Bekijk het origineel

Oude Testament

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Oude Testament

2 minuten leestijd

We zingen in Psalm 27: Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou... Dat is door en door Oudtestamentisch. We worden ervoor gewaarschuwd en bewaard om overgeestelijk te denken, spreken en doen. God neemt dit leven, hier en nu, concreet, ernstig.

Vrede berust, naar wat het Oude Testament er over leert, op hechte verhoudingen, op een vaste orde. Verstoring daarvan jaagt de sjaloom op de vlucht. Vrede is er tevens als vrucht van een verbondsverhouding. Vriendschappelijke verhoudingen worden vastgelegd en bekrachtigd in een verbond, voor Gods aangezicht plechtig gesloten.

God gaat ook een verbond aan. God behaagt het om Zich op de wijze van het Verbond te openbaren. Zo gaat de Heere om met de mens. Zo was het voor de val, in het paradijs. Zo werd het nog heerlijker en vaster na de zondeval. Daar was het verbond der werken. Daar werd afgekondigd h«t verbond der genade.

BI God geeft ware vrede, die zeer bepaald dan ook genoten wordt in loyaliteit jegens Hem. De vrede is gebonden aan het dienen van God.

Deze vrede wordt door God niet maar gegeven, maar ook verkondigd. Denk eens aan het optreden van de profeten. De vrede kan niet, naar hun boodschap, samengaan met de zonde, de afval van God. Vandaar de oproep tot bekering. Alleen door ware wederkeer wordt de vrede, de sjaloom, blijde werkelijkheid. De valse profeten slaan dat juist over. Zij prediken vrede, maar zonder de noodzaak van en de oproep tot bekering. Zij spreken van: „vrede, vrede, en geen gevaar." Zij helen de breuk op het lichtst. Hoe is hun woord gelogenstraft.

Al meer wordt in de profetische prediking en zo ook bezongen in de Psalmen, de vrede de verwachting van het hell-in-de-eindtijd. AI duidelijker wordt gezien, dat in deze bedeling de volle vrede er niet komt. Eerst met de komst van de Messias zal deze doorbreken. Vrede is in het Oude Testament meer een werkelijke situatie, concreet aanwijsbaar, dan een innerlijke toestand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Oude Testament

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken