Bekijk het origineel

iNog geen uitspraak d\^er afsluiting Oosterschelde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

iNog geen uitspraak d\^er afsluiting Oosterschelde

Gedep, Staten van Zuid^Holland:

3 minuten leestijd

(Van onze Haagse redactie) Gedeputeerde staten van Zuid-Holland willen in de Oosterscheldekwestie geen uitspraak doen. De gevolgen van zowel het openhouden als het afsluiten van de zeearm kunnen zij niet overzien. Evenmin als de mogelijkheden die er bestaan voor corapartmentering — het verdelen van de Oosterschelde in vakken met zout en zoet water.

het Provinciaal Bestuur schrijft dit in een nota, getiteld „Beschouwingen over de gevolgen van de afsluiting van de Oosterschelde voor Zuid-Holland. „Dit rapport is geschreven op verzoek van de voorzitter van de Oosterschelde-commissie mr. J. Klaascz, oud-commissaris van de Koningin jn Zuid-Holland. De commissie-Klaasez neemt op het ogenblik de voor- en nadelen van de afsluiting van de Oosterschelde onder de loep. Alle betrokkenen worden uitgenodigd hun visie op d* kwestie te geven. Binnen een half jaar moest de commissie minister Westerterp (verkeer en Waterstaat) van haar oordeel op de hoogte brengen.

G.S. Zuid-Holland Zuis-Holland willen de kool en de geit sparen: Geen open Oosterschelde ten koste van de veiligheid van Zuidwest West Nederland, maar ook geen afsluiting die het (onder water) milieu van de Zeeuwse zeearm onherstelbare schade zou berokkenen.

De nadelen wegen tegen de voordelen op. Een bezwaar van het niet afsluiten van de Oosterschelde is de optredende verzilting van het Haringvliet door schutzout van de Volkeraksluizen. „Zolang de Oosterschelde niet is afgesloten wordt immers door schutsluizen van het Volkerak een zeer aanzienlijke hoeveelheid zout in het Haringvliet en^hct Hollands Diep gebracht", aldus G.S. "Door uitvoering van het Deltaplan kunnen de land- en tuinbouwgcbieden op Doeree en Over-Flakkee en op Voorne en Putten van zoet water worden voorzien. Uitbreiding van het tuinbouwareaal hangt in belangrijke mate af van de totstandkoming van een groot zoetwaterreservoir. Bovendien kunnen met dit water de Zuidhollandse polderwateren worden doorgespoeld, noodzakelijk in verband met de verzilting. Een ander gevolg van het niet tot stand komen van een Zeeuws meer is dat hierdoor de aanleg van spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening mogelijk wordt. Dit betekent dat voor deze bekkens elders ruimte zal moeten worden gevonden.

KLIMAAT

Ook factoren die pleiten voor een open Oosterschelde zijn ruimschoots aanwezig. De afsluiting van de zeearm werkt een achteruitgang van de botanische waarde van het gebied in de hand. Evenals het verlies van fourageerterreinen voor doortrekkende vogels en wellicht een verruwing van het klimaat. De klimaatsverandering zal — volgens GS — het gevolg zijn van de afnemende invloed van zee. waardoor de kans op nachtvorst en de vorming van ijs op het getijloze water zal toenemen.

De zeehengelsport verliest na afsluiting van de Oosterschelde een aantrekkelijk domein. Nieuwe mogelijkheden voor visserij in zoet water zullen ruimschoots toenemen. Voor de onderwatersport betekent daarentegen de af damming het verlies van één der weinige in West-Europa daarvoor geschikte gebieden met helder water. Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland vertrouwt erop dat de Oosterschelde-commissie „de op het eerste gezicht strijdige belangen zal weten te verzoenen". de raad worden voorgelegd. De jaarlijkse afschrijving op het stadhuis is berekend op totaal ƒ 435.684,25.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

iNog geen uitspraak d\^er afsluiting Oosterschelde

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken