Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen enthousiame voor kabinet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geen enthousiame voor kabinet

Schoten voor de boeg

4 minuten leestijd

Mr. Aantjes, fractievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer, heeft een enkel schot voor de boeg van het „progressieve" kabinet-Den Uyl gelost. Gisteravond, tijdens het debat over de regeringsverklaring, benadrukte hij dat „kabinetsvoorstellen, die beogen terug te draaien hetgeen wij in de begroting 1973 reeds hadden aanvaard, de steun van de AR-fraotie niet zullen krijgen". Mr. Aantjes doelde met name op het defensiebudget en op de collegegelden over het lopende studiejaar.

„Voor ons is dit kabinet voluit extraparlementair", verklaarde de anti-revolutionaire leider in zijn speech — getiteld „Tussen hoop en vrees". „Wij zullen het derhalve niet oppositioneel, maar zakelijk-kritisch en constructief tegemoet treden; zijn daden beoordelend vanuit ons eigen program."

„Zonneklaar", noemde mr. Aantjes dat op het punt van de zetelverdeling in het kersverse kabinet niet van gelijkwaardigheid kon worden gesproken. „En daarbij verlies ik niet uit het oog", zo verklaarde de AR-fractievoorzitter, „dat twee departementen van de financieel-sociaal-economische driehoek (sociale en economische zaken) en de beide grote departementen in de bestuurlijke sector binnenlandse zaken en justitie) door christen-democratische ministers worden geleid".

Dat de AR dit over haar kant had laten gaan, moest volgens mr. Aantjes gen om „de reeds eindeloze formatie toegeschreven worden aan het verlanniet alsnog te willen laten mislukken op een minister meer aan de ene of minder aan de andere kant".

Scherpe kritiek had mr. Aantjes op de taakverdeling tussen onderwijsminister Van Kemenade en staatssecretaris Klein. De minister zal wat het wetenschappelijk onderwijs betreft worden bijgestaan door de socialistische onderminister. „Wordt het politieke karakter van het ambt van staatssecretaris op deze manier niet aangetast?", zo vroeg het AR-kamerlid zich af.

Een onderminister was zijns inziens geen assistent van de minister. „Bijgestaan wordt de minister door ambtenaren. De staatssecretaris is een politiek-verantwoordelijke bewindsman. Dat moet zo blijven", vond Aantjes.

Bijgestaan door de liberale fractieleider Wiegel hekelde mr. Aantjes de „zwerftocht" van Marcel van Dam, die bij CRM begon en via sociale zaken, economische zaken en verkeer en waterstaat bij volkshuisvesting eindigde. Wiegel zag in de huidige staatssecretaris onder drs. Gruyters zelf „een hete aardappel die van het ene naar het andere departement heen en weer werd geschoven".

KVP-fractieleider mr. Andriessen zag niet in waarom er bij volkshuisvesting en ruimtelijke ordening „een ombudsman voor huurzaken met staatssecretariële bevoegdheden" nodig was. Het scheppen van een tweede staatssecretariaat op dit ministerie ten behoeve van Van Dam vond de KVP-er „overbodig en dus onjuist".

Het record van 17 onderministers in een regeringsploeg werd door verschillende sprekers op de korrel genomen. Wiegel meent dat de wijze waarop de staatssecretarissen bij elkaar gegrabbeld en gegraaid waren alle perken te buiten ging.

„Baantjesjagerij, een ander woord heb ik er niet voor", zei hij. 

MOTIE

DS'70-fractieleider, dr. W. Drees jr., wilde de Kamer zelfs een politieke uitspraak over de behoefte aan onderministers ontlokken. Hij deponeerde daarom vanmorgen — bij de hervatting van het Kamerdebat over de regeringsverklaring — een motie op de regeringstafel. Hierin sprak DS'70 als haar oordeel uit dat „de gevolgde gedragslijn niet in het belang van een goed landsbestuur was". Drees wees erop dat het aantal staatssecretarissen niet is afgestemd op de behoefte aan zo doelmatig mogelijke verdeling van de werkverdeling, maar in belangrijke mate is ingegeven door het verlangen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan partijpolitieke eisen. Volgens Andriessen, Wiegel, Aantjes en Drees moest dit „staatssecretarissenrecord" met name worden toegeschreven aan het linkse deelkabinet, aan welks bewindslieden door de PvdA, de PPR en D'66 — onder drastisch gewijzigde omstandigheden — zolang is vastgehouden.

AR-voorman Aantjes signaleerde een nieuwe „bron van ellende": het kiezen van de staatssecretarissen door de formateurs en niet door een eigen minister. „Behoort een tussentijdse persoonswisseling tot de reële mogelijkheden", wilde hij van de nieuwe premier weten.

NIET VEEL GEESTDRIFT

De kamer ontving het nieuwe kabinet zonde ral te veel enthousiasme. In het algemeen werd een afwachtende houding aangenomen. Gejuich kwam alleen uit de hoek van de PvdA. De opvolger van Den Uyl als socialistisch fractievoorzitter, drs. Ed van Thijn, begroette de rode ploeg met de witte rand zeer luidruchtig positief.

„Het kabinet heeft zich gepresenteerd", aldus Van Thijn, „met een regeringsverklaring die klonk als een klok. Een klok waarvan de klepel links hangt".

„Uit de nood geboren?", grapte de socialist — zijn voorganger lippendienst bewijzend — zich af. „Uit de nood geboren? Maar van die nood is inmiddels wel een deugd gemaakt!"

Drs. Van Thijn merkte op dat de PvdA zich parlementair gebonden achtte aan dit kabinet. „Gehoord de regeringsverklaring kost het ons geen moeite om het vertrouwen uit te spreken in de gehele ministersploeg". Zoals te verwachten was stond hij hiermee in scherpe tegenstelling met de liberale leider Hans Wiegel. Deze wees er — in 

(Vervolg op pag. 3) 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Geen enthousiame voor kabinet

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 mei 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken