Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

*Twee gedeelten E-8 worden eind mei opengesteld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

*Twee gedeelten E-8 worden eind mei opengesteld

Internationale verbinding Londen-Warschau

7 minuten leestijd

Op 31 mei zullen twee gedeelten van de E8 (Holland-Twente route) worden vrijgegeven voor het verkeer. Het zijn de wegvakken van Terschuur tot aan het kruispunt met rijksweg 49 tApeldoorn-Zutphen) en ten oosten van de IJssei het wegdek van Epse (bij Deventer) tot aan de rijksweg Holten-Markelo. Het tussenliggende gedeelte, waarin de nieuwe brug over de IJssel voorkomt, zal dit najaar worden vrijgegeven. Op dat moment zal de Holland-Twente route van Hoevelaken tot aan de rijksweg Holten-Markelo in zijn geheel feestelijk worden geopend. In totaal staat dan 75 km van de Holland-Twente route open voor het verkeer. Dit deel van de route heeft circa 260 miljoen gulden gekost.

Ten oosten van de IJssel zal op het wegvak Epse-Holten/Markelo in mei slechts de rijbaan voor het verkeer van west naar oost worden vrijgegeven. Het oost-west verkeer zal tot aan het gereedkomen van de brug over de IJssel gebruik moeten blijven maken van de oude E8-route. Deze tijdelijke maatregel is nodig om een verkeerschaos in de binnenstad van Deventer te voorkomen. Het was oorspronkelijk de bedoeling het gehele 75 km lange deel van de Holland-Twente route, met inbegrip van de brug over de IJssel, open te stellen. Maar in maart 1971 vertraagde een werkongeluk de voltooiing van de IJsselbrug. Deze brug zal nu, in afwijking van het schema, pas dit najaar gereedkomen. Rykswaterstaat wilde echter niet zolang wachten met het vrijgeven van de thans voltooide delen. Het gedeeltelijk klaarkomen van de Holland-Twente route zal in ieder geval na mei het doorgaande verkeer laten verdwijnen uit de kern van Apeldoorn.

Nieuwe brug

Ten oosten van Holten werkt Rijkswaterstaat verder aan de HollandTwente route. In juni 1974 zal naar verwachting het wegvak van deze verbinding tot aan de nieuwe provinciale weg Goor-Rijssen gereedkomen. Tenslotte zal de HoUand-Twente route van de provinciale weg Goor-Rijssen tot aan de eveneens nieuwe Bandweg in Twente worden doorgetrokken. In dit stuk ligt onder meer een nieuwe brug over het Twentekanaal, waaraan men dit jaar wi! beginnen. De juist genoemde Bandweg (rijksweg 35) zal in de toekomst de steden Almelo, Hengelo en Enschede met elkaar verbinden.

Volgens een uitspraak van minister Drees (Verkeer en Waterstaat) zal de Holland-Twente route van de provinciale weg Goor-Rijssen tot aan de Bandweg in 1976 klaar kunnen zijn. Daarmee is voorlopig het eindptmt van deze route bereikt, al bestaan er plannen om de verbindinig nog een paar kilometer voorbij de Bandweg door te trek'ken en aan te laten sluiten op de toekomstige rijksweg 36, die Twente een verbinding met het noorden (Hoogeveen) gaat geven.

Internationaal

De HWIand-Twente route Is van het knooppunt Hoevelaken af een onderdeel van de E8, de internationale verbinding die in de toekomst Londen „vastknoopt" aan Warschau. In ons land valt de E8 tussen Hoevelaken en Twente samen met rijksweg 1 (Amsterdam-Amersfoort-Apeldoom-Oldenzaal). Het Nederlandse deel van de E8 begint in Hoek van Halland en zal in de toekomst eindigen bij de eerder genoemde aansluiting op de Bandweg (rijksweg 35). De Bandweg zal ten zuiden van de aansluiting van de Holland-Twente route worden gekruist door de rijksweg 15 (Rotterdam-Twente), Deze rijksweg 15 zal tenslottte ook de grens passeren en aansluiten op het Duitse deel van de E8. De automobilist die dus in de toekomst via de Holland-Twente route Twente nadert — zal om in Duitsland te kunnen komen — eerst een eindweegs de Bandweg moeten volgen, om daarna via rijksweg 15 de grens te passeren.

In verband met het tempo van de grondverwerving is Rijkswaterstaat bij de voorbereiding van de HollandTwente route uitgegaan van de aanleg in wegvakken. Men hield zich aan de volgende indeling: ombouw verkeersplein Hoevelaken tot klaverblad; Terschuur-Stroe; Stroe-Assel; Assel-rijksweg 50. rijksweg 50-IJssel; IJsselBathem-Hölten; De volgende wegvakken komen thans aan de beurt: Holten-prov. weg Goor-Rijssen; Goor/Rijssen-Bandweg.

De Holland-Twente route loopt met grote bogen om de woonkernen heen. Omdat de weg in gedeelten werd aanbesteed en afgewerkt, hebben sommige delen van de route lange tijd vrijwel voltooid, klaar gelegen zonder dat er gebruik van werd gemaakt. Het tempo van de grondverwerving maakte een andere werkwijze onmogelijk. Het zou te kostbaar zijn geweest om ieder klaargekomen wegvak tijdelijk aan te sluiten op het bestaande wegennet.

Twee delen

De gehele Holland-Twente route kan gesplitst worden in twee delen: een Gelders deel en een Overijssels deel. Het Gelderse deel begint bij het knooppunt Hoevelaken. Hier kruisen rijksweg 28 (Utrecht-Hoevelaken-ZwoJle) en rijksweg 1 elkaar. Dit knooppunt werd in verschillende fasen van een eenvoudig ciroulatieplem omgebouwd tot een klaverblad. In december 1971 kwam het centrale viaduct in dit klaverblad gereed, waarmee de ombouw vrijwel was voltooid. In het eGlderse deel loopt de nieuwe autosnelweg door verschillende zeer mooie natuurgebieden. Bij het ontwerpen van de weg is daar rekening mee gehouden; op sommige gedeelten ligt de weg in een diepe ingravinig, op andere delen zijn de rijbanen soms tot tachtig meter uit elkaar gelegd, om het natuurschoon tot zijn recht te laten komen.

Tussen Assel en Ugchelen ligt de weg over een lengte van 5 kilometer in een ongeveer 15 meter diepe ingravinig. Dit vereiste het transport van circa 4,5 miljoen kubieke meter zand. Zware vrachtwagens (de International Payhauler 180) met een eigen gewicht van 25 ton zijn hiermee in continudienst twee en een half jaar bezig geweest.

IJsselbrug

Tussen het Gelders deel en het Overijssels deel ligt de nieuwe brug die de Holland-Twente route ten zuiden van Deventer over de IJssel voert. Deze brug in voorgespannen beton heeft een lengte van 1100 meter en een breedte van bijna 35 meter. Hoewel de Holland-Twente route wordt aangelegd als een 2x2 strooks weg, biedt het dwarsprofiel van de brug voldoende ruimte voor een eventuele verbinding met 2x3 rijstroken. In februari 1969 werd met de bouw van de brug begonnen. De kosten van deze oeververbinding worden geraamd op circa 25 miljoen gulden.

Het Overijssels deel van de Holland-Twente route (van Deventer tot aan de rijksweg Holten-Markelo) Is ongeveer 20 km lang. Dit wegdeel heeft, inclusief grondaankopen en kunstwerken, circa 75 miljoen gulden gekost. De nieuwe autosnelweg die op dit oostelijk deel een 13 meter brede middenberm meekreeg, heeft aansluitingen op de rijksweg Deventer-Zutphen, de weg Bathmen-Laren, de provinciale weg Holten-Laren en op de rijksweg Holten-Markelo.

Men begon aan dit oostelijk deel te werken in 1967, toen het eerste bestek voor de bouw van vijf kunstwerken op het wegdek Sohipbeek-Holten/Markelo werd aanbesteed. Onder meer Werd hier de Schipbeek gedeeltelijk omgelegd; De kruising met de rijksweg Holten-Markelo is verdiept aangelegd. De nieuwe autosnelweg ligt hier over een lengte van circa 750 meter ongeveer 10 meter beneden het maaiveld.

Publiciteit

De aanleg van de Holland-Twente route is niet zonder slag of stootverlopen. Vele malen kwam deze verbinding in de publiciteit, hetzij door dringende verzoeken uit Twente om de aanleg te versnellen, hetzij doordat natuurbeschermers aandrongen op tracé-wijzigingen. Nog onlangs maakte minister Drees (Verkeer en Waterstaat) bekend, dat voorbij Holten het tracé van de route over vier kilometer zou worden verlegd, om een waardevol natuurgebied te sparen. Een bioloog had hier zeldzame planten, mossen en paddestoelen ontdekt. De verlegging levert een vertraging van een half jaar op en kost het rijk 1,5 miljoen gulden extra. Tenslotte dringt men er enkele weken voor het vrijgeven van de weg nog op aan, de voltooide aansluiting Kootwijk niet voor het verkeer te openen. Dit uit bezorgdheid voor het natuurgebied Kootwijkerzand.

Tegelijk met deze twee delen van de E8 zal op 31 mei ten oosten van Apeldoorn een deel van rijiksweg 50 worden vrijgegeven voor het verkeer. Het betreft hier het wegvak, dat loopt van de aansluiting van rijksweg 50 op de rijksweg Arnhem-Apeldoom tot aan het tijdelijk eindpunt van dit wegvak op de rijksweg Apeldoorn-Deventer. Rijksweg 50 (in de toekomst de verbinding tussen Rijksweg 12 bij Arnhem met Friesland) kruist ten zuidoosten van Apeldoorn de E8. Op dit knooippunt werd een klaverblad aangelegd, dat in afwijking van klaverbladen bij Badhoevedorp, Oudenrijn en Hoevelaken enkelstrooks lussen en rangeerwegen heeft. Op de splitslngspunten en weefvakken is verlichting aangebracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

*Twee gedeelten E-8 worden eind mei opengesteld

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken