Bekijk het origineel

Bestemmingsplannen moeten sneller goedgekeurd worden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bestemmingsplannen moeten sneller goedgekeurd worden

B, en W. Rijssen over hoge aantal woningzoekenden in begroting:

3 minuten leestijd

(Van onze correspondent) Nog net voor de landelijke begroting hebben B. en W. van Rijssen kans gezien de gemeentebegroting sluitend en compleet met een post „Onvoorziene uitgaven" van ƒ 108.155,- aan de raad aan te bieden. De ontwerpbegroting die op 18 oktober a.s. in de raadsvergadering behandeld zal worden, is zo goed uitgevallen, dat besloten werd de gemeentelijke belastingen dit jaar niet te verhogen.

Dit gunstige resultaat is voornamelük bereikt door een uitkering die het gemeentebestuur ontvangt om zijn historische stadskern (acht hectaren voor Rijssen). Dit bedrag 255.200,- zal worden gebruikt ter bestrijding van eventuele toekomstige tekorten van de sanering en reconstructie van de kern van Rijssen. Het bedrag, 2 pet. dat tot nu toe voor dit doel en ook voor 1974 werd gereserveerd, komt te vervallen, waardoor de gemeentebegroting uiteindelijk met^ ƒ 160.214,- gunstig is beïnvloed.

Hoewel de gemeentebelastingen over het komende jaar niet zullen worden verhoogd, hebben B. en W. toch hogere opbrengsten geraamd. Dit is het gevolg van de toename van het aantal belastingplichten, en bijvoorbeeld de secretarieleges. In het waterschap Regge en Dinkel is een werkgroep onroerendgoedbelasting belasting gecreëerd. Het streven van de commissie is nog voor het eind van dit jaar een modelontwerp aan te bieden. B. en W. van Rijssen schrijven in hun nota dat zij graag zouden zien dat een dergelijke vordering door Raad werd vastgesteld, zodat met ingang van het jaar 1975 de onroerend-goedbelasting kan worden geheven.

Dan zouden ook de andere gemeentelijke belastingen en rebributies kunnen worden herzien. ïn de begroting wordt dit keer geen opsomming gegeven van de nog uit te voeren kapitaalswerken. B. en W. zeggen echter, het voornemen te hebben dit jaar de raad een investeringsschema aan te bieden waarin de kapitaalswerken tot en met 1978 zijn opgenomen. Het totaalbedrag bedrag dat beschikbaar is gekomen aan financieringsmiddelen is ƒ 6.866.923,- Hoewel lager dan vorig jaar moet volgens B. en W. dit bedrag lot tevredenheid stemmen, aangezien er in de vorige periode in verband met de bouw van het stadhuis tot een aanzienlijk bedrag concsolidatieleningen werden verkregen.

NOORDELIJKE UITBREIDING

De voorraad bouwgrond in Rqssen is uitgeput. Gedeputeerde Staten hebben nog steeds geen goedkeuring gehecht aan de bestemmingsplannen Braakmanslanden en Hadslagen. De in het plan Noord gelegen industriegronden zijn bijna alle verkocht, zodat gedacht wordt aan uitbreiding nog verder naar het noorden over Maatgraven. De woningbouw in Rijssen maakt een moeilijke tijd door. Heden zijn er nog steeds 550 woningzoekenden. Om hieraan te voldoen zou GS de bestemmingsplannen in een sneller tempo moeten goedkeuren. Op de vraag of hier veel mensen uit het Westen naar deze huizen komen, blijkt dat op een totaal van 380 woningen slechts 31 mensen niet uit de gemeente kwamen.

Het bestuur van de stichting „Gelders studiefonds" vindt dat de opleiding voor fysiotherapie moet worden gerangschikt onder de rijksstudietoelageregeling voor het hoger beroepsonderwijs. Daardoor zal het mogelijk zijn van rijkswege toereikende studietoelagen te verstrekken.

Het bestuur der stichting heeft dit geschreven aan de Minister van Onderv/ijs en Wetenschappen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Bestemmingsplannen moeten sneller goedgekeurd worden

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken