Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christelijke detailhandelsschool in Zeist geopend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Christelijke detailhandelsschool in Zeist geopend

5 minuten leestijd

Deze week werd in Zeist een christelijke deiailhandelschool geopend. Daarmee Is de kroon gezet op het werk dat in 1967 begon toen reeds plannen werden ontworpen door de secretaris/penningmeester van de toenmalige Stichting Scholen der Hervormde Gemeente te Zeist, de heer J. van Sprakelaar, in samenwerking met het hoofd van de Hervormde School voor Maatschappelqk Onderwas, de heer J. F. G. Schouten en in overleg met de heer E. van Tellingen, voorzitter gewest Utrecht van,het N.p.O.V. Het,iit Ï967.ingediende plan werd door de toenmalige staatssecretaris van Onderwas; mr; Grosheide, Véïworpen (3969).:;i',_" "-.^

De initiatiefnemers bleven niet bij de pakken neerzitten, maar gingen in beroep bij de Kroon, Inmiddels waren ook aanvragen tot stichting van een Christelijke Detailhandelsschool ingediend door schoolbesturen uit Veenendaal en Hilversum, Een en ander had natuurlijk ook invloed op de Zeister plannen. De heer Deetman van het zgn. „Deelplan" werd vanuit Zeist voorzien van allerlei gegevens, prognoses, grootte van het rayon, gegevens omtrent de sector handel in de diverse gemeenten, behorend tot het rayon enz.

Dezelfde heer Deetman heeft op eclatante wijze de vestiging van de school te Zeist voor de Raad van State tegenover mr. Grosheide verdedigd en het pleit gewonnen, waarvan wij voorjaar 1971 bericht kregen.

LANDELIJK

Als de school op 1 augustus a.s. begint zal zij de 9e Christelijke Detailhandelsschool in ons land zijn. In het gehele noorden zijn er twee: één te Sneek en één te Hoogeveen, in Overijssel en Gelderland samen één nl. te Apeldoorn, in Noord-Holland één te ADVERTENTIE Amsterdam, in Zuid-Holland drie, één in Den Haag, één in. Rotterdam en één in Vlaardingen en tenslotte één in Zeeland te Middelburg. Men ziet dus, dat tot heden het gehele gebied tussen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Apeldoorn totaal verstoken was van Christelijk onderwijs in de sector Detailhandel. Dit rayon telt maar liefst 275 christelijke basisscholen met ongeveer 50.000 leerlingen.

De nieuwe school, die niet alleen met een eerste, maar ook met een tweede klas begint, zal met 65 a 70 leerlingen starten en wel in het hart van neringdoend Zeist, in het gebouw Weeshuislaan, vlak bij de Slotlaan. Tot deze plaats van vestiging is besloten na breedvoerig overleg met de ondernemers. De school is het laatste jaar voorbereid en zal straks begeleid worden door een commissie, onder voorzitterschap van de heer J. C. Hakkenberg en verder als leden vertegenwoordigers van de middenstandsorganisaties in diverse plaatsen in het rayon, zoals Woerden, Driebergen, Bunschoten/Spakenburg, enz. Het ligt in het voornemen het komende cursusjaar niet alleen op ouderavonden van basisscholen, maar ook op middenstandsvergaderingen in diverse plaatsen, zoals Wijk bij Duurstede, Vreeswijk, Doorn, Rhenen, Amersfoort, Hilversum informatie te geven over de nieuwe school en leden voor de commissies aan te trekken.

OPEmiSG

Nadat ds. H. Harkema, voorzitter van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs de vergadering had geopend, nam de voorzitter van het Nederlandse Christelijke Ondernemers Verbond de heer H, de Mooy het woord, om de school officieel te openen.

De heer H. de Mooy begon met de opmerking, dat een schoolopening op zich geen bijzondere gebeurtenis is. Het is desondanks toch dankbaar de opening te kunnen verrichten van de 9e Chr. Lagere Detailhandelsschool in Nederland. Hij stelt dat hiervoor wel moed nodig is, in 't bijzonder wanneer men ziet, dat er per jaar zo'n 5000 bedrijven sluiten. De heer De Mooy merkt vervolgens op dat, hoewel het ondernemersschap een „brok avontuur" is, er toch voor de ondernemers wel toekomstmogelijkheden bestaan. Een eerste vereiste is echter een gedegen opleiding als ondergrond om zich met veel grote onflernemln-gen te kunnen meten, "Verheugend'^'ond dé heer'De Moay het vervolgens, dat er tot op heden reeds 70 leerlingen zijn ingeschreven. De school is van start gegaan in een oud gebouw in het centrum van Zeist. Hij sprak de- hoop uit, dat de school binnen niet al te lange tijd zal kunnen beschikken over een moderne, goed geoutilleerde ruimte. Tenslotte merkte de heer De Mooy op, dat men in Nederland geen behoefte meer heeft aan een zogenaamde „schreeuwende jeugd" doch wel aan een goede „werkende jeugd". Na het uitspreken van deze woorden verklaarde de heer De Mooy de school voor geopend.

Mr. dr. A, A, H, Stolk de burgemeester van Zeist, stelde vervolgens, dat hij als burgemeester een soort collega schoolbestuurder genoemd kan worden. Hierdoor kent hij alle moeilijkheden, die er te overwinnen zijn om tot het openen van een school te kunnen overgaan. Bijzonder was mr. Stolk verheugd, dat er voor Zeist een geheel nieuw schooltype geopend is. Hij ziet dat van_ deze school als streekschool veel randgemeenten kunnen en zullen profiteren. Mr. Stolk ziet tevens als functie van de school het opleiden van mensen om later de nodige risico's te kunnen dragen. Hij besloot met de wens, dat de school zal bijdragen in het helpen van de kinderen en de gehele maatschappij.

„CHRISTELIJK"

De hr. E. v. Tellingen van het NCOV, voorzitter van gewest Utrecht, die naast andere sprekers ook het woord voerde brak een lans voor het geven van christelijk onderwijs. Hij zei verheugd te zijn, dat de school een christelijke school is, vooral in een tijd waarin het Christendom steeds minder naar voren komt. Verblijdend is het, dat men in Nederland nog steeds het christelijk onderwijs kan en mag geven. Als besluit haalt de heer Van Tellingen enige woorden aan van Savornin Lohman: „Ons volk en Europa gaan te gronde, omdat men het Evangelie niet kent". „Laat daarom", aldus de heer Van Tellingen, „de school meewerken aan het geven van een christelijk onderwijs".

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 september 1972

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Christelijke detailhandelsschool in Zeist geopend

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 september 1972

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken