Bekijk het origineel

Leefplezier en belastingaftrek redenen voor aankoop woning

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leefplezier en belastingaftrek redenen voor aankoop woning

4 minuten leestijd

AMSTERDAM - Uit een in opdracht van de Amro-bank in^gesteid onderzoek blijkt, dat er vorig jaar 150.000 huizen zijn gekocht. Ongeveer 100.00 kopers hebben hiervoor kortere of langere tijd gespaard. Het bij de aankoop neergetelde „eigen geld" bedroeg gemiddeld f 21.000,—. Ruim 47 pet van de kopers heeft het eigen geld gespaard op een spaarbankboekje. (In 1972 vier |x;t rente). In algemene zin heeft die grote groep zichzelf tekort gedaan. Er zijn talrijke meer rentedragende spaarmogelijkheden. Als motief om tot aankoop van een eigen woning over te gaan kwamen twee redenen naar voren: het leefplezier dat een eigen woning kan bieden en de financieel-economische voordelen die een eigen woning met zich brengt, zoals geen stijgende huren, gelijkblijvende vaste lasten aan renete en aflossing en niet te ver:geten. het belangrijke fi.scale voordeel (belastingaftrek) met be^trekking tot de hypotheekrente. 8'/4 ABN 70-76 8 id 70-76 8 id 71-86 8 id 73-88 8'/4 AmRo69-75 8 id 69-76 8 id 70-78 7% id 71-76 7^/4 id 71-86 7'/« id 73-88 7 id 73-80 7'/2 Mees&H 72 BNG rsp 52 7'/2 ExpFin 66 8 Lease PI 7 Nat.bkMid 5% id 65 7 Natlnv 72 8 • NMB 70 6^/4 id kap 72 7'/4 NOB 73 7 id 66 6 id 64 8 N.Wat sch 8'/2 RijnlDisc. 8 Slav.B71

Ie kolom koersen vrydag jl.. 2c kofiim sintnotcring vrydag.

[JAIIES
97,40 94,20 85,10 wikkeling te zien gegeven. Dit is vooral ook gestimuleerd door de in vergelijIfing met Nederland veel gunstiger fiscale mogelijkheden die de bouwspaarder worden gegund.

ENQUÊTE

Uit een in opdracht van de Amrobank inge.stelde enquête bij 1622 personen kwam naar voren, dat 36 procent over een eigen woning beschikt, één procent over een eigen of koopflat, 51 procent in een huurwoning woont, 11 procent in een huurflat en één procent inwonend is. Hiervan had 78 procent een hypotheek afgesloten of een deel laten financieren en 22 procent had de gehele som uit eigen middelen gefinancieerd.

Uit een vroeger ingesteld onderzoek, dat ook nu nog als representatief mag gelden, blijkt naast het sparen voor een eigen woning de belangrijkste reden tot sparen te zijn: „Het iets achter de hand willen hebben, het sparen voor een bepaald doel op korte termijn en het zich „dekken tegen ernstige onvoorziene omstandigheden". Daarna komen pas sparen voor de oude dag en de vermogensopbouw aan bod.

Interessant is, dat jeugdige personen relatief spaarbewuster zijn dan oudere personen. En wie had dat nu vandaag de dag gedacht? Zonen en dochters in gezinnen blijken het meest een spaari-ekening te hebben. Het is zelfs zo, dat de jongste groep spaarders tussen 15 en 19 jaar het hoogste aantal spaarrekeningen bezit.

SPAARREKENINGEN

In 1972 werd door gezinnen voor bijna 15 miljard gespaard. In genoemd jaar was dat bijna 15 procent van het nationaal inkomen. Door deze besparingen en die uit het verleden staat in Nederland op dit moment bijna 50 miljard gulden op meer dan 20 miljoen spaarrekeningen. Dat is per spaarrekening een saldo van gemiddeld ƒ 2.500,-, terwijl per Nederlander gemiddeld anderhalve spaarrekening bestaat. Na West-Duitsland blijkt Nederland in de EEG het beste spaarland te zijn.

En is nu elke Nederlander overtuigd dat sparen zinvol is? Vorenstaande gegevens en cijfers lijken die indruk te wekken. Maar dat is toch niet helemaal waar. Tijdens een enquête werd op de vraag: „Heeft het sparen nog zin onder de huidige economische omstandigheden?" als volgt geantwoord: Ja, zeker Bank- krediet- en verzekeringsw. 99,50 98,50 97,00 94,00 97,80 91,00 97,50 86,30 Hvoiithicktmnli fpandhripven) 95,70 82,20 93,20 96,60 86,20 95,60 82,50 24 procent; ja, misschien - 28 procent; waarschijnlijk niet - 22 procent; zeker niet - 25 procent en twee procent wist op deze vraag geen antwoord ta geven. Conclusie: de helft van onze bevolking ziet dat sparen niet meer zo zitten! 8 Peek 01 94,50 94,00 83,00 81,00a 94,70 90,60 89,50 88,70b 96,30 7'/* RottAntw 92,70 95,10 5,00

2v. td sen
li:ternatinnale instellinKen 88,50 94,00 89,00b 98,70 68,00 78,00 76,60 Converteerbare obligaties 4'/4 Akzo 89,00

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Leefplezier en belastingaftrek redenen voor aankoop woning

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken