Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Kerkappèl '73'' bracht 16 pct meer geld binnen

COMMISSIE GELDWERVING

4 minuten leestijd

De Hervormde landelijke commissie geldwerving heeft een „Verslag van het landelijk financieel Kerkappèl '73 van 15-27 januari 1973" uitgebracht. Daarin is sprake van een gemiddelde inkomstenverhoging van 16% ten opzichte van 1972 en van een stijging van 50% in 1973 ten opzichte van 1971.

Deze cijfers hebben betrekking op de Hervormde actie „Trouw moet blijken" van januari 1972 en het resultaat in de Hervormde gemeenten, die serieus hebben meegedaan aan de interkerkelijk gestimuleerde voortzetting, de actie „Kerkappèl '73" van januari 1973. „Ook nu is weer gebleken, dat die gemeenten, die zich het meest nauwkeurig aan de richtlijnen hebben gehouden — d.w.w. openheid en inspraak ten aanzien van de begroting, persoonlijk brengen/halen — ook de beste resultaten boekten," aldus de commissie in het verslag. In het verslag staan weinig cijfers, en een definitief overzicht kon (nog) niet worden gegeven, omdat de commissie de daarvoor benodigde gegevens nog niet in voldoende mate uit de plaatselijke gemeenten kon ontvangen.

JUISTE WEG
Maar gezien de wel reeds bekende resultaten meent de commissie ,,dat wij met deze methodiek van de geldwerving voor de plaatselijke gemeenten op de juiste weg zijn. Hierin worden wij ook dit jaar versterkt door eclatante voorbeelden". Genoemd worden twee gemeenten, die — met andere — aanvankelijk niet mee wilden doen aan „Kerkappèl '73", „want bij ons kan zoiets niet". In Rijswijk (Z.-H.) steeg de opbrengst van ƒ 228.000.- naar ƒ 294.000.- (+30%) en in Zwolle van ƒ 692.000.- naar ƒ 930.000.- (+34%). Ook noemt de commissie enkele resultaten van het via „Kerkappèl '73" overstappen van het stelsel van hoofdelijke omslag (HO) naar vrijwillige kerkelijke bijdrage (VB): Borne van ƒ 70.000.(1972, HO) naar ƒ 80.000.- (1973, VB, + 14%) en Leusden van ƒ 75.000.- (1972, HO) naar ƒ 106.500.- (1973, VB, + 42%).

MINDER GOED
In het verslag wordt ook gewag gemaakt van Hervormde gemeenten met goede resultaten in 1972, maar minder goede in 1973. „Meestal kwam dat, omdat men er te licht aan tilde en men zich minder heeft ingespannen. Men dacht dan. het gaat toch wel. Natuurlijk waren er ook de structurele problemen die moeilijkheden gaven en de resultaten van dit jaar negatief beïnvloedden (interne ruzies/gebrekkige organisatie/geen ambtsdragers enz.). Maar over het algemeen durven wij vol dankbaarheid te constateren, dat de gemeenten, die normaal functioneren en zich oprecht hebben ingespannen, hiervoor ook werden beloond."

ANDERE KERKEN
Tot zover uit het verslag van de commissie geldwerving over de landelijk met publiciteit, foldermateriaal, richtlijnen enz. bevorderde actie voor een financieel appèl ten gunste van de plaatselijke(!) kerkelijke inkomsten. De Gereformeerde Kerken registreerden een opbrengst van 18% meer dan in 1972 en de R.K. Kerk 23% meer. Van de Lutherse Kerk, de Remonstrantse Broederschap en de Oud-Katholieke Kerk, die dit jaar eveneens interkerkelijk voor het eerst het oorspronkelijk Hervormde initatief van „Trouw moet blijken" (jan. 1972) voortzetten, is nog geen indruk van het resultaat in cijfervorm te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken