Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Karakter Geref. religie bewaren en verdiepen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Karakter Geref. religie bewaren en verdiepen

Jaarvergadering Geref. Bond

6 minuten leestijd

Voorzegd is dat het eind der tijden zal zijn als de dagen van Noach. Er is heel wat over de eindtijd voorspeld: verkoeling der liefde, een geest der dwaling, enz. Wij willen echter niet profeteren dat het eind der dagen is gekomen. Aldus sprak ds. W. L. Tukker in zijn openingswoord tijdens de jaarvergadering van de Geref. Bond in Utrecht.

Ds. Tukker wekte op te luisteren naar Paulus die zei: „Wij hebben dan altijd goeden moed". Maar ook zei ds. Tukker dat men niet tot de altijd zwaarmoedigen behoefde te worden gerekend om oog te hebben voor de geweldige afval van deze tijd en voor Het grote verval in de kerk, althans in deze werelddelen. Ds. Tukker die sprak over „Vlucht of Toevlucht", wees er voorts dat dit niet alleen in de grote kerken speelt, maar ook in de kleine. Ook daar verstaat veel in wetticisme en vormelijkheid in plaats van een krachtig opbloeien in geestelijk leven door de kracht van het Evangelie. Ook daar leeft niet de volheid van het belijden en komt niet de totaliteit van het geloof aan bod.

„TERLOOPS"

Ds. Tukker zei voorts dat de Heere toch aan Zijn werk zovele schatten heeft gegeven- Zijn verbond en woorden. Daar is zo weinig oog voor dat velen de kerk verlaten. „Maar daarmee hebben wij de Bijbel nog niet vaarwel gezegd", zo zeggen zij om zich groot te houden. Ds. Tukker maakte zich geen illusies. "Die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen".

Kerken worden afgebroken of er wordt een andere bestemming aan gegeven of als het nog niet zover is, wordt toch de avonddienst al opgeheven. De aandacht der mensen is versohoven naar sport en televisie. In de kerk hoort men van terloopse preken en terloopse kerkgangers. Niettemin: als het Evangelie in al zijn volheid aan de markt wordt gebracht, zullen er ook kopers zijn.

Ds. Tukker wenste geen vlucht uit de kerk, al is het andere kericen gegund dat zij breder en dieper het rijke goed van het Evangelie verstaan. Maar daarom mogen wij onze post nog niet verlaten. Onze kerk moeten wij bepalen bij wat zij heeft. Ds. Tukker wilde niet meedoen met de vlucht uit de kerk, maar somde tenslotte enkele kenmerken van de kerk op waardoor men gaat begrijpen hoedanig de toevlucht in de kerk kan zijn. God woont daar. Zijn heil wordt daar verkregen.

SPIRITUALITEIT

Tijdens de middagjvergadering van de Bond refereerde drs, K. Exalto van Hasselt over „Het karakter van de Gereformeerde religie". De Herv. predikant toonde daarbij zijn specifielc historische interessen voor en kennis van de geschriften uit Reformatie en Nadere Reformatie evenals daarna en van de stromingen die naast de Geref. religie opereren. Insiders weten te vertellen dat de boekenkast van ds. Exalto (100 meter) zo'n 12.000 boeken omvat. Zo'n exact getal kon ds. Exalto niet bevestigen, wel moest tijdens zijn verhuizing naar Hasselt een grote schouw uit zijn studeerkamer verwijderd worden om nog wat ruimte te vinden. Maar dit terzijde.

Ds. Exalto begon met te vermelden dat tijdens het afscheid van zendingssecretaris ds. P. J. Mackaay en tijdens het afscheid van secretaris-generaal ds. F. H. Landsman de woorden „piëtisme" en „spiritualiteit" weer opnieuw in de publiciteit terecht kwamen. Dat is verwonderlijk. Het horizontalisme vierde toch troef? Zou er een wending gekomen zijn in de gedaehtengangen?

BINNENKAMER

Ds. Exalto vroeg zich af of ds. Makkaay's piëtisme (het hemelse en het aardse twee kanten van een zaak) wel gevuld was het de gebruikelijke inhoud en of ds. Landsman's spiritualiteit wel overeenkomst vertoonde met de Geref. spiritualiteit. Ds. Landsman's bronnen voor zijn spiritualiteit zijn het nieuwe bijbelonderzoek, de bestudering van bepaalde theologen, de verhouding met Israël en de evangelische herbezinning in de RK.-kerk, Ds. Exalto constateerde slechts een hunkeren naar warmte in een kil geworden kerk evenals een kwaad geweten dat de binnenkamer verwaarloost was.

Wat is eigenlijk de Geref. religie Calvijn verstond  er onder: alles wat God in Zijn Woord openbaarde. Hoofdpunten daaruit zijn de ere Gods en de levensheiliging. De begrenzing van de Geref. religie is te vinden in wat buiten het bestek van de Bijbel valt zoals de filosofen, bepaalde religieuze genieën, de Islam, en de Joodse wijsheid na het OT-isch Israël. 

LUTHERS TREKJE

Een ander kenmerk van de Geref. religie is het eigene, aparte, het gezuiverde, niet alleen van de leer.m aar ook van het leven. Sterker dan Luther bracht Calvijn dit naar voren. Thans heeft de Geref. Bond ook het 'Lutherse trekje dat men vlucht in de prediking alleen, zonder tuchtuitoefening. Dat deze in de praktijk niet effectief is, is geen excuus voor het feit dat deze een functie is toebedeeld. De Geref. religie dient naast de prediking ook het leven der gemeente te doortrekken.

Vervolgens behandelde drs. Exalto vier stromingen die wel onderscheiden dienen te worden van de geref. Religie: de Rooms-Katholieke, de Lutherse, de Remonstrantse en de Doopsgezinde. Tenslotte werkte hij de aard der Geref. religie nader uit. Deze is Bijbels omdat vooral de exegese van de Schrift een grote plaats heeft. Er zijn vele boeken vanuit de exegetische prediking ontstaan, welke doorspekt zijn met Bijbelteksten. Zodra deze laatste veel minder voorkomen, kan de lezer bevroeden dat in zo'n boek iets anders dan Geref. theologie wordt voorgestaan.

De aard der Geref. religie blijkt ook uit het gezuiverde: niets uit de Schrift wordt verdonkermaand, zoals ook blijkt In de belijdenisgeschriften waarin - ook voor de moderne tijd - alles net uitvoerig genoeg staat beschreven. Het synodaal geschrift „Fundamenten en Perspectieven" dat beoogde een aanvulling te geven, is in feite een ander belijdenisgeschrift. Een derde punt waaruit de aard der Geref. religie blijkt, is het irinitarische aspect.

THOMAS A KEMPIS

In de discussie ging ds. Exalto nader in op de vraag hoe het toch komt dat bij theologen als Voetius, Hoornbekius en Lodenstein zoveel waardering bestaat (naast kritiek) voor RK-mannen als Thomas a Kempis, Franciscus van Assisi en Bernard van Clairveaux. Die waardering bestaat heden nog. Ds. Exalto antwoordde dat, afgezien van het weglaten van Roomse elementen in b.v. „De navolging van Christus" door sommige uitgeverijen, de de nadruk op het bevindelijke juist zo aanspreekt. Niettemin is daarnaast gegronde kritiek gezond om tot een juiste beoordeling te komen.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Karakter Geref. religie bewaren en verdiepen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken