Bekijk het origineel

Het NVV verbreekt gezamenlijk overleg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het NVV verbreekt gezamenlijk overleg

3 minuten leestijd

Het sociale conflict in ons land heeft gisteren een geduchte verscherping ondergaan. Op verzoek van CNV-voorzitter J. Lanser was een vergadering belegd binnen het kader van de Stichting van de Arbeid, waarvoor uitgenodigd waren, de drie vakcentrales CNV, NKV en NVV en de beide werkgeversorganisaties, het VNO en het Christelijk Werkgeversverbond. Tijdens dit beraad, dat enkele malen werd geschorst heeft de delegatie van het NVV en de heren Boon, waarnemend voorzitter en Kok, kandidaat-voorzitter van het NVV, dit beraad verlaten. Zij weigeren verder op dit niveau de werkgevers te ontmoeten.

De beide overige vakcentrales CNV en NKV betreuren de stap van het NVV. Zij wijzen erop dat deze stap een welhaast onwerkbare situatie doet ontstaan. Reeds eerder werd het overleg in de Stichting van de Arbeid ernstig bemoeilijkt, toen tijdens het overleg over de wet op de Loonvorming het CNV en NKV zich terugtrokken. Toen is wel gebleken, aldus de voorzitters van de laatste centrales hoe funest dit optreden voor het overleg is geweest.

Aanleiding voor de stap van het NW is de indruk die door het oprichten van een informatiecentrum van de werkgevers is gewekt, als zouden de werkgeversbonden zich centraal willen mengen in de cao-onderhandelingen. Deze onderhandelingen, die op dit moment ons land zo beroeren worden gevoerd tussen verschillende industriebonden en het bedrijfstakgewijze georganiseerde bedrijfsleven. Kennelijk ziet het NW hierin pen gevaar voor het welslagen van de door hen opgezette grootscheepse operatie om ons land een herverdeling van de inkomens op te leggen. Ook verwees NW-voorzitter Boon naar de onderhandelingen bij de Bierbrouwerijen, die aanvankelijk voor de bonden tot een gunstig resultaat zouden leiden, maar waar een verharding van standpunten is opgetreden, die inmiddels in deze bedrijfstak ook leidt tot het uitroepen van stakingen.

Werkgevers

De werkgevers wijzen de verwijten van het NVV van de hand. Mr. P M. H. van Boven, voorzitter van het Christelijk Werkgeversverbond meende dat tot een centraal ingrijpen bij werkgevers noch de opzet, noch de wens bestaat.

Ondertussen is de breuk niet onverwachts gekomen. In de afgelopen weken zijn verschillende pogingen gedaan om de barrières aan de onderhandelingstafels te verbreken. Vakbondskringen verwijten nu de werkgeversverbonden dat zij door hun ingrijpen bij Hoogovens en Akzo een voor de vakcentrale gunstig resultaat hebben ongedaan gemaakt. Dit zou ook bij de onderiiandelingen in de textielindustrie het geval zijn.

Ook de advertentie die de werkgevers in alle dagbladen gisteren lieten plaatsen is bij de industriebonden niet goed gevallen. De duidelijkheid waarmede het geschil tussen de bonden en de werknemers in deze advertentie uit de doeken werd gedaan, hangt volgens NKV-bestuurder Bode: „van leugens en bedrog aan elkaar". Overigens vinden de drie industriebonden de advertentie niet te moeite waard om te reageren.

In steeds meer bedrijfstakken begint het overleg rond de cao vast te lopen. In het overleg met de conservenfabrikanten, waarbij 15.000 werknemers betrokken zijn bleef een heet hangijzer de maximering van de prijscompensatie. Ook het cao-overleg met de Bovag is mislukt op de maximering van de prijscompensatie. Hierbij zijn 60.000 werknemers betrokken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 april 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Het NVV verbreekt gezamenlijk overleg

Bekijk de hele uitgave van woensdag 11 april 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken