Bekijk het origineel

Intern, samenwerking in strijd tegen handel in verdovende middelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Intern, samenwerking in strijd tegen handel in verdovende middelen

6 minuten leestijd

Nadat jarenlang de regeringen van de meeste landen het probleem van de verdovende middelen op hun eigen manier hebben aangepakt, begint langzamerhand een internationale samenwerking in de drug-bestrijding op gang te komen in de hoop, het in sommige landen intussen als staatsvijand no. 1 beschouwde vraagstuk, de baas te worden.


Ook Nederland gaat binnen het kader van de Europese Gemeenschap deelnemen aan overleg. Op Frans initiatief begint 4 november in Parijs een conferentie die naar de regering in Den Haag verwacht, een explorerende zal zijn met een oriënterend karakter. Premier Biesheuvel deelde vorige week vrijdag na het kabinetsberaad mee, dat Nederland positief reageerde op het voorstel van president Pompidou aan zijn EEG-partners en een ambtelijke delegatie zou sturen, waarschijnlijk bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van volksgezondheid en milieuhygiëne, sociale zaken, cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en buitenlandse zaken.

President Pompidou had zich in augustus in persoonlijke brieven tot de regeringsleiders van de Duitse bondsrepubliek, Italië, Nederland, België en Luxemburg gericht, met het voorstel de strijd tegen de verdovende middelen op ruime schaal te gaan coordineren. Met name pleitte hij ervoor dat de ministers van volksgezondheid, onderwijs, binnenlandse zaken en justitie tweemaal per jaar elkaar zouden ontmoeten. Er zou voorts een permanent orgaan in het leven kunnen worden geroepen voor een gezamenlijk tussentijds beleid.

De Franse president had ook de Britse premier Heath ingelicht en tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zou al een samenwerking begonnen zijn.

In gezaghebbende kringen in Parijs wees men erop dat Europa na Amerika steeds meer te kampen heeft met het probleem van de verdovende middelen, men sprak van een bedreiging voor de Europese cultuur waartegen moet worden opgetreden zolang de omvang nog beperkt is.

KRACHTIGER AANPAK

Dat Nederland behoort tot de landen waar het gebruik van verdovende middelen sterk stijgende is, is niet alleen bekend uit rapporten en onderzoeken, maar blijkt ook uit het toenemend aantal veroordelingen wegens misdrijven tegen de opiumwet en uit het groeiend aantal arrestaties van personen met steeds groter hoeveelheden „hard" en'of „soft" drugs in de afgelopen maanden.

In 1970 kwamen 1100 mensen wegens misdrijven tegen deze wet met de justitie in aanraking tegen rond 350 en 5.50 in respectievelijk 1968 en 1969.

Hoe groot het aantal arrestaties dit jaar al is, is nog niet bekend. Wel bekend is dat de politiekorpsen enkele grote vangsten deden. De grootste vond plaats in september op Schiphol waar de rijkspolitie een uit Pakistan gearriveerde zoon van een Canadese ambassadeur in een Afrikaans land aanhield met 60 kilogram hasjiesj. 

Ook de Westduitsers zijn het probleem krachtiger gaan aanpakken. De Bondsdag ging met algemene stemmen akkoord met wijziging van de wet op de verdovende middelen van 1929 en de maximum gevangenisstraf voor handel in „drugs" werd van drie op tien jaar gebracht.

De politiekorpsen in het buitenland doen — mede door de reeds jarenlange samenwerking via Interpol — eveneens grotere vangsten.

Begin van deze maand legden rechercheurs van de Franse narcoticabrigade in Marly-le-Rol bij Parijs de hand op 106 kg pure heroïne voor Amerika. De heroïne was opgeslagen in vijf koffers in één auto. De industrieel André éLabay uit Port-au-Prince (Haiti) en nog vier mensen — drie in Parijs en een in New York — werden gearresteerd.

De zaak kwam aan het rollen toen 23 september in New York 85 kg heroïne in beslag werd genomen, verstopt in een auto die in Genua aan boord was gebracht van het Italiaanse passagiersschip „Raffaelo". De Amerikaanse politie volgde het spoor en lichtte de Franse collega's in.

Een week eerder had de Amerikaanse recherche in een auto die van de „Queen Elizabeth-2" kwam 100 kg heroïne gevonden.

VERGADERING

In september zijn de Europese politiechefs in Ottawa bijeen geweest om zich in het kader van Interpol te beraden over nauwere samenwerking bij de bestrijding van de handel in verdovende middelen. Daarna reisden zij naar Washington waar met de leiding van het Amerikaanse bureau ter bestrijding van de handel in narcotica van gedachten is gewisseld. Men hoopte tot een doeltreffender internationale samenwerking te komen waardoor het mogelijk wordt de kanalen- waarlangs de drugs vervoerd worden af te dammen.

Een van deze kanalen, zo is bekend, loopt via Marseille, John Cusack. hoofd van de afdeling Europa van het Amerikaanse bureau ter bestrijding van de handel in narcotica, had hierover gezegd dat de Franse politie onvoldoende tegen de drughandel optrad, hetgeen tot een felle reactie van de Marseillaanse politie leidde. Marseille is echter maar één van de vele kanalen via welke de narcotica naar de VS stromen.

GROOTSTE INSPANNING

De regering in Washington acht het vraagstuk van de verdovende middelen zo ernstig, dat zij in september een speciale kabinetscommissie in het leven riep om de stroom van gevaarlijke drugs naar Amerika te keren. Voorzitter minister van buitenlandse zaken Rogers zei: „Dit wordt het begin van de grootste internationale krachtsinspanning op dit terrein".

De commissie ontplooide onmiddellijk een grote activiteit in het buitenland. Overleg werd gepleegd met Turkije, waar de volgens Rogers, grote vooruitgang boekt met het onder controle krijgen van de opiumoogst. De ambassadeur in Cyprus, Popper, bezocht 20 landen om steun te krijgen en aan de Mexicaans-Amerikaanse grens wordt de controle steeds scherper.

ZUIDOOST-AZIË

De Amerikaanse activiteit richt zich vooral ook op Zuidoost-Azië, waar zovele Amerikaanse militairen kennis maakten met de verdovende middelen en nu, gerepatrieerd, veelal de afnemers zijn van de handelaren in het vaderland.

Thailand, Laos en Zuid-Vietnam hebben de afgelopen maanden belangrijke stappen gedaan om tot vermindering van de produktie van gevaarlijke verdovende middelen te komen. Mede op aandringen van Washington is in Laos de handel in narcotica verboden terwijl voorts de verbouw van opium illegaal is verklaard, behalve voor eigen gebruik door bejaarde stamleden in het binnenland.

Zuid-Vietnam heeft zwaardere straffen ingesteld voor handelaars en er worden op uitgebreide schaal razzia's gehouden. Voorts is contact opgenomen met Birma, om te komen tot een gezamenlijke actie in het bergachtige grensgebied tussen dat land, Thailand en Laos, vanwege de omvangrijke verbouw van opium de „gouden driehoek" genoemd. Een schatting over de opbrengst uit dat gebied in 1967 bedroeg 1000 metrieke ton dat is voldoende voor 1200 miljoen doses morfine of tweemaal zoveel heroïne.

De geweldige winsten worden gemaakt langs de weg naar de gebruiker. Terwijl de arme boer voor zijn papaveroogst slechts een paar dollar krijgt, stijgt de prijs langs de route astronomisch tot minstens 1000 dollar voor nog geen pond zuivere heroïne.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Intern, samenwerking in strijd tegen handel in verdovende middelen

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken