Bekijk het origineel

Geref. sociale academie legt verantwoording af

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geref. sociale academie legt verantwoording af

BROCHURE OVER DOEL EN OPZET

5 minuten leestijd

De reeds meermalen hier genoemde Gereformeerde Sociale Academie in oprichting, die mogelijk vanaf februari volgend jaar alvast kan starten met een spoedopleiding en - voorlopig nog zonder subsidie - vanaf het cursusjaar 1974-75 met een dagopleiding in Ermelo, heeft zich op heldere wijze aan de belangstellenden gepresenteerd. Zojuist liet men namelijk een 44 pagina's dikke gedrukte brochure verschijnen, waarin zo ongeveer alles staat, wat u eventueel weten wilt over deze reformatorische academie. „Motief en verantwoording" luidt de ondertitel van dit werkje „Naar een Gereformeerde Sociale Academie".

Men weet de voorgeschiedenis: de "Stichting ter Bevordering van Geref. Sociaal Pedagogisch Onderwijs (voorzitter de Hervomde ir. J. van der Graaf, secretaris de Christ. Gereformeerde W. Huizder en penningmeester drs. R. van Bochoven, die tot de Geref. Gemeenten behoort) heeft sinds mei 1972 zeer hard gewerkt om tot de oprichting van een nieuwe reformatorische academie te komen. Directe aanleiding zou men de ontwikkelingen aan de academie „De Horst" in Driebergen kunnen noemen; zelfs zo, dat de minister van onderwijs destijds dreigde, deze verpolitiekte politieke en verlinkste sociale academie niet meer te subsidiëren. Voor een nieuw te stichten opleiding bestond al spoedig grote belangstelling in geheel der brede kring der Geref. gezindte: Hervormden, Geref., Chr. Geref., Geref. Gemeenten enz.

BEGINSELVERKLARING
Een theologische commissie van de predikanten K. Boersma (Chr. Geref.),S. Meyers (Herv), dr. W. H. Velema, (Chr. Geref.), D. Rietdijk (Geref. Gem.) en H.J. Smit (Herv) zette zich aan de arbeid om een beginselverklaring op te stellen, die in de brochure staat afgedrukt. De grondslag van de stichting — ontleend aan de uitvoeriger beginselverklaring — luidt: „De stichting grondt zich op en gaat uit van de Bijbel als de gezaghebbende openbaring „van Godsweg zoals de Reformatie — met name de Gereformeerde Reformatie — die heeft beleden in de Drie Formulieren van Enigheid". 
Het boekje zet verder alles, wat al eerder verspreid bekend werd, nog eens netjes op een rij: de vooruitzichten, het prognoserapport van de PCBB, de planprocedure en de plannen; de financiën die voor een deel juist en vooral van de diakonieën moeten komen, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en zo meer. De beginselverklaring telt liefst 18 artikelen waarvan wij er enkele kort aanduiden. Zo lezen wij:"Wij respecteren de kerken, ondanks ons verdriet over de gescheidenheid": „Omdat God in Zijn Evangelie de hele mens aanspreekt en begeert te genezen, zien wij het als onze opdracht om vanuit de Bijbel niet alleen de mens in nood te helpen, maar ook in het algemeen mensen te begeleiden op hun weg door de wereld". "Onze solidariteit met de maatschappelijke orde gaat samen met een kritische instelling vanuit de Bijbel"; "De profetische roeping van de christen stempelt het maatschappelijk werk. Evangelisch-maatschappelijke arbeid heeft geen propagandistische inslag. Zij werpt vruchten af voor het Koninkrijk van God" en "het uitzicht op een nieuwe hemel en de nieuwe aarde voedt onze hoop en houdt ons actief".

STUDIERICHTINGEN
In de brochure wordt ook ingegaan op de vorm van onderwijs, die een sociaalpadagogische academie is, op de vier studierichtingen (maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, orthopedagogisch inrichtingswerk en personeelswerk).

Naast gegevens over fiscale aspecten, het financieel appèl en een lijst van personen, die de zaak der academie van harte aanbevelen, is een meer beschouwelijke bijdrage opgenomen. „Christelijk dienstbetoon in onze tijd". Hierin wordt op kernachtige wijze de opdracht vanuit de Schrift geschetst, die elk mens en zeker de christen heeft in de samenleving. Een goed artikel, dat wij hartelijk ter lezing en vooral ter bezinning aanbevelen.
Wie in het bezit wil komen van de brochure kan zich wenden tot het secretariaat van de Stichting ter bevordering van Geref. Soclaal-Paedagogisch Onderwijs, postbus 9019 te Dordrecht. Bijdragen voor genoemde stichting dient men te storten op girorekening 290.63.30 t.n.v. deze stichting te Vleuten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Geref. sociale academie legt verantwoording af

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken