te maken van het stomen.

SUBSIDIES

Van subsidies, b.v. op de prijs van gestoomde aardappelen of ter tegemoetkoming in exportkosten van consumptie-aardappelen, wilde wilde dr. C H. J. van Beukering en zijn secretariaat niet weten. Men zou er moeilijkheden met het buitenland door kunnen krijgen.

DIT JAAR

Er werd een nog erg voorlopige schatting bekend gemaakt van het aardappelareaal van dit jaar, afkomstig van de Provinciale bureaus van de „Stichting uitvoering landbouwmaatregelen". Volgens deze schatting zou het areaal consumptie- en pootaardappelen van zand en klei 89.700 hectare zijn, ongeveer 2.000 hectare of ruim twee procent minder dan in 1970. De inkrimping zou in Zeeland 10 procent en in Noord-Holland 5 procent zijn, terwijl er in Groningen een uitbreiding zou zijn met 10 procent en in Limburg enige uitbreiding. Het areaal fabrieksaardappelen voor de zetmeelindustrie zou 67.300 hectare zijn, 800 hectare of één procent meer dan vorig jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 mei 1971

Reformatorisch Dagblad | 11 Pagina's

Produktie en prijzen van aardappelen in Nederland

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 mei 1971

Reformatorisch Dagblad | 11 Pagina's

PDF Bekijken