Bekijk het origineel

Provincie krijgt boze brief van Ridderkerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Provincie krijgt boze brief van Ridderkerk

2 minuten leestijd

(Van een onzer redacteuren) Dezer dagen heeft het gemeentebestuur van Ridderkerk een schrijven gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de begroting van het Openbaar lichaam Rijnmond 1973. In de brief spreekt het gemeentebestuur van Ridderkerk en met haar de raad van deze gemeente haar grote misnoegen uit over de brief die G.S. van Zuid-Holland stuurden als antwoord op een eerder schrijven van Ridderkerk over dit onderwerp aan het provinciaal l>estuur.

De brief is in de gemeenteraadsvergadering van 20 augustus behandeld, en waarbij van de raadsleden grote bezwaren tegen de br'eï werden aangedragen. „Het was de raad", zo schrijven B en W van Ridderkerk, „niet duidelijk, dat u enerzijds begrip zegt te hebben voer de bezwaren van Ridderkerk terwijl u toch, maar dan op wel zeer zwakke motieven, de onderhavige begroting goedkeurt.

Een aantal argumenten van de provincie worden nader ter sprake gebracht. ,,U stelt als argument de bevoegdheden van het openbaar lichaam aan de orde. Het is de leden van de raad niet duideljk. waarom dat een reden zou moeten zijn om de begroting ':;oed te keuren. Ook de gemeentebesturen hebben tal van bevoegdheden, die niet of nauwelijk geëffectueerd worden, omdat zij in het nauwe keurslijf van een begroting worden gedwongen. Daarom is de raad van mening, dat gok Rijnmond zich aan deze spelregels moet houden, en acht het cnjui-st dat di' overheidsorgaan z'ch steeds maar kan verbergen achter het onjuiste financiële statuut. De raad vraagt zich af, waarom de gemeenten daarvan de dupe moeten zijn.

Ook het tweede argument dat Rijnmond nog in een opbouwfase zou verkeren acht de raad roriduit onaanvaardbaar. Na een termijn van negen jaar kan niet meer van een opbouwfase worden gesproken. Uw conclusie, dat dit uiteraard leidt tot stijging van de personeels- en huisvest ngslasten, wordt niet terzake-geacht."

Het gemeentebestuur zal ondanks de huuding van GS terzake deze begroting — hoewel daartoe verschillende stemmen opgingen — geen verdere stappen ondernemen. Gesteld wordt echter: „,Mocht blijken, dat de begroting voor 1974 wederom een dergelijke verhoging te zien zal geven, dan zullen wij niet schrcmeii j—, eventueel ^ in samenwerking" 'M * Alcfe |i|iti|iafe*ft|en;èr* — de lir'bón'tê'verzfctSeh'uW beSluit irf dezen te vern ctigen. Dit in str'jd me', era. hei algemeen belang".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Provincie krijgt boze brief van Ridderkerk

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken