Bekijk het origineel

VVD-fractie komt met alternatieve begroting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VVD-fractie komt met alternatieve begroting

4 minuten leestijd

(Van onze parlementsredacteur) De stijging van de belastingdruk met 0,6% — de financiële consequentie van de plannen van het kabinet-Den Uyl — is voor de WD-fractie in de Tweede Kamer onaanvaardbaar. Deze drukverzwaring, die naar scliatting ruim één miljard gulden zal opbrengen, legt naar het oordeel van de liberalen een te zware last op de bevolking.

Verder dan een stijging met 0,2% — opbrengst 3 è 4 bonded miljoen — wil de WD niet gaan, mede omdat aan enige dnikverzwaring niet te ontkomen valt. Om de lagere inkomsten voor de schatkist — zo'n zeshonderd miljoen gulden — te vereffenen, komen de Liberalen met „een alternatieve Rijksbegroting".

In deze tegenbegroting wordt de compensatie grotendeels gezocht in bezuinigingen. Voorgesteld zal onder meer worden om: • het 'Collegegeld niet terug te schroeven naar 500 gulden; • het huur- en bouwbeleid van de ministers Schut en Udink voort te zetten; • de CRM-uitgaven en de ontwikkelingshulp te verlagen.

Fractie-voorzitter Wiegel voegde er gistermorgen - bij de aankondiging van de tegenbegroting - aan toe dat onder geen enkele voorwaarden aan de bijstandszaken op het CRM-budget) getornd mag worden. Anders was dat met de begroting van ontwikkelingssamenwerking. De voorgestelde verhoging met 20 pet. ging hem veel te ver. Er zijn nog ettelijke - wel begrote, doch nog niet uitgegeven - miljoenen aanwezig. Dit „stuwmeer" moet eerst maar eens aangesproken worden, vond Wiegel.

Wat het woningbouwbeleid betreft, zoekt de WD het in een beperking van de woningwetbouw en in een uitbreiding van de particuliere bouw. Het door minister Gruijters gelanceerde bouwprogramma van 135 a 140 duizend woningen noemde de liberale leider „aan de lage kant".

Het plan van het kabinet om de inflatiecorrectie niet door te laten gaan, stuit op fel verzet bij de liberale fractie. Wiegel betitelde het als „stiekeme diefstal" wanneer de regering door inflatie aan extra inkomsten Icomt. Het achterwege laten van de correctie betekent niet alleen een belastingverhoging van 7 a 8 pet. voor de middengroepen, maar tevens een verkleining van het vrij besteedbaar inkomen. gen. Het onderhoud kost dikwijls meer dan de jaarlijkse huurverhoging van 6 pet, die de woningeigenaars niet voorgeschoteld krijgen.

De voorgestelde maatregelen om de positie van de zelfstandigen te verlichten vond de liberaal onvoldoende. Hij zal ook 30 miljoen gulden meer vragen, zodat de lijn die door het kabinet-Biesheuvel is uitgestippeld kan worden doorgetrokken en de oude-dagvoorziening kan worden bijgeschaafd. Een van de weinige zaken die Wiegel

„O, nog lang niet. Misschien zijn ze nog niet eens in de buurt van Woerden, Ik weet het niet". „Hoe komen jullie zo gauw hier?" „Op schaatsen baljuw". „Zo, hoe is het ijs?" Moeder Arends begreep niets van al dat gevraag, maar zij had respect voor de dappere baljuw, die zonder enige angst of gejaagdheid te tonen maar kalm vroeg. „Hoe is het ijs, jongens?" „Slechts baljuw, slecht. Het dooit stevig".

„Mooi, dat mag ik horen", zei de baljuw opgewekt.

„Wat moet er gebeuren, baljuw? Ze komen vast hier langs".

„Natuurlijk", vond de baljuw, „Gelukkig, dat wij waakzaam zijn geweest! Zo gauw mogelijk moeten alle weerbare mannen en jongens in „De Maan" komen. Ik kom direct".

De beide boerenjongens verlieten snel het vertrek.

„Nu moet het er nog op los, Arends", zei de baljuw.

„Ja", antwoordde deze, „God helpe ons. Wat moeten wij zonder wapens beginnen?"

Hij keek zijn vrouw en dochter aan: moest ook dat nog over hun hoofd komen?

„Wij zullen hem dat eens aardig leveren", zei de baljuw opgewekt. „Luxembourg zal weten, dat de boeren van Nieuwkoop nog meer kunnen dan varkens mesten".

En hij lachte hartelijk, een lach, die aanstekelijk werkte.

„Heb je een plan?" vroeg Arends dan.

„Een prachtig plan", meende de baljuw en dan ernstig: „Als God ons helpt dan zet niet een Fransman een voet in het dorp!" „Hoe wil je het doen?" „Wij gaan straks met z'n allen de weg naar Woerden op. Links en rechts slaan wij het ijs stuk. Het „gebochelde duiveltje" is dan wel gedwongen over de smalle weg te komen. De weg hogen wij op, wij maken een barricade. En laat hij dan maar opkomen!" Tintelend van geestdrift ontvouwde de baljuw zijn lumineuze plan. Zijn geestdrift deelde hij aan de aanwezigen mee. in de Rijksbegroting 1974 is meegevallen, is het defensie-budget. Een eventueel VVD-voorstel om op deze begroting hier en daar wat recht te trekken, rekende de liberale fractievoorzitter desondanks niet tot de onmogelijkheden.

rB

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

VVD-fractie komt met alternatieve begroting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken