Bekijk het origineel

Nadruk op maatschappelijke en politieke problemen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nadruk op maatschappelijke en politieke problemen

Overleg met Indonesische Raad van Kerken:

4 minuten leestijd

Een delegatie van de Indonesische Raad van Kerken, D.G.I. en het Indonesische R.-K. episcopaat alsmede een afvaardiging van de Raad van Kerken in Nederland hebben overlegd over zaken die men van belang acht voor de verstandhouding tussen de kerken en de bevolking in beide landen. Tijdens het beraad, dat in Driebergen werd gehouden, kwamen vraagstukken aan de orde betreffende ontwikkelingssamenwerking, de politieke gevangenen in Indonesië en de in Nederland verblijvende en van de Molukken afkomstige oud-KNIL-militairen en hun nakomeingen.

Wat de politieke gevangenen in Indonesië tengevolge van de staatsgreep in 1965 betreft, sprak het Driebergse beraad zich uit voor een sneuere afhandeling van de berechting van de gevangenen, eventueel door het instellen van extra gerechtshoven in verband met de overbelasting van de bestaande gerechtshoven. Voorts werd bevordering van de vrijkomende gevangenen en hun gezinnen in de Indonesische maatschappij bepleit. De gesprekspartners verklaarden zich bereid de Indonesische regering te helpen hij de verzorging van de gevangenen en hun gezinnen op materieel en geestelijk terrein.

Ontwikkelingshulp

Waardering werd geuit over de bijzonders aandacht die de Nederlandse regering besteedt aan hulp aan Indonesië. De bijeenkomst plaatste in het algemeen de kanttekening dat ontwikkelingssamenwerking alleen effect zal sorteren bij het tot stand komen van rechtvaardige handelsverhoudingen. De regeringen werden opgeroepen daartoe bij te dragen.

De conferentie onderstreepte de wenselijkheid van een verruiming van de medefinanciering in het kader van ontwikkelingshulp door de regering aan projecten van kerken en organisaties. Deze overheidssteun wordt nu nog alleen toegekend voor investeringen in gebouwen, de inrichting daarvan, enz. Investering in het personeel werd ook noodzakelijk geacht.

Aangedrongen werd ook op snelle afhandeling in Den Haag van de bij de regering ingediende aanvragen om ontwikkelingsgeld. Het beraad deed aanbevelingen inzake particuliere investeringen ten gunste van het Indonesische bedrijfsleven en inzake interkerkelijke projecten ten dienste van de Indonesische samenleving in plaats van exclusief gericht op een R.-K. of Protestantse vereniging of beweging. De gesprekspartners zegden toe in eigen kring te zullen werken aan verbetering van de voorlichting en daarmee aan de verstandhouding tussen beide volken.

Zuidmolukkers

Tijdens het beraad werden mogelijke aanzetten tot een oplossing van het vraagstuk van de Zuid-Molukkers in ons land naar voren gebracht. Het verdient volgens het beraad aanbeveling voor groepen belangstellenden van Nederland uit goedkope orlëntertngsreizen naar Indonesië mogelijk te maken. Asplrant-repatrianten zou een goede voorlichting gegeven moeten worden inzake de ontvangst en opneming in de Indonesische samenleving. De wellicht ruim 3000 personen (omstreeks 10 pet. van de Zuid-Molukkers in ons land) die werkelijk terugkeren zouden zich volgens het beraad moeten inzetten voor de opbouw van Indonesië.

Ouderen, die hun levensavond in Indonesië willen slijten, zou de mogelijkheid daartoe moeten worden geboden met behoud van hun uitkeringen van wege de Nederlandse A.O.W. en A.W.W.

Integratie

Er zal begrip moeten worden opgebracht voor daden en houding van de Molukse jongeren, die desgewenst moeten worden geholpen hun plaats en In de nacht van zaterdag op zondag taak in Nederland te zien en tot integratie te komen. De Molukse kerk in ons land, aldus het beraad, verdient steun met name bij de vorming van voorgangers. Een commissie zal voor uitwerking van de aanbevelingen gaan zorgen in samenwerking met de Indonesische en de Nederlandse Raad van Kerken en met de Molukse kerk in ons land. Mogeli.jk nog dit najaar start een opleiding van dertig mensen tot hulpprediker voor deze laatste kerk.

De Indonesische delegatie hejxtcht ons land op weg naar een conferentie van nationale raden van kerken, die dezer dagen op initiatief van de Wereldraad van Kerken in Geneve wordt gehouden. Van de Indonesische delegatie maakten o.m. deel uit de D.G.I.voorzitters dr. T.B. Simatupang en dr. P.D. Latuihamallo, de internationaal vermaarde jurist mr. Yap Thiam Hien en prof. drs. Lo Shgin Ting, de R.-K.-vertegenwoordiiger. Van de zijde van de Nederlandse Raad van Kerken namen onder meer aan het beraad deel de voorzitter dr. A. Kruyswijk, praeses van de Gereformeerde Generale Synode, vice-voorzitter mgr. H.C.A. Ernst, R.-K.-bisschop van Breda, mgr. M. Kok, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht, secretaris prof. dr. H.A.M. Fiolet, ds. F.H. Landsman, secretaris-generaal van de Hervormde Kerk en mr. J. Mommersteeg, een van de afgevaardigden van de R.-K.-kerk. Onder de Nederlandse adviseurs was mevr. dr. M. Klompé, demissionair minister van C.R.M., als privé persoon aanwezig vanwege haar persoonlijke belangstelling voor de aanhangige problemen. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 juni 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Nadruk op maatschappelijke en politieke problemen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 juni 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken