Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dialoog met de Moslems: presentie en/of bekering?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dialoog met de Moslems: presentie en/of bekering?

HERVORMDE SYNODE:

6 minuten leestijd

Ernstige gevaren ziet de Veenendaalse predikant ds. G. Wursten in het gesprek tussen het Christendom en de Islam opdoemen. Ter Hervormde Synode die in Driebergen rapporten van de Hervormde Zending en de Gereformeerde Zendingsbond over 1972 behandelde, vond hij een overeenkomstig aspect als het moralistische levensgevaarlijk. Glijdt het Christendom niet ongemerkt over naar het sociale, culturele, economische enz? Is het Christelijk geloof niet exclusief? Is Christus niet de enige neg tot behoud en niemand anders? Betefcait dat exclusieve Christendom voor de andere religies niet iets onverstaanbaars, of zelfs onuitstaanbaars?

Dr. Wursten ging daarbij in tegen een passage van het rapport van de Hervormde Zending waarin mededelingen werden gedaan over de laatste jaren, op gang gekomen dialoog met de Islam. Daar werd tussen haakjes geconstateerd dat het theologisch denken wijzigingen onderging, b. v. dat de opvatting over het Christendom verschuift van exclusief naar inclusief. Ds. Wursten stelde daartegenover dat de Christelijke gemeente een totaliteit is, gevuld met volheid van de H. Geest. In de CJhr. gemeenten is er de eenheid van het Licht dat uitstraalt en aantrekt.

Ook enkele andere sprekers waren niet zo gelukkig met de tegenwoordig opduikende gedachte van „Christelijke presentie" op het zendingsterrein. Met die presentie wordt dan bedoeld dat men'niet in de eerste plaats uit is op het inaken van bekeerlingen, „maar op verzoening en genezing van verbanden en verhoudingen in vaak zo geplaagde samenlevingsvormen". Kort samengevat betekent Christelijke preventie sociale en-culturele dienstverlening ten behoeve van en waar mogelijk samen met Moslems.

Ds; H. Smits uit Ingen (Gld) stelde dat men weliswaar af moet van de oude- -methodistische bekeringsmethoden, maar moet men dan t. a. v. de Moslems geen oproep tot bekering meer doen uitgaan. Hij constateerde dat bij het huldigen van deze „presentie"- opvattingen de Hervormde Raad voor de zending zelf de schuldige is dat er twee zendingsorganisaties in de Hervormde Keek zijn. Bij een dergelijk humaniserend geschrijf maakt men terecht bezwaar tegen bepaalde tendensen bij de Hervormde zending.

Ds. Ph. A. Warners stelde nog andere aspecten aan de orde, namelijk waar In het Hervormde zendingsrapport staat dat een pluriforme wereld vraagt om een pluriforme zending. Als die pluriformiteit al te sterk wordt beklemtoond, zo zei ds. Warners, is er dan nog wel een missionair elan over? Lopen wij niet gevaar aldus het terrein kwijt te raken aan de geloofszendingen?

TWEE OPVATTINGEN

Uitgebreid citeerde het rapport van de (algemene) Hervormde zending een artikel van David A., Brown die in dienst van de Church Missionary Society 10 jaar in de Soedan werkte en een groot aantal overeenkomsten tussen de Islam en het Christendom ontdekte. Weliswaar ziet hij de fundamentele verschillen, maar het is goed in de discussie niet aan de overeenkomsten voorbij te gaan.

Daarbij komt nog dat het Hervormde rapport het bestaan signaleerde van twee, completaire, zendingsopvattingen die reeds in de Bijbel voorkomen. De eerste is dan dat de heilboodschap moet worden uitgedragen zodat men zich bekeert, tot de kerk die als de ark van Noach wordt gezien, want de wereld gaat ^ snel zijn ondergang tegemoet. Kortom: prediking is het licht van de eindtijd. De tweede opvatting meent dat de belofte van het Koninkrijk Gods tevens de hele schepping van de wereld inhoudt. „Gods rebelse wereld dient te allen tijde te worden gezien in het licht van de hoop", zo zegt het rapport letterlijk, dat verder opmerkt dat volgens deze tweede opvatting de nadruk er op wordt gelegd dat Christenen aanwezig zijn als getuigen, waarbij hun deelneming wordt gevraagd aan het moeizame leven in deze wereld. „Het gaat om sociale en politieke verantwoordelijkheden van Christenen en de kerk, om dialoog en ontmoeting."

GEGOOCHEL

Tegen deze opvattingen trok met name de jonge Thoolse predikant ds. A. de Reuver van leer. Het „present-zijn", zo merkte hij op, formeert een heilsuniversalisme dat onbijbels is en het fundament van de missionaire opdracht vermolmt. Het fundament moet zijn de prediking van de bekering en vergeving van zonden. Ds. De Reuver bespeurde achter deze opvatting een monistisch Godsbeeld maar de H. Schrift geeft daarentegen reden om te spreken van de dubbelheid Gods; toorn en liefde. 

Drs. De Reuver vond de uiteenzetting van de twee complementaire opvattingen slechts een gegoochel met de Schrift. Hij had de moeite genomen de verwijsplaatsen naar de Bijbel na te gaan en constateerde dat er wel een erg scheve voorstelling van zaken werd gegeven. Zijn conclusie was: In het gericht kan mij gevraagd worden: „Ik had een eeuwige schuilplaats nodig, maar u gaf mij een tijdelijk-dak en nu lijd ik pijn in deze vlam" (volgens Lucas 15).

Daarmee haakte de Thoolse predikant in op de woorden van een gaste ter synode, mej. ds. A. Lumentut (36) die ais secretaris van de synode van de Chr. Kerk van midden-Celebes tot de Hervormde synode een toespraak hield, voordat de zendingsrapporten ter sprake kwamen. Zij stipte enkele overeenkomsten aan tussen Nederland en Indonesië, zoals de instelling van de jeugd in de maatschappij en in de kerk: wie bekommert zich om hen die hun nood niet kwijt kunnen?

De Chr. Kerk van Midden-Celebes die 150.000 leden in 258 gemeenten met 65 predikanten omvat, bestaat thans zo'n 90 jaar. Maar de problemen van eertijds voor de komst van de zendelingen - de valse goden van oorlog en bijgeloof - bestaan ook nu, hoewel men al zolang bezig is te vertellen dat het Koninkrijk van Christus op aarde zou komen. Die valse goden behoeven ook niet beelden van mensen en dieren te zijn, maar het kunnen ook ideologieën zijn. De kerk van Celebes probeert haar leden bewust te maken, zei ds. Lumentut,' van hun verantwoordelijkheid als Christen in hun eigen functie en in hun dagelijks wérk. Daartoe zijn cursusen gestart voor politici, dokters, landbouwers, onderwijzers enz. Het gaat om de verdieping van het kerklid zijn in de samenleving. 

D Ds. Lumentut signaleerde overigens een morele en geestelijke crisis, zoals de jongeren die verslaafd zijn aan drugs, pornografie e.d. Maar daartegen stelde de Indonesische predikant dat „Zijn Koninkrijk hier en nu kome. Hier en nu zijn wij de zending van Christus." Sommige mensen denken over de kerk aldus: „Ik was gevangen en u sloop heimelijk weg naar uw kapel en bad om mijn bevrijding. Ik was ziek en u dankte God voor mijn gezondheid. Ik was dakloos en u verkondigde mij de geestelijke schuilplaats. Ik was eenzaam en u liet me alleen om voor mij te bidden, U lijkt zo heilig, zo dicht bij God, maar ik ben nog steeds erg eenzaam, hulpeloos en hopeloos."

Ds. Lumentut zei dat het zou kunnen zijn dat er iets ontbreekt aan ons Christendom, namelijk de schakel tussen ons gebed en/of eredienst en het dagelijks leven. Haar toespraak werd met een fors applaus besloten.

Het was duidelijk in de discussie te merken dat velen hun instemming .betuigden met het streven van de Hervormde zending om in ieder geval het gesprek met de Moslems gaande te houden. Een uitspraak werd overigens niet gedaan. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Dialoog met de Moslems: presentie en/of bekering?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken