Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hinderlijke demonstratie van vissers uit Yerseke

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hinderlijke demonstratie van vissers uit Yerseke

Zeeuwse statenleden hij Oosterscheldewerken

10 minuten leestijd

„Waterstaat, erken uw fout, laat de Oosterschelde zout"; Delta' beleid, uit de tijd"; Stop afsluiting Oosterschelde". Deze en dergelijke kreten waren op spandoeken of op de wanden van diverse vissersschepen uit Yerseke en Zierikzee gekladderd als „welkom" bij de aankomst zaterdagmorgen van de Zeeuwse Statenleden in de werkhaven Burghsluis van de Deltadienst. Deze schepen, 15 in getal, lagen als blokkade voor de werkhaven om het uitvaren van de „Schouwen-Duiveland" van de RTM te beletten. Dank zij doortastend en tactisch „opvaren" van de RP-19 van de Rijkspolitie te water moesten de schepen zich wel terugtrekken, zodat de „statenboot" toch langzaam de Oosterschelde kon opvaren.

De excursie van de leden van de Provinciale staten van Zeeland als gasten van de Deltadienst was zaterdagmorgen 8 uur zo rustig begonnen. Met autobussen vertrokken zij resp. uit Middelburg, Zierikzee en Goes om elkaar in de buurt van te ontmoeten, schier onopgemerkt begeleid door een Rijkspolitieauto.

Dit had zijn reden want vrijdag was per advertentie geplaatst voor deelneming aan een tocht met visserschepen in enkle Zeeuwse kranten een oproep uit Yerseke ter „begeleiding" van de Statenleden. Deze oproep was aanleiding geweest voor de commissaris van de Koningin in Zeeland, mr. J. van Aartsen, de Rijkspolitie te land en te water te vragen een oogje in het zeil te houden. Dit oogje werd een waakzaam oog, want de bedoelingen bleken duidelijk, toen de werkhaven te Burghsluis 's morgens vroeg „bezoek" kreeg van de vissersschepen. De schepen waren veelal bemand met jongelui, zelfs van omstreeks 12 jaar, die dan zonodig spreekkoren moesten laten horen, dat de Oosterschelde open moet blijven. Met een spandoek „Houdt dat in de gaten, Zeeuwse staten" werd nog eens extra de aandacht daarop gevestigd.
Bij de „blokkadevloot" hadden zich ook een aantal speedbootjes gevoegd, die het later de kapitein van de RTM-boot met de Staten-leden en hun gastheer, ir. H. A. Ferguson, hoofd van de Deltadienst, lastig maakten. Zij voeren dikwijls met grote snelheid vlak voor de boeg van het schip.

AFSLUITING
De bemanningsn van de vissersschepen, die zo hun mond vol hadden tegen afsluiting van de Oosterschelde zagen er geen been in om zelf wel tot afsluiting over te gaan, n.l. van de werkhaven. Niets veranderlijker dan een mens; zo ben je voor en zo ben je tegen iets, het ligt er maar aan voor welke actie je laat „inhuren".
Toen het gezelschap zich had ingescheept op de „Schouwen-Duiveland" en deze aanstalte maakte de Oosterschelde op te varen, vond zij op haar vaarweg de visservloot. Enkele schepen hadden vlak voor de haveningang ligplaats genomen. Diverse schepen hinderden de Statenboot herhaaldelijk en één voer er tegenop. De RP-18 drukte echter goed door en zo kon de kapitein, die mede door de snelvarende speedboten scherp moest opletten, dan toch de Oosterschelde op.
De vissersvloot bleef de „Schouwen-Duiveland" volgen en sommige schepen kwamen zo dicht in de buurt ervan, dat de Rijkspolitie meermalen tussenbeide moest komen. Soms lag de RP zij aan zij met de vissersschepen, waarvan de YE 96 en de ZZ 4 wel de lastigste waren; de eerste poogde de RTM-boot nogal eens tot vlakbij te naderen.

GETIPT
De NOS was blijkbaar ook „getipt" voor deze demonstratie, want toen de leden van de PS in Burghsluis aankwamen, was er reeds een cameraploeg van het NOS-journaal aanwezig, die van de demonstratie opnamen heeft gemaakt. Het viel op, dat de RP-boot onder „schot" werd gehouden, vermoedelijk om te zien, of er niet hard(boot)handig zou worden opgetreden.
Nu, wij hebben niets dan lof voor de beheerste wijze, waarop de Rijkspolitie is opgetreden, al werden haar de nodige scheldkreten toegeroepen, evenals tot de Statenleden.

OVERTREDING
Dat de vissersschepen de vaarreglementen overtraden en in zekere zin dreigend optraden, was zonneklaar. Hun begeleiding was er de oorzaak van, dat de Statenleden geen bezoek brachten aan het werkeiland „Noordereiland", dat op het programma stond. Jammer, want dit was juist het meest spectaculaire onderdeel van het programma. In onderling overleg tussen ir. Ferguson en mr. J. van Aart-sen werd besloten dit bezoek te schrappen, teneinde elk risico van een verder treffen met de demonstranten te vermijden.
Het schelle gefluit, waarmede de Statenleden de haven werden „uitgeluid", ging op de wijde watervlakte van de Oosterschelde „de mist" in, al werd er zo nu en dan nog eens geblazen, toen de vissersschepen naast en in het kielzog van de Statenboot mee de Oosterschelde overstaken.

ZIELIGE VERTONING
Bij hel afmeren in de werkhaven te Kortgene kwamen verschillende demonstranten op het gezelschap af om pamfletten van de Aktiegroep „Oosterschelde open" uit te reiken en probeerden discussies uit te lokken. Het was gewoon zielig de „argumenten" te horen, die sommigen naar voren brachten of eigenlijk geen argumenten, want er werden uitsluitend holle frasen gebruikt. Toen gedeputeerde uit een der aanvoerders der demonstranten - een hoofd van een openbare school - op de scholieren wees, werd nog glashard ontkend, dat men kinderen had gebruikt om te demonstreren. Men hoorde alleen maar woorden: „Jullie doen niets dan je eigen zak te spekken". Op dit niveau zouden de Statenleden in debat moeten, in welke fuik zij zich terecht niet lieten vangen.
Bij het vertrek van de autobussen in Kortgene waren enkele opgeschoten knapen onder de demonstranten zo „flink" om voor de bus te gaan zitten. Een startende motor had echter al genoeg effect om „de heren" het veld te doen ruimen.
Opmerkelijk is, dat er donderdag j.l. niet gedemonstreerd is. Op die dag brachten namelijk de vaste commissies voor verkeer en waterstaat der Eerste en Tweede Kamers een bezoek aan de Oosterscheldewerken. Nu waren de vissers zaterdag binnen en zagen hun kans schoon, doch wij hebben sterk de indruk dat de vermoedelijke organisatoren rustig thuis zaten.

TOELICHTING
Voordat de Statenleden zich bij Burghsluis aan boord begaven, hadden zij in de ontvangstruimte van de Deltadienst geluisterd naar een korte uiteenzetting over de Deltawerken in het algemeen. Ir. Ferguson noemde deze werken een gedurfde onderneming, waarbij het vertrouwen op het technisch kunnen van de mensen niet teveel mag domineren; de twijfels daaraan zijn er heus wel geweest, maar van elk Deltawerkonderdeel leert men weer voor het volgende.
Ir. N. Biezeveld, hoofd van de Oosterschelde-afsluitingswerken gaf aan de hand van kaarten een meer technisch toelichting op de werken, welke nu in uitvoering zijn. Zowel aan beide oevers als midden in de Oosterschelde zijn werkeilanden aangelegd, zo op de Roggeplaat, enkele kilometers verderop, genaamd Neeltje Jans en tenslotte het zgn. Noordereiland. Tussen beide laatstgenoemde werkeilanden ligt al een damvak boven water. Er moeten vier geulen worden gedicht, waarvan de eerste over enkele km. afstand dus reeds „vol" is. Het zuidelijkste stroomgat, de „Roompot" is het belangrijkste. Hier is over een lengte van 2 km het water 30 a 35 m. diep. Zou men voor de sluiting van dit gat caissonbouw toepassen, dan zouden er caissons van 100x30x30 m. moeten worden gebouwd, die een inhoud van 30.000 ton zouden hebben. Men heeft daarom gekozen voor sluiting met basaltblokken door middel van een kabelbaan. Zoals bekend werd bij de sluiting van het Brouwershavense gat een combinatie van caisson- en kabelbaan-sluiting toegepast.
Voor de „Roompot" moet een geheel nieuwe kabelbaan worden ontworpen, waarvoor de aannemers zijn ingeschakeld, die nu een eigen ontwerp hebben ingediend. Deze kabelbaan komt op 12 pijlers van 70 m. hoogte te rusten, die van een zeer stevige constructie moeten zijn. Voor de sluiting van de twee andere stroomgaten wordt gebruik gemaakt van de kabelbanen, die zijn ingezet bij de sluitingen van de Haringvlietdam en het Brouwershavense gat. Van de eerste zullen alleen de gondels moeten worden vervangen.
Aan de bodemverdichting zal bijzondere zorg worden besteed en op het ogenblik worden proeven genomen met varianten op de rijshout-constructies, die tot nu toe zijn toegepast.
kruin van de afsluitdijk zal 11 meter boven NAP liggen. De buïtendijk krijgt een breedte van 25 meter, terwijl de binnendijk onigeveer 150 meter breed zal zijn. Op deze brede „binnenberm" — 7 meter boven NAP — wondt de autosnelweg aangelegd, met daarnaast een parallelweg en een brede strook voor recreatieve doeleinden.
Naar aanleiding van vragen verklaarde ir. Ferguson als zijn (eigen) mening geen behoefte te hebben aan een nieuwe Delltacommissie, die de afsluiting van de Oosterschelde opnieuw in studie zou moeten nemen, met alle alternatieve opilossingen, die ir. Ferguson ook niet zag. Zijn advies was en is zo snel mogelijk de Oosterschelde afsluiten.

's Middags hébben tijdens een bijeenkomst in het vroegere raadhuis van 's-Heer Arendskerke, waarin thans de afdeling milieu-onderzoek van de Deltadienst is gevestigd, enkele deskundige stafmedewerkers verschillende facetten van de afsluiting belicht. Ir. P. Santema, hoofd afdeling waterhuishouding, milieu-onderzoek en inrichtingszaken, sprak over het waarom en het hoe van het milieu-onderzoek, drs. H. L. F. Saeis belichtte biologische aspecten en drs. J. Visser gaf een toelichting op de landschapsecologische aspecten. Ir. H. Klomp ging uitvoerig in op de problemen van de waterkwaliteit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 augustus 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Hinderlijke demonstratie van vissers uit Yerseke

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 augustus 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken