Bekijk het origineel

Veel sympathie voor Israël in Kamer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Veel sympathie voor Israël in Kamer

ONTSTELTEMS OVER OORLOG

3 minuten leestijd

Van veel kanten is dinsdagmiddag, tijdens het eerste deel van het algemeen politiek Twede-Kamerdebat het kabinet steun toegezegd bij iedere poging om de oorlog in het Midden-Oosten te doen beëindigen.

Op het ogenblik lijkt een terugkeer van beide partijen tot de voor zaterdag jongstleden geldende bestandslijn de beste basis voor een staakt-het-vuren te bieden. Vanuit die situatie zou dan het zoeken naar een politieke oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten worden hervat, zo schreef minister Van der Stoel van Buitenlandse Zaken in een brief, die rond het middaguur bij de Tweede Kamer werd bezorgd. In diie brief maakte de bewindsman gewag van de onsteltenis van de regering over het hervatten van de krijgshandelingen. Deregering betreurt het dat het deböJt in de Veiligheidsraad nog niet tot concrete resultaten heeft geleid, omdat die raad in de eerste plaats is aangewezen voor het vinden van een aanvaardbare formule die kan ledden tot het staken van het vuren.

De liberale fractievoorzitter Wiegel sprak over een afschuwelij;ke aanval op Israël en deelde mee, dat zijn fractie achter Israël staat. De CHU-fractie 's ten diepste verontrust over liet opnieuw oplaaien van de oorlogshandelingen, zei fractievoorzitter dr. Kruisinga.

Dr. Drees, voorzitter van de fractie van DS'70, maalcte gewag van de verbondenheid van zijn fractie met het zo zwaar belaagde land.

Mr. Aantjes, ARP-fractievoorzitter zei: „Ons hart is met het volk van Israël. Ook aan de zaak van de Palestijnen moet recht gedaan worden. Maar het lot van Israël kan niet los gezen worden van de lijdensweg, die hat volk door de eeuwen heen heeft moetei; gaan".

VEILIGE GRENZEN

Ds. Abma, fractievoorzitter van de SGP, stelde dat het hem en zijn fractie gaat om de welstand van het Joods» volk. „Het gaat om garantie voor veilige grenzen".

De PvdA-fractie, aldus haar fractievoorzitter drs. Van Thijn, veroordeelt de eenzijdige schending van het bestand door Egypte en Syrië. „Het is tragisch dat uitgerekend op Grote verzoendag het m'litair geweld in het Midden-Oosten heeft toegeslagen". Bakker meende, dat Nederland buiten het conflict in het Midden-Oosten moet blijven. Maar er moet wel een actieve rol gespeeld worden om de resolutie van de Veiligheidsraad uit 1967 (terugtrekken van Israël uit de bezette gebieden en beëindiging van de staat van oorlog) te laten uitvoeren. De heer Bakker waarschuwde voor het optreden van de Navo- 'n het Middellandse zeegebied. „De Navo is Amerika. Amerika Is Vietnam, Cambodja, Chili", zei hij.

„Het eerste element is de situatie alsof men achteraf nog wil legitimeren het feit, dat Israël in 1967 door agressie deze gebieden heeft verkregen. Voorts is het volstrekte dwaasheid om een staakt-het-vuren anders te doen plaatshebben dan door bevriezing van de momentele s'tuatie. Wat hier aan het staken wordt verbonden is een bestandsvoorwaarde. Dat lijkt ons dom en ook onjuist", aldus dr. Van der Lek.

Mr. Andriessen (KVP) zei te hopen ert te wensen, dat het staakt-het-vuren snel wordt bereikt. „Verder bloedvergieten moet worden voorkomen". De KVP-fractie staat achter de verklaring, van de regering.

Dr. Terlouw (D'66) sprak in algemene termen over „De weinig opbeurende berichten uit de samenleving". Nog altijd is de mens een wolf, gulzig, begerig, wreed. Martelingen, geestel'jk en licliamelijk, komen nog op vele plaatsen voor. Politieke gevangenen zijn er nog bij honderdduizenden, vernietigingswapens liggen nog altijd opgetast naast de woningen van hen, die op het bestaansminimum zitten, of er onder, zei lie fractievoorz-'tter van D'66.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Veel sympathie voor Israël in Kamer

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken