Bekijk het origineel

Terughoudendheid bij aanleg nieuwe wegen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Terughoudendheid bij aanleg nieuwe wegen

Verkeer en tvaterstaat

4 minuten leestijd

(Van onze parlementsredacteur) In de komende jaren zal de grootst mogelijke terughoudendheid worden betracht bij de aanleg van wegen. Niet alleen omdat er geen geld voor is, maar vooral omdat het kabinet-Den Uyl vindt dat aan een verdere aantasting van de landelijke gebieden en van het leefmilieu in de steden paal en perk moet worden gesteld. De overheidsbijdrage aan het rijkswegenfonds zal het komend jaar dan ook f 80 miljoen minder zijn. Het resultaat is dat f 742 miljoen beschikbaar komt voor aanleg en uitbreiding en f 225 miljoen voor onderhoud van rijkswegen.

Minister Westerterp (verkeer en waterstaat) deelt een en ander mee in de toelichting op de begrotingscijfers van zijn departement. Hij verwacht dat door de bij een groeiend wegennet stijgende onderhoudskosten de komende jaren een ongeveer gelijkblijvend bedrag voor aanleg van nieuwe wegen beschikbaar zal komen.

Aan het vijfjarig u'tvoeringsprogramma 1974-1978 zal 109,5 km autosnelweg worden toegevoegd: • rijksweg 7 Hoorn -^Den Oever; !• rijksweg 15 Hessen - Babberich; l#rijksweg 27 Rijksweg 1 - Huizermeent; rijksweg 35 Borne - Hengelo; rijksweg 50 Apeldoorn - Heerde; • rijksweg 50 Emmeloord - Lemmer.

Het achterblijven van de uitbreiding van het rijkswegennet bij de verkeersontwikkel'ng zal tot gevolg hebben — aldus minister Westerterp — dat de „files" in de spitsuren zullen toenemen. Daarom is het zijns inziens nodig naast andere veiligheidsmaatregelen verkeersignaler'ng toe te passen. Het is de bedoeling dit jaar een begin te maken met een proef met een uitgebreid signaleringssysteem op rijksweg 13 (Rotterdam - Den Haag).

Verbreding

Aan verbreding van bestaande wegen geeft de regering voorkeur boven aanleg van nieuwe. De driehoek van autosnelwegen binnen de Randstad (Amsterdam-Den Haag - RotterdamUtrecht) wordt plaatselijk verbreed. De in verhouding zeer grote verkeersdrukte in het westen noodzaakt tot dergelijke maatregelen, aldus de bewindsman van verkeer en waterstaat.

Het uitgavenpalcket (met inbegrip van PTT en rijkswegenfonds) beloopt voor 1974 ƒ5,44 miljard (een Stijging van ƒ 312 miljoen ofwel zes procent in vergelijking met dit jaar). Slechts in twee sectoren — namelijk PTT en ,,droge waterstaat" (wegen, bruggen) — werd minder geraamd: respectievel'jk. ƒ 28 miljoen en ƒ 43 miljoen. Alle overige uitgaven vertonen een opgaande lijn. Het meest de subsidies aan het openbaar vervoer: ƒ567 miljoen tegen ƒ 439 miljoen in 1973.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer staat bij het kabinet in een goed blaadje. Het bedrag dat is uitgetrokken om bij te passen 'n de verliezen van de vervoersbedrijven

Kentekenregister

(Van onze parlementsredacteur.) Minister Westerterp (verkeer en waterstaat) verwacht dat de automatisering van het kentekenregister van motorvoertuigen in liet begin van 1975 een feit zal zijn. De registratie zal worden geïntegreerd met de WA-registratie en de registratie voor de komende verplichte autokeuring.

De bewindsman laat dit weten in de toelichting op de begrotingscijfers en plannen van zijn departement. Deze registratie wordt zodanig opgezet dat de mogelijkheid bestaat dat één waarneming gebruikt kan worden voor controle van de motorrijtuigenbelasting en andere wettelijke verplichtingen. zal met ƒ 128 miljoen stijgen tot een totaal van ƒ 567 miljoen. Alleen de rijksbijdrage voor de NS is aanzienlijk lager dan de directie voor 1974 denkt nodig te hebben. Uitgetrokken is een, bedrag van ƒ 338,8 miljoen (tegen ƒ 271' miljoen in 1973). Een werkgroep — waarin zitting hebben verkeer en waterstaat, financiën en NS — bekijkt momenteel hoe het tekort over '74 meer in overeenstemming kan worden gebracht met het op de begroting uitgetrokken bedrag.

Eenheid

Gestreefd wordt naar een eenheid varr tarieven en biljetten van buSj. tram en trein. Veel aandacht is — atdus de min'ster — nodig voor de problemen van het overstappen.

Om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem van de autowrakken wil de regering een statiegeld invoeren bij de aankoop van nieuwe auto's. Gedacht wordt aan een uniform statiegeld dat bij inlevering van de afgedankte wagen wordt terugbetaald. Deze maatregel zal — zo verwacht men in „Den Haag" — een stimulans ziijn de afgedankte aula's op de schroothoop te krijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Terughoudendheid bij aanleg nieuwe wegen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken